KOSTALs verktyg och applikationer

för att förenkla planering, installation,
övervakning och underhåll

Full kontroll med verktyg och applikationer från KOSTAL

Som komplement till produktportföljen erbjuder KOSTAL programvarulösningar som enormt underlättar procedurer såsom planering, installation, övervakning och underhåll. Alla verktyg och applikationer vidareutvecklas ständigt och är kostnadsfria för installatörer och användare.

Översikt med verktyg och applikationer från KOSTAL

KOSTAL Solar App

Oavsett om du är iväg eller hemma kan du övervaka din solcellsanläggning överallt med KOSTAL Solar App. KOSTAL Solar App visualiserar både energiproduktionen och egenförbrukningen – och tar även med en ansluten batterilagring.

Om ingen lagring är integrerad ännu, erbjuder KOSTAL Solar App funktionen virtuellt batteri. Det går då att simulera en energimässig prognos och det blir lättare att ta ett köpbeslut.

För att komma igång med KOSTAL Solar App räcker det med att ha en inloggning för KOSTAL Solar Portal och de uppgifter som är registrerade för växelriktaren där.

KOSTAL Solar App - PRO-läge för installatörer

PRO-läget ger installatörerna tillgång till alla åtgärder de behöver för att underhålla kundernas system. Det kan handla om driftsättningsguiden för PLENTICORE, skanning, inloggning och inlösen av PLENTICOIN eller hämtning av aktiveringskoder för funktions- och effektförlängningar.

I PRO-läget finns också möjlighet att kontakta KOSTALs serviceteam direkt och aktivera Smart Warranty.

KOSTAL Solar Plan

Webbversionen av KOSTAL Solar Plan är det nya professionella planeringsverktyget på nätet för installatörer.

Med KOSTAL Solar Plan går det att planera kompletta solcellsanläggningar, ta fram kundofferter eller automatisera rapporter med PC, surfplatta eller mobiltelefon.

Integrering av Google Maps och en global väder- och solinstrålningsdatabas gör att avkastningspotentialerna enkelt tas fram.

Särskilt för installatörer kommer KOSTAL Solar Plan att avsevärt förenkla planering och utformning av solcellsanläggningar.

KOSTAL Solar Portal

KOSTAL Solar Portal är den kompletta övervakningslösningen för ägare av solcellsanläggningar.

Solar Portal från KOSTAL möjliggör grafisk framställning av olika slags information såsom produktionsdata, anläggningseffekt och husförbrukning och innehåller olika funktioner som bidrar till optimalt nyttjande av den producerade solenergin.

Solar Portal utgör dessutom grunden för användningen av KOSTAL Solar App. Tack vare Solar App är alltid all information tillgänglig också i mobiltelefonen eller surfplattan.

KOSTAL Solar Terminal

KOSTAL Solar Terminal är den centrala startplattformen för alla digitala affärsprocesser hos KOSTAL. Härifrån får du tillgång till alla andra centrala KOSTAL-applikationer med bara ett klick.

Hit hör bl.a. KOSTAL Solar Portal, KOSTAL Solar webbshop och KOSTAL Solar Plan.

KOSTAL Solar Terminal är lika bra för anläggningsägare (privata och kommersiella) som för företagskunder (installatörer och återförsäljare).

Användare kan alltid hantera sina data själva. Terminalen utökas löpande med funktioner och användningen är kostnadsfri.

KOSTAL solcellskalkylator

Solcellskalkylatorn från KOSTAL beräknar potentialen för en solcellsanläggning. Det behövs bara några klick för att beräkna optimalt nyttjande av den producerade solenergin.

Solcellskalkylatorn tar hänsyn till parametrar såsom hushållets årliga elförbrukning, effekten för solcellsanläggningen, batterilagringens användbara kapacitet och körda kilometrar årligen med elbilen.

Kalkylatorn illustrerar översiktligt förhållandet mellan direktförbrukning, batteriurladdning och nätuttag eller nätinmatning.

KOSTAL Solar repowering

Vid repowering ska befintliga komponenter såsom växelriktaren bytas ut mot en kraftfullare och effektivare ny produkt.

Här används KOSTAL Solar repowering-verktyget. Med hjälp av det går det att välja den befintliga växelriktaren bland märkena på marknaden, samt antalet inmatningsfaser och monteringsplatsen för att få förslag på passande utbytesenheter från KOSTAL.

Resultattabellen visar alla viktiga siffror för den aktuella enheten och de enheter som föreslås för bytet. Till de här siffrorna hör toppeffekten, antalet MPP-tracker, ingångsspänningar m.m. Med detta som grund blir det enkelt att välja den passande produkten.