Lagra solenergi effektivt
Bli energioberoende

Solenergilagring: Använda den producerade elen när som helst

Med lösningarna för solcellsbatterier från KOSTAL är företag oberoende av tiden på dygnet när de själva använder den egenproducerade energin. Högsta effektivitet också vid ett högt energibehov.


SPI PLENTICORE

Lagra solel effektivt med KOSTAL växelriktare

Att lagra solel spelar en allt större roll också för företag. Företag drar nytta av möjligheten att kunna använda den egenproducerade solelen också på natten, t.ex. i företag
med skiftarbete eller för att täcka grundbehovet av service också på natten. Därigenom reducerar företag elkostnaderna från nätoperatören och ökar sin egenförbrukning.

Med hybrid- och batteriväxelriktarna från KOSTAL uppnås högsta effektivitet – också vid högt energibehov – och därmed levereras bästa möjliga effekt.

De båda batterisystemen PLENTICORE plus och PLENTICORE BI har blivit prisbelönta upprepade gånger för den utmärkta effektiviteten och uppnår högsta betyg i alla användningar i SPI i studien "Stromspeicher-Inspektion" 2020.

Solcellsanläggningar med batteri för företag – fördelar och nytta

Konkurrensfördel genom sänkning av produktionskostnader

Planeringssäkerhet genom säker investering

Skattemässiga fördelar genom att investeringskostnaderna dras av

Hjärtat i alla solcellsanläggningar: Växelriktarna från KOSTAL

KOSTAL erbjuder med PLENTICORE plus en mycket effektiv hybridväxelriktare som är hjärtat i varje solcellsanläggning. Enheten från KOSTAL är extra väl lämpad för företag att producera och lagra solenergi. Med upp till 6,5 kW laddnings- och urladdningseffekt är PLENTICORE plus särskilt lämpad för små företag för att lagra solenergin.

Det företag som redan har en solcellsanläggning kan också komplettera den med ett batteri för att mellanlagra den producerade solenergin och själv använda den vid en senare tidpunkt. Testvinnaren bland AC-batteriväxelriktarna PLENTICORE BI – med upp till 10 kW laddnings- och urladdningseffekt – passar också för företag med ökat energibehov. Med upp till tre BYD-batterier uppnår KOSTAL växelriktaren en kapacitet på upp till 66 kW.

Komponenter för bästa möjliga solenergiavkastning

Mätning av solenergin i realtid. Parametrarna behöver inte anpassas. Enkel installation

Produktion och/eller lagring av den producerade solenergin i ett batteri

Optima lagringseffekt fram till användningen genom effektiva system, t.ex. BYD eller BMZ

Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning


Batteri för mer energioberoende

Ökande elkostnader? Med ett batteri kan man slippa detta. Solenergin lagras enkelt fram till att den slutligen behövs. På så vis behöver företag mindre ström från det allmänna nätet. För mer oberoende från elbolagen.

Lagra solenergi: Maximera egenanvändning och energioberoende

I motsats till privatpersoner har företag en annan användningsprofil av solenergin från första början. Småhusägaren behöver energin på morgon- och kvällstimmarna, företag däremot förbrukar den när den också produceras – under hela dagen.

Ändå kan en solcellsanläggning med batteri bidra till att optimera egenanvändningen oberoende av tiden på dagen. Företag med skiftarbete kan på så vis använda den egenproducerade solelen också efter att solen har gått ner och då öka egenförbrukningen. Också för mindre företag lönar sig ett batteri för att t.ex. försörja servrar eller liknande med solenergi på natten.

Den som satsar på elmobilitet kan naturligtvis ladda företagets flotta med solenergi efter arbetets slut för att spara in ännu mera elkostnader.

Lagra ström genom att använda växelriktarna med batteri

För att företag ska kunna lagra den producerade solenergin finns det olika möjligheter:

Hybridväxelriktare med batteri:

Med PLENTICORE plus går det både att producera solenergi och lagra den direkt i ett batteri. Den här lösningen passar särskilt för nya solcellsanläggningar eller mindre företag med genomsnittlig energiförbrukning.

Batteriintegrering med batteriväxelriktare:

Den här lösningen är meningsfull om en befintlig anläggning har använts utan batteri tidigare och ska uppgraderas i efterhand eller för företag som har ett ökat energibehov. Med PLENTICORE BI kan nämligen upp till tre BYD-batterier användas.

Anpassa lastprofilen efter energianvändningen

Med hjälp av energilagring kan den egna användningen av solelen anpassas optimalt till företagets lastprofil. Just i företag, som exempelvis bagerier, finns det vissa tider då energibehovet är betydligt högre än produktionen är. Beroende på bransch ligger dessa ofta utanför de egentliga soltimmarna.

När man sätter på maskinerna i bageriet kl. fyra på morgonen eller kl. 20 på kvällen, är beroende på årstid solen ännu inte eller inte längre tillgänglig för att producera den el som behövs.

För de här tiderna måste man då ofta köpa till el från de allmänna energibolagen. Med ett batteri som lagrar solenergin på dagen och ställer den till förfogande på huvudtiderna kan man komma undan sådana last-toppar och de extra elkostnaderna.

Oavsett när företaget har ett ökat elbehov, med ett solcellsbatteri kan företaget, om systemet är utformat för det, när som helst använda den egna strömmen. Detta ger företagen attraktiva kostnadsbesparingar.


Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning