KOSTAL PIKO CI 100

Växelriktare för projekt

Nya PIKO CI 100 Projekt-växelriktare från KOSTAL

Kraftfulla högpresterande PIKO CI 100 är specialisten för stora kommersiella anläggningar och projekt: Hög komfort – stor nytta – högt mervärde


Projekt-växelriktare: Goda skäl att välja PIKO CI 100

Projekt-växelriktaren PIKO CI 100 från KOSTAL banar väg för ökad användning av solel på stora ytor.

För solel kan produceras mer kostnadseffektivt och hållbart. På tak på kommersiella fastigheter och fria ytor hittar projekt-växelriktaren PIKO CI 100 från KOSTAL sin nya fasta plats.

Projekt-växelriktaren PIKO CI 100 övertygar med en maximal verkningsgrad på över 98 procent och minimala omvandlingsförluster. Perfekt prestanda börjar med användningen av klokt utformade kvalitetskomponenter.


PIKO CI 100: Producera, förbruka och handla med solel

Företag som behöver mycket energi varje år väljer en kraftfull projekt-växelriktare som PIKO CI 100 från KOSTAL.

Även om projekt-växelriktaren används separat kan den uppnå en effekt på 100 kW och därmed tillhandahålla mer kostnadseffektiv solel.

Som kärnan i en skräddarsydd systemlösning från KOSTAL blir projekt-växelriktaren PIKO CI 100 en High-Performer som på ett tillförlitligt sätt omvandlar energin från det egna taket till användbar solel.

I projekt som främst fokuserar på energihandel är PIKO CI 100 en toppeninvestering – både som separat enhet eller för sammankopplad drift med andra projekt-växelriktare.


Projekt-växelriktare: Flexibel användning av solel

Med projekt-växelriktaren PIKO CI 100 kan det egna energibehovet på bästa sätt täckas av solel samtidigt som överskottselen säljs.

Och om strömmen måste finnas tillgänglig för egenförbrukning vid tider då solen inte skiner, kan stora energireserver också förbrukas vid andra tider med batterilagringar med motsvarande dimensioner.

Här samarbetar PIKO CI med energihanteraren KOSTAL Smart Energy Meter, batteriväxelriktaren PLENTICORE BI och ett inkopplat högvoltslagringssystem.

Dessutom kan batterilagringen också förstoras vid en senare tidpunkt.


PIKO CI 100: Funktionalitet som sätter nya standarder

I trefas-anslutning visar PIKO CI 100 sin klass och erbjuder tillförlitligt energiutbyte från solel. Tack vare en maximal systemspänning på upp till 1 100 V erbjuder PIKO CI 100 tillräckliga reserver och flexibilitet för en optimal strängdesign.

För PIKO CI 100 kan överbeläggas med 50 procent från DC till AC och är redan idag redo för de senaste generationerna moduler med en strömstyrka på upp till 20 A.

Tack vare standardiserade fabriksmonterade gränssnitt är den kompatibel med extern reglerteknik, så kallade kraftverksregulatorer.


PIKO CI 100: Funktionalitet som sätter nya standarder

PIKO CI 100 samlar via sin integrerade datalogger in parametrar för vad som händer i anläggningen och skapar därmed grunden för en optimal anläggningshantering.

Installationen av PIKO CI 100 kan ske separat eller för sammankopplad drift genom snabb montering, förkonfigurering med specifika nationella inställningar samt bekväm idrifttagning via PIKO CI-appen.

Två LAN-anslutningar gör det enkelt att koppla ihop projekt-växelriktaren PIKO CI för sammankopplad drift och realiserar därmed kommunikationen i nätverket för anläggningsstyrning och övervakning. RS-485-gränssnittet är det perfekta komplementet för användning med externa parkregulatorer.


PIKO CI 100: Kraftfull med komfort

Projekt-växelriktaren PIKO CI 100 är en genomtänkt enhet som reducerar de totala kostnaderna för solcellsanläggningen. Solcellsmodulerna kan anslutas direkt till DC-ingångarna utan separata strängsamlingsboxar. Det förenklar hanteringen och sänker systemkostnaderna.

Om DC-aktivering krävs ger de tre interna DC-frånskiljningsställena en tillförlitlig frånkoppling från modulspänningen. Som standard är projekt-växelriktaren utrustad med Wi-Fi och Bluetooth för trådlös kommunikation via mobiltelefon och surfplatta.

PIKO CI 100-projekt-växelriktaren är kompatibel med många kraftverks-/parkregulatorer, vilket medger stor flexibilitet inom ramen för inmatnings- och energihanteringen för direktförsäljning och styrning av aktiv, reaktiv och skenbar effekt.


PIKO CI 100: Effektiv och kraftfull

Vid behov kan PIKO CI 100 snabbt göras spänningsfri tack vare ett anslutet externt nät- och anläggningsskydd. Beroende på anläggningskonstellation kan på så sätt extrakostnader för en extern kopplingsbrytare sparas in. Om det behövs löser också det likaså integrerade och utbytbara överspänningsskyddet typ 2 ut.

Den integrerade ljusbågsdetektorn med automatiserat händelselarm skyddar mot störningar och skador till följd av felaktiga anslutningar i DC-strängen. Det slitstarkt designade, IP66-certifierade höljet skyddar projekt-växelriktaren och möjliggör därmed konstant tillförlitlig drift – både inne och ute.

Den aktiva kylningen ger lång livslängd vid ogynnsamma förhållanden.

SLUTSATS: PIKO CI 100 är den nya stora växelriktaren från KOSTAL. Projekt-växelriktaren är speciellt utformad för stora ytor och maximal produktion – en framstående familjemedlem och ett perfekt komplement till KOSTALs solcellsväxelriktare.

PIKO CI 100 och alla komponenter från KOSTAL är kvalitetsprodukter. Utöver den lagstadgade garantin erbjuder KOSTAL 5 års kostnadsfri garanti till registrerade användare. Med en kostnadspliktig förlängning med ytterligare 5 år som tillval uppnås en sammanlagd garantiperiod på 10 år.

Nedladdningar PIKO CI 100

Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning