KOSTAL solcellsväxelriktare

KOSTAL solcellsväxelriktare – rätt lösning för alla behov

Använd solenergin intelligent med kompetensen från KOSTAL.


PLENTICORE Wechselrichter

Producera ström med KOSTAL solcellsväxelriktare och använd den smart

Solcellsväxelriktarna från KOSTAL är hjärtat i alla solcellsanläggningar. De gör att solenergin som har skapats av modulerna kan användas genom att omvandla den till vanlig växelström.

KOSTAL solcellsväxelriktare har genom den breda produktportföljen i olika prestandasegment den passande lösningen för alla behov.

KOSTAL solcellsväxelriktare

PIKO MP plus – den 1-fasiga solcellsväxelriktaren

Flexibel anläggningsdesign med upp till 2 MPPT, nominell effekt upp till 5,0 kW och integrerad skugghanering

PIKO CI 30 - växelriktaren för småföretag

Växelriktaren för småföretag PIKO CI ger stark kraft på ett intelligent sätt, nämligen kostnadsoptimerat, säkert och pålitligt

PLENTICORE plus – den 3-fasiga solcellsväxelriktaren

Flexibel anläggningsdesign med 3 MPPT, nominell effekt upp till 10 kW och integrerad skugghantering 

PIKO 50/60 – den stora för företag

Flexibel anläggningsdesign med upp till 4 MPPT, nominell effekt upp till 60 kW, integrerad skugghantering och kopplingsbrytare

PLENTICORE G3

PLENTICORE - 3-fas med backup-funktion

Flexibel systemdesign med upp till 3 MPPT, nominell effekt upp till 20 kW, integrerad skugghantering och backupfunktion

PIKO CI 100 - Projektets växelriktare

Den kraftfulla och högpresterande PIKO CI 100 är specialisten för stora kommersiella installationer och projekt


KOSTAL solcellsväxelriktare – gränssnittet till elnätet

Solcellsväxelriktarna från KOSTAL är oumbärliga för alla anläggningar: De gör att solenergin kan användas.

Hjärtat i solcellsanläggningen

Den elektriska energi som produceras av solcellsmodulerna är likström. Den är mycket svår att använda i hushållet eftersom de europeiska elnäten är konstruerade för växelström.

Solcellsväxelriktarna från KOSTAL omvandlar alltså solcellernas likström till nätkompatibel växelström. Därmed kan den producerade solenergin matas in i den befintliga elinfrastrukturen och användas direkt i hushållet, överflödig energi matas in i det allmänna elnätet.

 

KOSTAL solcellsväxelriktare är hjärtat i alla solcellsanläggningar och därmed gränssnittet mellan solcellsmodulerna och elnätet. De kännetecknas av en särskilt god effektivitet och pålitlighet.

Med en KOSTAL solcellsväxelriktare måste man inte ta hänsyn till några andra komponenter – förutom tillvalet KOSTAL Smart Energy Meter för hemmaförbrukningsmätningen – när anläggningen planeras eftersom de redan ingår i alla växelriktare. Nästan alla solcellsanläggningar kan utrustas med en solcellsväxelriktare från KOSTAL.

Olika krav kräver varierande lösningar

Solcellsväxelriktarna från KOSTAL har en passande lösning för alla användningsområden.

KOSTAL solcellsväxelriktare är så kallade strängväxelriktare. Flera solcellsmoduler (generatorer) seriekopplas då och bildar en sträng – även kallad string. Den likströmsenergi (DC) som produceras av solcellsmodulerna omvandlas sedan till växelström (AC) av växelriktaren och kan användas i det egna hemmanätet eller matas in i det allmänna elnätet. Den här typen av växelriktare passar både för små privata anläggningar och för stora anläggningar.

1-fasiga och 3-fasiga solcellsväxelriktare från KOSTAL

1-fasiga växelriktare matar antingen in den producerade växelströmmen i det allmänna elnätet eller kan man använda strömmen för egenförbrukning. De 1-fasiga växelriktarna kan producera en effekt på upp till 5,0 kilowatt. Därför används de ofta vid små solcellsanläggningar och körs bara med en fas och neutralledaren.

3-fasiga växelriktare ger mer effekt för det egna behovet och matar in den producerade energin på alla tre faser i hemmanätet. Därigenom kan alla hushållsenheter som är anslutna till de tre faserna köras med den egna solelen.

1ph-3ph

Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning