KOSTAL PIKO CI 50/60

Växelriktare för kommersiell användning

PIKO CI 50/60 – KOSTAL-växelriktaren för företag

Den kommersiella växelriktaren PIKO CI 50/60 från KOSTAL levererar effektivt och säkert den solenergi som behövs för företag


KOSTAL PIKO CI 50/60 – den kommersiella växelriktaren för stora solcellsanläggningar

Som passande svar på företags elbehov erbjuder KOSTAL PIKO CI 50/60 bästa prestanda. Allt för energibehovet i företag. En solcellsanläggning med passande växelriktare för företag är ju oumbärligt. Och det finns goda skäl.

Företag med högt elbehov vill ha en solcellsanläggning särskilt för företag för att försörja sig själva med förnybar energi till en låg kostnad.

Och för företag finns möjligheter med t.ex. takmonterade anläggningar, stora markytor, tak över parkeringsplatser med mera.

De stora solcellsanläggningarna uppnår en användningstid på mer än 20 år. PIKO CI 50/60 är växelriktaren för företag och bevisar den långa hållbarheten vid tuff konstant användning.

Detta ger uppenbart snabb avskrivning av solcellsanläggningen, liksom att anläggningen blir lönsam.


Få inkomster från solel med den kommersiella växelriktaren PIKO CI 50/60

Vid solcellsanläggningar som är större än 135 kWp föreskrivs att solenergiöverskott ska säljas direkt och därmed ge inkomster från elhandel.

Detta krav uppfyller PIKO CI 50/60 redan från början och ger en enkel energihantering. PIKO CI 50/60 fungerar perfekt även för ett stort företag som koncentrerar sig på absolut full inmatning genom rena intäkter från solelsförsäljning med egenproducerad el.

Från komplett inmatning till blandformer av egenförbrukning och inmatning har direktförsäljningen en positiv effekt på företagets balansräkning.


Smart solenergisystem för företag med den kommersiella växelriktaren PIKO CI 50/60

Växelriktaren för företag PIKO CI 50/60 är en del av KOSTALs produktutbud för solenergi. 
Med de andra KOSTAL-produkterna och PIKO CI 50/60 är det möjligt att koppla samman solcellsmoduler, HV-batterilagringar, fler växelriktare och energimätare i ett och samma system.

Då lyckas man också sektorövergripande integrera inkoppling av uppvärmning, varmvatten, klimat-/ventilationsanläggning och andra förbrukare, samt den eldrivna fordonsparken och andra förnybara energikällor i kretsloppet.

Och allt detta med KOSTAL-produkter och kompatibla pålitliga partnerkomponenter. Detta skapar den ovillkorliga säkerheten för effektiv drift på lång sikt.


Högpresterande solenergi med den kommersiella växelriktaren PIKOCI 50/60

PIKO CI 50/60 har utvecklats av KOSTAL enkom för företags krav på en kommersiell växelriktare. Egenskaperna kännetecknas av flexibla placeringsmöjligheter, förstklassig prestanda vid 50 till 60 kilowatt och hög kompatibilitet med periferin. För befintliga anläggningar är den lika lämpad för eftermontering som första installation.

För stora tak och markmontering är PIKO CI 50/60 rätt växelriktare. KOSTALs kommersiella växelriktare övertygar med en hög verkningsgrad på över 98 procent vid nästan hundraprocentigt MPP-spårningsutbyte.

Detta betyder optimal produktion för större nytta. Enkel hantering, hög kompatibilitet med komponenter i KOSTAL-systemet såsom batterilagring, wallbox, värmepump med flera tar med den här prestandan in i varje detalj i anläggningen. Den kostnadsbesparande anskaffningen gör PIKO CI effektiv.


Smart kraft i en enda enhet med den kommersiella växelriktaren PIKO CI 50/60

Den kommersiella växelriktaren är en allround-enhet. Producera smart solel med de allra senaste och största solcellsmodulerna på marknaden och skicka den tillgängliga likströmsenergin omvandlad vidare som växelström genom moderna gränssnitt. Med detta garanteras en transparent, effektiv och högproduktiv drift.

PIKO CI från KOSTAL arbetar vid en DC-systemspänning på 1 100 volt. Därigenom uppnås snabbt anläggningens nominella effekt och utgångseffekten belastas optimalt. Generatoreffekten är därmed optimerad och ger konstant och pålitligt bästa energiutbyte.


Minska kostnaderna och maximera produktionen med den kommersiella växelriktaren PIKO CI 50/60

Växelriktaren för företag tillåter överbeläggning från DC till AC upp till 50 procent. Därigenom kan generatorn utformas flexibelt och ger stort spelutrymme för anläggningsplaceringen.

När det gäller inmatningshantering kan den aktiva effekten för den kommersiella växelriktaren PIKO CI 50/60 styras dynamiskt. Detta gör hanteringen av överskott från solel för inmatning enkel.

PIKO CI 50/60 skapar på grund av implementerade gränssnitt och funktioner som stöder energihanteringen bästa kommunikation och kompatibilitet till parkregulatorer, centralstyrningar, rundstyrningsmottagare och nätoperatören.


Optimala mätresultat för hög effektivitet med den kommersiell växelriktaren PIKO CI 50/60

Alla material i den kommersiella växelriktaren PIKO CI 50/60 ända till de anslutna fyrtrådiga kopparkablarna, som gör en N-ledare överflödig i symmetriska nät, är konstruerade för att uppnå optimala mätresultat. Det är nämligen enda sättet att uppnå en optimal energihantering av solcellsanläggningen via den integrerade dataloggningen.

Dataloggningen som finns som standard i den kommersiella växelriktaren PIKO CI 50/60 registrerar alla driftshändelser för anläggningen och åskådliggör dem på ett säkert sätt som när som helst kan visas i kostnadsfria KOSTAL Solar Portal och KOSTAL Solar App.

Med hjälp av dataanalys är kort- och långsiktiga moduleringar av anläggningsdriften möjligt, vilket ytterligare optimerar effektiviteten och även underlättar anpassning vid anläggningsutökning.


Kostnadsfri övervakning med den kommersiella växelriktaren från KOSTAL

Via den effektiva MPP-spårningen får den kommersiella växelriktaren PIKO CI bästa möjliga utbyte av solcellsenergi. Genom återgivningen av driftstillstånden i KOSTAL Solar Portal ser företaget alltid kostnadsfritt och oberoende av plats vad som händer i anläggningen.

Eftersom solenergiproduktionen är inställd i relation till företagsförbrukningen och inmatningspriser, skapas en optimal bild som ger möjlighet att träffa rätt beslut för den fortsatta anläggningsdriften.

Resultatet blir att övervakning, analys och anpassning är en flytande process som ger högre effektivitet.

Den kommersiella växelriktaren PIKO CI 50/60 installeras enkelt med app

Vi har löst installationen och första inställningen av den kommersiella växelriktaren CI på ett smart sätt: Via PIKO CI-appen integreras PIKO CI enkelt och snabbt i solenergisystemet. Idrifttagningen lyckas då helt okomplicerat och sparar dessutom kostnader genom tidsvinsten. För fackföretag och slutkunder.

Översikt med alla smarta fördelar med PIKO CI 50/60

  • Optimerad generatoranpassning tack vare systemspänning på upp till 1100 V
  • Flexibel generatordesign tack vare överbeläggning på upp till 50 % (DC till AC)
  • Kostnadsoptimerad AC-anslutning med 4 ledare, ingen neutralledare (i symmetriska nät)
  • Alltid säkrade anläggningsuppgifter tack vare integrerad datalogger
  • Ständig övervakning av MPP-spårarna via KOSTAL Solar Portal
  • Enkel installation och konfiguration via appen KOSTAL PIKO CI

Slutsats: Den kommersiella växelriktaren PIKO CI 50/60 garanterar maximal solenergiavkastning i företag

Utöver den enkla installationen erbjuder den kommersiella växelriktaren PIKO CI 50/60 utmärkt komfort i anläggningsdriften. Anslutningen av solcellsmodulerna görs direkt och utan strängsamlingsboxar, så att anslutningen mellan solceller och den kommersiella växelriktaren kan genomföras snabbt och samtidigt kostnadsbesparande. Solcellssträngarna övervakas konstant, vilket ger hög anläggningseffektivitet och bästa service.

Om den kommersiella växelriktaren måste frånskiljas från DC-spänningen görs detta på plats via det integrerade frånskiljningsstället med minsta möjliga arbetsinsats och utan extra komponenter.
PIKO CI är inte bara en stark spelare ensam, utan är också en perfekt lagspelare i daisy-chain-konfiguration genom de 2 LAN-gränssnitten. Med gränssnitten skapas enkelt en kombination av flera kommersiella växelriktare så att det inte finns några gränser för utökningen av solcellsanläggningen.


Downloads PIKO CI 50/60

Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning