KOSTAL solcellskalkylator - Hur du får ut det mesta av din solcellsanläggning

Hur mycket potential har min solcellsanläggning?

Med KOSTALs solcellskalkylator kan du med några få klick få viktig information om hur du optimalt kan utnyttja energiproduktionen från din solcellsanläggning. Beräkna enkelt hur mycket solenergi du kan använda för ditt hushåll.

Solcellskalkylatorn visar hur stor andel av solenergi du kan använda i ditt hushåll. Ta reda på vilken grad av självförsörjning du kan uppnå med din solcellsanläggning.

Solcellskalkylator: Hur hög är egenförbrukningskvoten för min solcellsanläggning?

Egenförbrukningskvoten är andelen egenförbrukad el av den totala elproduktionen. Använd solcellskalkylatorn för att ta reda på hur stor andel egenproducerad el du använder direkt i ditt hushåll. Solcellskalkylatorn beräknar också andelen mellanlagring i en ansluten batterilagringsenhet. Den solenergi som du inte förbrukar själv matas in i det allmänna elnätet. Denna andel kan också beräknas i procent med KOSTALs solcellskalkylator.

Solcellskalkylator: Vilken grad av självförsörjning uppnår jag med min solcellsanläggning?

Självförsörjningsgraden är andelen egenförbrukad el av den totala elförbrukningen. Solcellskalkylatorn ger dig information om hur stor del av din elförbrukning som kan hänföras till ditt hushåll. Detta tar hänsyn till hur mycket el du förbrukar direkt och hur mycket energi som täcks av batterilagringsenheten. Om din solcellsanläggning levererar mindre el än vad du behöver, beräknar KOSTALs solcellskalkylator hur mycket extra energi du måste ta ut från det allmänna elnätet.

KOSTALs solcellskalkylator: Så här gör du

Du kan enkelt ange energiförbrukningen med hjälp av reglagen. Fyll i följande information i solcellskalkylatorn:

  • ditt hushålls årliga elförbrukning (i kWh)
  • din solcellsanläggnings effekt (i kWp)
  • användningsbar kapacitet hos din batterilagringsenhet (i kWh)
  • användning av en elbil (pendlarbil) (i km)

När det gäller effekten hos din solcellsanläggning kan du bara ange anläggningens nominella effekt. Du behöver cirka 5 kvadratmeter takyta för att uppnå en nominell effekt på 1 kilowatt. När det gäller den användbara kapaciteten hos din batterilagringsenhet anger du den mängd solenergi som faktiskt kan lagras och avges av lagringsenheten

Kostar det något att använda KOSTALs solcellskalkylator?

KOSTALs solcellskalkylator erbjuds kostnadsfritt. Du får ett icke-bindande erbjudande och inledande information om prestandan hos olika solcellsanläggningar. På så sätt får du veta vilken anläggning som passar bäst för dig. Vi förmedlar gärna kontakt med en certifierad KOSTAL-partnerinstallatör som hjälper dig med planering och installation av din solcellsanläggning.

Vilka resultat levererar KOSTALs solcellskalkylator?

Egenförbrukningskvoten och självförsörjningsgraden ger dig information om hur mycket elkostnader du kan spara in tack vare egenförbrukning från en solcellsanläggning. Du får också reda på i vilken utsträckning du kan bli oberoende av nätoperatören. Med hjälp av resultaten kan du välja rätt solcellsanläggning och rätt KOSTAL-växelriktare för din solcellsanläggning. 
KOSTALs solcellskalkylator, även kallad egenförbrukningskalkylator eller oberoende kalkylator, har utvecklats av HTW Berlin. På grundval av simuleringsberäkningar får du information om hur du kan få ut så mycket som möjligt av din solcellsanläggning. Avvikelser från verkliga värden är möjliga i praktiken.