Sänkta driftskostnader med solel
Mit Solaranlagen im Unternehmen Betriebskosten senken

KOSTAL solcellslösningar för företag

Företag tjänar på solenergiproduktion på det egna taket. Billigt. Oberoende.


Solcellsanläggningar för företag ger större oberoende

Företag som producerar elen på det egna företagstaket drar nytta av flera fördelar: De sänker de årliga driftskostnaderna och genom det ökande oberoendet av de allmänna elbolagen skyddas de på bästa sätt mot stigande elkostnader.

Med KOSTAL växelriktarna kan strömmen antingen användas direkt eller ledas vidare till ett solcellsbatteri där den mellanlagras för att användas senare.

Översikt med företagslösningar för KOSTAL växelriktare

Effektivitet & Sänk driftskostnader för företag och hantverk

Utnyttja solenergin optimalt med det passande batterisystemet – dygnet runt

Uppgradera lagringssystem för solenergi – mer oberoende och flexibilitet

Modernisera solcellsanläggningen enkelt tack vare KOSTAL repoweringverktyget


Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning