Ansvarsbefrielse

Nedan hittar du vår ansvarsbefrielse.

Ansvarsbegränsning.

Webbplatsen har sammanställts med största omsorg och vår bästa kunskap. Trots detta tar leverantören av denna webbplats inget ansvar för att sidorna och innehållet är uppdaterat, komplett eller korrekt.

Som tjänsteleverantör, i enlighet med avsnitt 7 punkt 1 i German Telemedia Act, är leverantören av denna webbplats ansvarig för sitt eget innehåll och informationen på dessa webbsidor i enlighet med allmän lagstiftning i enlighet med avsnitt 8 till 10 i den tyska telemedialagen är dock leverantörer inte skyldiga att övervaka information från tredje part som de överför eller lagrar. Detta innehåll tas bort eller blockeras så snart leverantören blir medveten om en specifik överträdelse. Ansvar kan endast antas från den tidpunkt då leverantören blir medveten om överträdelsen.

Externa länkar

Webbplatsen innehåller så kallade ”externa länkar” till andra webbplatser. Webbplatsleverantören har inget inflytande över innehållet på dessa webbplatser. Webbplatsleverantören kan därför inte ta något ansvar för detta innehåll.

I båda fallen är leverantören av webbplatsen som nås via dessa länkar ansvarig för innehållet och riktigheten i all information som tillhandahålls. Länkade webbplatser var fria från olagligt innehåll när länkarna skapades. Om vi blir medvetna om olagligt innehåll tar vi bort länken omedelbart.