KOSTAL PIKO CI 30

Växelriktaren för lantbruk

PIKO CI 30 – växelriktaren för småföretag

Växelriktaren för småföretag PIKO CI ger stark kraft på ett intelligent sätt, nämligen kostnadsoptimerat, säkert och pålitligt


Växelriktare för småföretag: Goda skäl att välja PIKO CI 30

Med KOSTAL-växelriktaren för småföretag PIKO CI 30 blir solenergi gripbart för företag. Solcellsväxelriktaren på 30 kW övertygar med prestanda och beständighet.

Eftersom den är skräddarsydd för företag erbjuder KOSTAL-växelriktaren för småföretag PIKO CI 30 ett stort mervärde oavsett aspekt. Den har ju hög intelligens, hög komfort och ger stor nytta

Den som vill minska de egna utgifterna vid ständigt ökande elkostnader satsar på solenergi. PIKO CI 30 från KOSTAL klarar av att täcka energibehovet effektivt och prisvärt. Därför satsar företag på egenproducerad förnybar energi för det egna behovet.

Företag får då en optimal balans på den egna strukturen mellan kostnader och nytta. Man producerar elen som behövs genom egen produktion med en solcellsanläggning och samtidigt tänker och agerar man hållbart.

Med en växelriktare för småföretag talar resultaten för sig själva: Energikostnaderna sjunker, fastighetsvärdet ökar genom köpet av en solcellsanläggning, en etablerad solcellsanläggning ger skattemässiga fördelar.


Växelriktare för småföretag: PIKO CI 30 med passande prestanda

Solcellsanläggningen ger – sett på lång sikt – stabil avkastning genom garanterad inmatningsersättning. 

En växelriktare för småföretag som PIKO CI 30 hanterar den här krävande uppgiften både lönsamhetsorienterat och miljövänligt, med högre komfort, högre effektivitet och maximalt mervärde.

För de anspråksfulla kraven hos företag har KOSTAL den passande lösningen med rätt effektkapacitet i sin produktserie, nämligen vår Commercial Inverter PIKO CI 30.

Växelriktaren för småföretag är konstruerad särskilt för småföretagens behov. Med 33 kVA har den exakt den prestanda som behövs. Enda fokus är det energibehov som ska uppnås. PIKO CI 30 passar nämligen i alla företag.

Användningsområdet för den här solcellsväxelriktaren för små kommersiella solcellsanläggningar är omfattande, inomhus och – tack vare IP-certifierat hölje – även utomhus. Det gör att man kan välja installationsplatsen var man vill på företagets område.


PIKO CI 30: användning av växelriktaren för småföretag

PIKO CI 30 är den perfekta lösningen när solcellsanläggningar ska installeras i företag. Växelriktare för småföretag fungerar då som omvandlings-, kopplings- och styrningscentral för solcellsanläggningen i företaget och tillhandahåller solelen. 

PIKO CI 30 kännetecknas då av en hög verkningsgrad på upp till 98 procent, som omvandlar den levererade likströmmen nästan utan förluster till den växelström som behövs för förbrukningen.

I vardagen hävdar sig PIKO CI 30 genom utmärkt komfort med enkel hantering och robust drift vid låga och höga temperaturer.


Växelriktare för småföretag: PIKO CI 30 från KOSTAL

Installationen av PIKO CI 30 lyckas enkelt och bekvämt med mobiltelefon eller surfplatta genom den kostnadsfria appen KOSTAL PIKO CI.

Datakommunikationen fungerar helt problemfritt på grund av den senaste program- och hårdvaran med alla aktuella hithörande gränssnitt.

Detta garanterar en effektiv drift vid full transparens och flexibel övervakning. Med KOSTAL Solar App och KOSTAL Solar Portal har KOSTAL två kostnadsfria övervakningsverktyg för mobiltelefon och dator.


KOSTAL PIKO CI 30 – pålitlig för företag

Växelriktaren för småföretag från KOSTAL ser till att generatorn utformas optimalt genom stöd av 1 000 volt DC-systemspänning.

Solcellsanläggningens nominella effekt kan då uppnås snabbt samtidigt som utgångseffekten belastas optimalt. Självklart inklusive hög effektstyrka: 14 ampere ingångsström per sträng vid 40,5 ampere per MPP-spårare är standard. 

Speciella funktioner som är implementerade i växelriktaren ser till att detta sker pålitligt: Optimal kontinuerlig övervakning av alla strängar och AC/DC-överspänningsskydd typ 2 ökar den konstanta aktivitetstiden vid stabiliserat nät, eftersom höga spänningsnivåer utjämnas direkt.


KOSTAL PIKO CI 30 – maximalt energiutbyte för företag

Växelriktaren för småföretag möjliggör under pågående drift en överbeläggning på upp till 50 procent ingångs- och utgångseffekt för solcellsanläggningen.

På så vis konfigureras den fulla solcellseffekten på ett intelligent sätt efter den nominella växelströmseffekten och ger som resultat högsta möjliga energiutbyte vid minskade kostnader.

Som extra kostnadsreducerande komponent har PIKO CI 30 en integrerad AC-switch så att ingen extern kopplingsbrytare behövs upp till 135 kWp.


KOSTAL PIKO CI 30 – effektivitetsmaximering från början

För att inte överbelasta det allmänna elnätet med ström inmatad från solcellsanläggningar, är en begränsning av den aktiva effekten för solcellssystemet av intresse.

Att styra begränsningen av aktiv effekt dynamiskt var något som PIKO CI 30 gjorde redan med den allra första generationen av enheter.

Beroende på energiutbyte och företagets målsättning är det med PIKO CI möjligt att begränsa den aktiva effekten exempelvis till 70 procent, reglera externt genom en rundstyrningsmottagare men även att upphäva regleringen ner till nollinmatning.

Det senare möjliggör full självförsörjning av företaget med hela den tillgängliga solenergikapaciteten. Ytterligare installationskomponenter behövs inte för nollinmatningen, man slipper då extra kostnader för detta.


KOSTAL PIKO CI 30 – dataloggning för effektiv energihantering

Dataloggningen fungerar baserat på materialkällor av hög kvalitet. Fyrtrådiga kopparledare uppfyller det här kravet och sparar in neutralledaren för installationen.

Resultatet blir optimala mätresultat och minskade kostnader för detaljer. Den integrerade dataloggern registrerar, sparar och återger med ständig tillgänglighet och mycket exakt driftshändelserna för solcellsanläggningen.

Därigenom kan nya parameterinställningar enkelt utföras och en anläggningsoptimering eller -utökning blir möjligt för företag på ett enkelt och tidsbesparande sätt.

Även användningen av extra system såsom parkregulatorer och externa dataloggare stöds av PIKO CI 30, så att stor systemflexibilitet skapas med enheten.


KOSTAL PIKO CI 30 – anläggningsövervakning och installation

KOSTAL har skapat kostnadsfria verktyg för avbildningen av MPP-spårningen av solcellsanläggningar. Dessa verktyg garanterar anläggningsövervakningen.

Den energieffekt som skapas av PIKO CI via den dubbla MPP-spårningen med nästan hundraprocentig anpassningsgrad till solintensiteten, kan då ständigt övervakas, justeras och optimeras via KOSTAL Solar Portal.

Med maximal flexibilitet kan man då få största möjliga nytta av solcellsanläggningen, en nytta som i sin tur uttrycks i största möjliga förbrukningskapacitet.

Även idrifttagningen av PIKO CI 30 sparar tid och därmed även kostnader. Med hjälp av den särskilt utvecklade appen KOSTAL PIKO CI kan växelriktaren snabbt ställas in och startas.

Översikt med alla smarta fördelar:

  • Optimerad generatoranpassning genom systemspänning upp till 1 000 V
  • Flexibel generatordesign tack vare överbeläggning på upp till 50 % (DC till AC)
  • Kostnadsoptimerad AC-anslutning med 4 ledare, ingen neutralledare
  • Alltid säkrade anläggningsuppgifter tack vare integrerad datalogger
  • Ständig övervakning av 2 MPP-spårare med KOSTAL Solar Portal/Solar Terminal
  • Enkel installation och konfiguration med hjälp av appen KOSTAL PIKO CI

PIKO CI 30 – växelriktaren för småföretag från KOSTAL med många möjligheter

PIKO CI 30 visar på alla sätt och vis hur bekväm den är att hantera. Solcellsmodulerna ansluts direkt till DC-uttagen. Det behövs inga strängsamlingsboxar, vilket sparar både tid och pengar. Varje solcellssträng övervakas ständigt så att företaget profiterar när det gäller avkastning och service.

Vid anläggningsunderhåll frånskiljs PIKO CI 30 snabbt och enkelt via frånskiljningsstället som är integrerat i enheten. Som resultat undviks arbete genom extra applikation.

Två LAN-gränssnitt (RJ45) på PIKO CI 30 sammanlänkar via daisy-chain-kommunikation flera solcellsanläggningar vid behov, vilket gör att det befintliga anläggningssystemet bekvämt kan utökas och flera växelriktare användas tillsammans.

Om behovet av strömkapacitet ökar, blir härigenom PIKO CI 30 lösningen i växande systemkonstruktioner. Via det inbyggda RS485-bussgränssnittet kan upp till 32 deltagare integreras i kommunikationen, vilket visar på den stora flexibiliteten för den kommersiella anläggningskonfigurationen.

Dessutom skapar WIFI-anslutningen, som finns som standard, möjlighet till trådlös kommunikation. Ytterligare ett plus i kommunikationshanteringen är den höga kompatibiliteten för PIKO CI 30 med gängse parkregulatorer. I anläggningen ger detta en automatiserad nätkonform inmatningshantering på nätanslutningspunkten. Valfritt kan inmatningshanteringen utföras automatiskt integrerad via PIKO CI 30, vilket inkluderar möjligheten till enkel direktförsäljning.

Småföretagare med en solcellsanläggning är även vid störningar säkrade på bästa sätt genom KOSTAL: Fem års garanti med möjlighet till förlängning ger bästa skydd åt registrerade användare.


Downloads PIKO CI 30

Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning