Använd solenergi i företaget

Solcellsanläggningar för företag

Säker lönsamhet och sänkning på lång sikt av de årliga energikostnaderna gör solenergi från det egna företagstaket attraktivare än någonsin förr.


KOSTAL växelriktare ger företag flexibilitet

Med KOSTAL växelriktare har företag direkt fördelar på flera olika sätt med solcellsanläggningarna: De mycket effektiva enheterna ger bästa möjliga avkastning från solcellsanläggningen och genom största möjliga egenanvändning av den producerade solelen sänker de på lång sikt och effektivt dina drifts- och produktionskostnader.

Förutom solcellsväxelriktarna av märket PIKO kan med hjälp av batteriväxelriktaren PLENTICORE BI även upp till tre BYD-batterier anslutas till en solcellsanläggning. Det går då att mellanlagra solelen och använda den för senare skift eller för att fånga upp lastpeakar.

Solcellsanläggningar för företag – fördelar och nytta

Garanterat beviljande av stödet för riskfri investering

Säker investering för mer planeringssäkerhet

Möjligt att dra av investeringskostnaderna

Låga produktions- och driftskostnader ger konkurrensfördel

Hjärtat i alla solcellsanläggningar: KOSTAL växelriktare

Kärnan i alla solcellsanläggningar är växelriktaren. PIKO-enheterna från KOSTAL omvandlar solenergin som har producerats av modulerna till användbar växelström. Denna kan sedan användas av företagen och förbrukarna i dem. Eftersom företagen då behöver köpa in mindre ström sänks de årliga driftskostnaderna.

KOSTAL växelriktare är utrustade med intelligent skugghantering. Därmed uppnås en optimal energiproduktion utan extra komponenter för de flesta situationerna också när det är skuggigt.


Funktioner för KOSTAL växelriktarna i företag

Solcellsmoduler producerar med hjälp av solljuset solenergi

Den producerade likströmmen omvandlas av KOSTAL växelriktaren till användbar växelström

Växelströmmen kan användas i hela företaget eller matas in i det allmänna nätet

Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning


Använda solenergi i företag

Användningen av solenergin i det egna företaget ger flera fördelar: Inte bara sänkningen av de årliga elkostnaderna utan det växande oberoendet av de stora elbolagen är en pluspoäng som inte ska underskattas.

Solenergi i Tyskland: Hur ser trenden ut?

Trenden mot energiproduktion går också hos företag allt mer i riktning mot solenergi på det egna taket. Många företagare tar chansen att göra en stabil investering och profiterar dessutom från ytterligare fördelar.

Sänk CO2-balansen och driftskostnaderna effektivt med solcellsanläggning

Ren solenergi från det egna taket – det här alternativet blir allt attraktivare mot bakgrunden av klimatdiskussionen som kommer allt mer i fokus. Solel har fördelen med i princip CO2-fri energiutvinning. Vid omvandlingen av solstrålningen till användbar ström produceras ingen klimatpåverkande CO2.

Ju mer av den producerade solenergin som används för det egna behovet, desto mindre el måste köpas till från det allmänna elnätet. Därmed går det förutom CO2-balansen även att minska driftskostnaderna betydligt.

Solcellsanläggning: Kalkylsäkerhet och hög lönsamhet för företag

Företag som har investerat i en solcellsanläggning kan lita på en stabil lönsamhet.

Matas den producerade solelen in helt i det allmänna nätet, går det att uppnå en lönsamhet med detta som ligger betydligt över nivån för gängse penningplacering som exempelvis penningmarknadskonto.
Dessutom går det att sänka de årliga driftskostnaderna betydligt genom att ägarföretaget inte bara matar in solelen utan även förbrukar den självt. Därigenom går företaget ett stort steg i riktning mot energioberoende och gör sig oberoende av de ständigt ökande elpriserna från de stora elbolagen.

Genom de extra besparingarna kan företaget samtidigt öka lönsamheten ännu en gång och sänka produktionskostnaderna.

Växelriktare sätter strömmen i omlopp

Solcellerna på taket producerar likström från solenergin. De allmänna elnäten är dock konstruerade för växelström. För att alltså själv kunna använda den egenproducerade solenergin, måste den omvandlas innan den matas in i det allmänna elnätet eller hemmanätet.

Den här uppgiften övertar en växelriktare. Det finns här olika modeller. Beroende på om solcellsanläggningen arbetar tillsammans med en batterilagring, om den ska läggas till vid en senare tidpunkt eller endast modulerna producerar den ström som förbrukas direkt.

Vilka växelriktare finns det?

  • Hybridväxelriktaren passar om företag i förväg vet att de installerar en batterilagring eller vill hålla det här alternativt öppet för senare. De kan då direkt investera i kombienheten och sparar in det senare inköpet av batterilagringen. Det extra lagringsbatteriet ansluts enkelt till hybridväxelriktaren.
  • Dessa växelriktare är ett måste för alla solcellsanläggningar, för utan dem kan inte den producerade solenergin användas och kan inte matas in. Solcellsväxelriktaren kopplas mellan modulerna och hemmanätet och omvandlar likströmmen som har producerats av solcellerna till den användbara växelströmmen. 
  • En batteriväxelriktare är den mest prisvärda varianten om en solcellsanläggning som finns sedan länge ska uppgraderas med ett batteri. Den befintliga solcellsväxelriktaren kan inte styra batterilagringen och därför måste dessutom en batteriväxelriktare läggas till. På så vis måste inte komponenter bytas ut, vilket är optimalt kostnadstekniskt. 

Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning