KOSTAL-växelriktaren PLENTICORE i tredje generationen
KOSTAL-växelriktaren PLENTICORE
i tredje generationen

KOSTAL PLENTICORE – den tredje generationen

PLENTICORE – det innebär: Du har alltid rätt enhet till hands. Och alltid den effekt som behövs.

Som solcellsväxelriktare omvandlar PLENTICORE solenergi med hög verkningsgrad och tillhandahåller den på ett tillförlitligt sätt till alla förbrukare. PLENTICORE kan även som hybrid- och batteriväxelriktare lagra egenproducerad solenergi i ett anslutet batteri. Och vid strömavbrott i elnätet vilar solcellsanläggningen inte – PLENTICORE kan nämligen fortsätta försörja hushållet med sin reservströmförmåga på alla tre faser.

PLENTICOREs innovativa skalbarhet, som gör att växelriktarens effekt beroende på storleken kan ökas med två effektsteg är unik. Det förenklar avsevärt planeringen och uppbyggnaden av en solcellsanläggning – från handeln via installatören till slutkunden.


KOSTAL PLENTICORE: Hög prestanda för solcellsanläggningar

PLENTICORE i tredje generationen tillhandahåller både innovation och beprövade funktioner: KOSTAL-växelriktaren omvandlar solenergi till användbar hushållsel.

Då kan PLENTICORE användas som både solcells-, hybrid- eller batteriväxelriktare. Dessutom är PLENTICORE förberedd för ökande energibehov – växelriktarens effekt kan nämligen utökas, även i efterhand.

KOSTAL PLENTICORE finns med effekt från 4 till 20 kW. Här har PLENTICORE i effektklasserna S och M över 17 A max. MPP-ström och PLENTICORE L till och med över 30 A. Därmed är PLENTICORE även kompatibel med stora solcellsmoduler i den senaste generationen och kan med hög laddnings- och urladdningseffekt användas med anslutna batterilagringar.

Det innebär att PLENTICORE i tredje generationen är en universal allroundenhet för både privata användare och småföretag. KOSTAL-växelriktaren är med sitt breda MPP-område alltid det bästa valet för både nya anläggningar och eftermonteringar.


KOSTAL PLENTICORE: Överträffar sig själv

PLENTICORE finns i effektklasserna S (4 till 7 kW), M (8,5 till 12,5 kW) eller L (15 till 20 kW) och kan i varje klass utökas med två effektsteg.

På så sätt kan PLENTICORE alltid anpassas till det aktuella effektbehovet – både vid första installationen och i efterhand.

Det innebär att du inte behöver byta ut enheten eller köpa en ny om energibehovet stiger och solcellsanläggningen ska utökas. Det är både smart, hållbart och bekvämt.

PLENTICORE växer alltså med kraven, exempelvis för att ladda ett anslutet batteri eller en elbil med överskottsenergi eller att driva en värmepump.


PLENTICORE: Prisbelönt för drift med lagring

PLENTICORE kan såväl i nya anläggningar som vid eftermontering i befintliga anläggningar användas som både hybrid- och batteriväxelriktare. Då används den tredje DC-ingången för anslutning av ett högspänningsbatteri.

Många batteritillverkare är kompatibla med PLENTICORE. Många batterilagringar är konstruerade i moduler och erbjuder olika möjligheter och fördelar.

Tack vare batterilagringarnas DC-koppling tillsammans med den moderna högspänningsteknologin är omvandlingsförlusterna mycket små med PLENTICORE.

Den höga systemprestandan har KOSTAL kontinuerligt bevisat med bravur genom att delta i lagringstestet hos HTW Berlin sedan 2018.


PLENTICORE: Nu också med reservströmfunktion

I tredje generationen är PLENTICORE även försedd med en reservströmfunktion. I samspel med KOSTAL-BackUp-switchen och en ansluten batterilagring är strömförsörjningen säkrad även vid strömavbrott – oberoende av elnätet.

Så här gör du: KOSTAL-BackUp-switchen installeras som en manuell brytare på DIN-skenan i underfördelningen på nätanslutningspunkten. Enkel montering och hantering tack vare den lätta installationen.

Så när KOSTAL-BackUp-switchen inte får någon ström från elnätet, kopplar den om till reservström. Nu genereras strömmen från den egna solcellsanläggningen och från den anslutna batterilagringen.

Tack vare PLENTICOREs reservströmfunktion och BackUp-brytaren enkla manuella manövrering går kompletteringen och hanteringen enkelt.


PLENTICORE: Mer glädje på lång sikt med säkerhet

PLENTICORE är fullt utrustad för alla moderna krav på en solcellsanläggning. Det gäller även för alla säkerhetsegenskaper för vår växelriktare ”made in Germany”. Detta säkerställs även av det integreringsbara DC-överspänningsskyddet (typ 2) i PLENTICORE. Detta kan som tillval enkelt sättas in i PLENTICORE som insticksmodul.

Som skydd mot inducerade överspänningar som kan tränga in från solcellsmodulsidan säkerställer DC-överspänningsskyddet den nödvändiga säkerheten.

Vid ett blixtnedslag utlöses DC-överspänningsskyddet. PLENTICORE meddelar automatiskt felet i KOSTAL Solar Portal. DC-överspänningsskyddet kan när som helst bytas ut och eftermonteras.


PLENTICORE: Sektorkoppling med KOSTAL

PLENTICORE är den moderna växelriktaren för att kunna dra full nytta av aktuella och framtida solcellsanläggningar. Med den genererade solenergin kan du försörja och intelligent styra effektstarka förbrukare som wallbox, klimatanläggningar, värmepumpar eller värmestavar.

Det är PLENTICORE optimalt rustad för: För optimal kommunikation är PLENTICORE från fabriken utrustad med 2 LAN-portar och 4 digitala kopplingsutgångar. På så sätt kan förbrukarna enkelt integreras i och intelligent styras av solcellsanläggningen.

Som standard är PLENTICORE utrustad med ett integrerat WiFi-gränssnitt utan synliga antenner för enkel idrifttagning och enhetskonfiguration samt snabb dataöverföring för övervakning.

Tack vare ytterligare digitala gränssnitt som Modbus TCP och SG Ready kan den sektorkopplas till ytterligare förbrukare.


PLENTICORE: Överblick var du än är

Även för PLENTICORE i tredje generationen är övervakningen via KOSTAL Solar Portal och KOSTAL Solar App tillgänglig utan kostnad.

I KOSTALs övervakning visas samtliga energiflöden på ett översiktligt och enkelt sätt. På så sätt kan du snabbt kontrollera produktion och förbrukning samt läsa av egenförbruknings- och självförsörjningsgrad.

Säkert. Kostnadsfritt. Dygnet runt: Så får du fullständig kontroll och en snabb överblick över den egna solcellsanläggningen.


PLENTICORE: Med intelligent skugghantering

När solstrålarna inte når samtliga solcellsmoduler med samma intensitet och när enskilda paneler skuggas av föremål, hjälper den integrerade skugghanteringen.

Då ser skugghanteringen till att solcellsanläggningens effekt inte minskar och säkerställer bästa möjliga solenergiproduktion med hjälp av klok MPP-tracking.

Växelriktaren hittar då den optimala driftspunkten för modulsträngen och säkerställer på så sätt bästa möjliga produktion. Skugghanteringen är redan integrerad i PLENTICORE samt intelligent och självlärande


PLENTICORE: Enkel installation och idrifttagning

Med sin kompakta konstruktion och sina små dimensioner (h: 57 cm, d: 24 cm, b: 41 cm) får PLENTICORE plats även i trånga utrymmen.

Vid installationen och idrifttagningen kan du välja själv: Utför enhetskonfigurationen steg för steg via PLENTICOREs enhetsdisplay eller via din smartphone – med den guidade idrifttagningsassistenten.

Solcellskomponenterna ansluts snabbt och säkert till PLENTICORE via effektelektronikens kapslingsskyddade område i ett separat anslutningsutrymme.

Och inte nog med det: För snabb kabeldragning är PLENTICORE utrustad med push-in-terminaler. Och med AutoUpdate-funktionen är PLENTICORE alltid uppdaterad med den senaste programvaran för bästa effekt och funktion. 


PLENTICORE: Kan allt i varje funktion

PLENTICORE är i tredje generationen en allroundenhet i varje funktion. Den kan användas som både solcells-, hybrid- och batteriväxelriktare. Dessutom kan PLENTICOREs grundeffekt när som helst utökas med två steg. I tredje generationen har PLENTICORE nu en reservströmfunktion i kombination med KOSTAL-Backup-switchen. PLENTICORE är optimalt utrustad för alla krav på en modern solcellsanläggning samt anslutning och styrning av ytterligare förbrukare som wallbox, klimatanläggningar, värmepumpar eller värmestavar.

Hela utrustningen omfattas av KOSTAL-garantin: 5 år för aktivering av Smart Warranty i KOSTAL Solar webbshop och ytterligare 5 år på materialet för registreringen av solcellsanläggningen i KOSTAL Solar Portal.