KOSTAL batteriomvandlare

Batteriväxelriktare från KOSTAL – solenergi på ett enkelt sätt

Med KOSTAL batteriväxelriktarna kan solcellsanläggningar lekande lätt kompletteras med ett batteri. Profitera då på know-howet hos effektivitetsvinnaren för AC-kopplade batterisystem.


KOSTAL batteriväxelriktare 

Rena batteriväxelriktare lönar sig särskilt för de som redan har en solcellsanläggning och vill installera ett batterisystem oberoende av solcellsanläggningen. De kopplas enkelt parallellt med solcellsanläggningen till AC-nätet, fördelningen kompletteras med intelligenta KOSTAL Smart Energy Meter. Från och med här övertar det intelligenta styrningsprogrammet: Batteriet laddas automatiskt med överflödig solenergi, vid extra energibehov laddas det ur på motsvarande sätt.

Med hjälp av ett solenergibatteri kan egenförbrukningen ökas betydligt, eftersom den solenergi som har producerats på dagen kan mellanlagras och förbrukas också efter solnedgången. 


KOSTAL batteriväxelriktare 

PIKO MP plus - kan användas som enfas batteriväxelriktare

Idealisk för små solcellssystem med ett BYD-lagringssystem

PLENTICORE BI – den 3-fasiga batteriväxelriktaren

Den mest effektiva lösningen i kombination med en mängd olika lämpliga förvaringsenheter

PLENTICORE - den 3-fasiga batteriomriktaren

Det kraftfulla systemet är kompatibelt med välkända lagringssystem för solcellssystem av olika storlekar


Batteriväxelriktare från KOSTAL

Enkel lagring av solenergi för mer egenförbrukning

Öka egenförbrukningen tack vare lagringen av solenergi

Solenergi är en miljö- och klimatvänlig variant för att producera energi. Och det kan alla göra på det egna taket. Med solcellsanläggningar utan batteri produceras det bara ström på dagen och den kan också bara användas just då om det inte finns någon lagringsmöjlighet.

Med hjälp av de vid de här laget mycket prisvärda batterisystemen kan man använda den egenproducerade solelen också när solen har gått ner. Detta leder till en högre egenförbrukning och reducerar elkostnaderna eftersom man måste köpa mindre mängd el från nätoperatören. Ett batterisystem ger mer oberoende från elbolaget.

Fördelar med en batteriuppgradering

  • För EU-anläggningar som har tagits i drift innan 2009-01-01 är egenanvändning av solelen regulativt ej avsedd eller möjlig. För de här systemen är egenanvändning av solelen inklusive batteriuppdatering möjlig först när stödet har upphört.
  • Vid befintliga solcellsanläggningar finns två möjligheter att uppgradera med ett batteri. Antingen byter man ut sin befintliga växelriktare mot en hybridväxelriktare. Till denna ansluts parallellt ett högspänningsbatteri eller kompletterar man parallellt med befintliga anläggningen med en ren batteriväxelriktare med batteri. 
     

Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning