Aktiveringskod för hybridväxelriktare
Aktiveringskod för hybridväxelriktare
Aktiveringskod "ENECTOR"

Aktiveringskoder för att aktivera batterianvändningen

Du köper bara aktiveringskoden i webbshoppen, matar in den och aktiverar hybridväxelriktarna PIKO MP plus och PLENTICORE plus för användning med ett solcellsbatteri.


Aktivera hybridväxelriktaren för batterianvändning

PLENTICORE plus och PIKO MP plus är konfigurerade som rena solcellsväxelriktare när de levereras och erbjuds till ett attraktivt pris 

Funktionen kan uppgraderas till användning med ett kompatibelt batteri med en aktiveringskod. Denna köps i KOSTAL webbshoppen av installatören. Inmatningen för PLENTICORE plus görs på följande sätt:

I menyn Inverter (Växelriktare):
Settings (inställningar) > Extra options (Extra tillval) > Activate options (Aktivera tillval) > Enter code (Ange kod) > Aktivering görs

via Webservern: Service menu (Servicemeny) > Extra options (Extra tillval) > Release new option (Godkänn nytt alternativ) > Enter code (Ange kod) > aktivering görs

Även PIKO MP plus kan användas i efterhand med ett batteri. Även här görs aktiveringen med hjälp av aktiveringskoden som finns i vår webbshop av installatören. Koden matas in i KSEM (KOSTAL Smart Energy Meter) som är ansluten till växelriktaren i menyn i Webservern och aktiveras. 

Inmatningen görs via menyn för KOSTAL Smart Energy Meter (Webserver):
Inverter (Växelriktare) > Add activation code (Lägg till aktiveringskod) och bekräfta > Ange 10-siffrig aktiveringskod KSEM > bekräfta igen > Aktiveringen görs

Viktigt: 
Batteriet och PIKO MP plus måste anslutas via RS485-anslutning till KOSTAL Smart Energy Meter och läggas till i menyn 'Inverter (Växelriktare)“ under 'Devices“ (Enheter). 

Innan aktiveringskoden aktiveras ska firmware (program) för växelriktaren och KOSTAL Smart Energy Meter uppdateras.

Mer information finns i den utförliga beskrivningen av idrifttagningen i vår nedladdningssektion.

Integrera ENECTOR wallboxen i KOSTAL:s kompletta system

För att använda egenproducerad solel från en solcellsanläggning med KOSTAL-växelriktare tillsammans med ENECTOR måste den aktiveras i KOSTAL Smart Energy Meter. Aktiveringskoden kan köpas i KOSTAL webbshop av installatören.
Efter aktivering kan wallboxen styras enkelt och bekvämt via appen där det också går att välja mellan olika laddningslägen. För omfattande övervakning och styrning av alla solcellstjänster ingår tillgång till integrerade KOSTAL Smart Energy Meter Webserver, KOSTAL Solar Portal och KOSTAL Solar App. Därutöver skyddar KOSTAL Smart Energy Meter husanslutningen mot strömavbrott.
Så snart du har köpt aktiveringskoden kan du registrera den via KOSTAL Smart Energy Meter-menyn (Webserver): Öppna menypunkten Activation code > ange den 10-siffriga aktiveringskoden och bekräfta > den nya menyn Wallbox visas och aktiveringen är slutförd

Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Hitta installatör

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Kör uppgraderingscheck

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning

Till produktöversikten