PLENTICOIN – den nya riktade värdekupongen för produkttillägg från KOSTAL

 NYHET: PLENTICOIN – den nya riktade värdekupongen för produkttillägg från KOSTAL

 Oavsett om det är digitalt eller som kort blir det enklare, snabbare och flexiblare med nya KOSTAL PLENTICOIN


Vad är KOSTAL PLENTICOIN?


PLENTICOIN är den gemensamma kupongen för alla KOSTAL-produktutvidgningar. När enheten installeras kan PLENTICOIN lösas in i KOSTAL Solar webbshop mot den aktiveringskod som behövs. PLENTICOIN köpas via specialiserade grossister.
 

PLENTICOIN finns i två varianter: ”Analog” som förseglad värdekupong eller ”digital” som dropshipping.

Som värdekupong finns PLENTICOIN i tre versioner för följande regioner: DE, EU (utom DE) och NON-EU. Av skatterättsliga skäl kan PLENTICOIN-kortet endast lösas in i respektive land.

Vänligen observera: Produkttillägg med aktiveringskoder ändrar enhetsparametrar som påverkar utförandet av installationen. Därför är det endast tillåtet för installatörer att lösa in PLENTICOINs för produkttillägg.

FamilySmart: PLENTICOIN – the new single-purpose voucher for KOSTAL product upgrades

Vilka produkttillägg finns det?

Följande produkttillägg för KOSTAL växelriktare och Wallbox är tillgängliga och kan hämtas med PLENTICOIN i KOSTAL Solar webbshop:

• Batteriutökning

• Effektutökning

• Komfortfunktion

Översikt: Produkttillägg och användning av PLENTICOINs

 Produkttillägg  Antal PLENTICOINs
 Batteriutökning  3
 Effektutökning (beroende på effektsteg)  1
 Komfortfunktion  2 

Hur fungerar PLENTICOIN?

Hanteringen av PLENTICOIN sker i tre enkla steg:

1. Köp
2. Bokning 
3. Inlösning

Köp: PLENTICOINs kan köpas ”analogt” som kort eller ”digitalt” i handeln.

Bokning: PLENTICOINs bokas in på installatörens företagskonto i KOSTAL Solar webbshop.

Inlösning: PLENTICOINs löses in i KOSTAL Solar webbshop för produkttillägg mot aktiveringskoder.

Med aktiveringskoden kan därefter de önskade produkttilläggen aktiveras av installatören i KOSTAL-produkten.

Köp, bokning, inlösning: Kort förklaring av alla steg

Köp: Hur kan jag köpa PLENTICOIN?

PLENTICOIN kan köpas ”analogt” som kort eller ”digitalt” i handeln.
 

PLENTICOIN-kort
Beställ direkt hos din grossist för att ha i lager och för din respektive målregion: DE, EU (utom DE) och NON-EU.

PLENTICOIN digitalt
Beställ minst 10 styck direkt hos din grossist. PLENTICOINs bokas in direkt av KOSTAL på installatörens företagskonto. Direkt efter bokningen får du ett meddelande med e-post. Du har då tillgång till PLENTICOINs direkt.

Vänligen observera: För att köpa ”digitala” PLENTICOIN i handeln, anger du ditt KOSTAL-kundnummer och din e-postadress som finns inlagd hos KOSTAL.

Du hittar ditt kundnummer och din e-postadress i ditt företagskonto i KOSTAL Solar webbshop.

 

Direktköp i KOSTAL Solar webbshop:

I undantagsfall (t.ex. efter stängningsdags i handeln) går det dessutom att köpa PLENTICOIN med direktköp i KOSTAL Solar webbshop inkl. en expressavgift och endast av installatören.


Bokning: Hur kan jag boka ”analoga” PLENTICOIN med KOSTAL Solar App?

Öppna förseglingen på framsidan av PLENTICOIN-kortet.

Skanna därefter QR-koden för PLENTICOIN. Använd då KOSTAL Solar App i PRO-läget.

När du skannar QR-koden för PLENTICOIN fylls ditt företagskonto på (alltså antalet PLENTICOINs) i KOSTAL Solar webbshop.

Klart: PLENTICOIN har bokats korrekt!
 

 

Bokning: Hur kan jag boka ”analoga” PLENTICOIN i KOSTAL Solar webbshop?

Öppna förseglingen på framsidan av PLENTICOIN-kortet.

Logga in i ditt företagskonto i KOSTAL Solar webbshop och välj menypunkten PLENTICOIN.

Ange koden på PLENTICOIN-kortet manuellt i KOSTAL Solar webbshop. 

När du anger koden för PLENTICOIN manuellt fylls ditt företagskonto på (alltså antalet PLENTICOINs) i KOSTAL Solar webbshop.

Klart: PLENTICOIN har bokats korrekt!
 
Vänligen observera: ”Digitala” PLENTICOIN bokas på ditt företagskonto i KOSTAL Solar webbshop genom köpet i handeln så snart grossisten har beställt hos KOSTAL. Du behöver inte göra något själv.

 

Inlösning: Hur kan jag lösa in mina PLENTICOINs med KOSTAL Solar App?

Öppna KOSTAL Solar App och växla till PRO-läget. Klicka därefter på shop-funktionen.

Skanna serienumret för KOSTAL-produkten och välj de önskade produkttilläggen. Lägg dem sedan i varukorgen.

Avsluta shoppingprocessen via varukorgen. Anslut med hjälp av installationsguiden till din KOSTAL-produkt och överför de köpta aktiveringskoderna.

Klart: Du har löst in PLENTICOINs i KOSTAL Solar App.

Antalet tillgängliga PLENTICOINs i ditt företagskonto minskar

Inlösning: Hur kan jag lösa in mina PLENTICOINs i KOSTAL Solar webbshop?

Logga in i ditt företagskonto i KOSTAL Solar webbshop.

Ange serienumret för KOSTAL-produkten på startsidan för KOSTAL Solar webbshop.

Välj sedan de önskade produkttilläggen. Lös in befintliga PLENTICOINs i ditt företagskonto mot produkttilläggen.

Inom några minuter får du tillhörande aktiveringskoder via e-post.

Klart: Du har löst in PLENTICOINs i KOSTAL Solar webbshop.

Antalet tillgängliga PLENTICOINs i ditt företagskonto minskar

Aktivera: Hur anger jag aktiveringskoder i KOSTAL-produkten?

Så här anger du aktiveringskoden i KOSTAL-växelriktare och wallbox.

Med KOSTAL Solar App i PRO-läge
Ange aktiveringskoden under den ”första idrifttagningen” i installationsguiden.

Med enhetsdisplay
Ange aktiveringskoden manuellt på enhetsdisplayen under ”Tilläggsalternativ”.

Med Webserver
Ange aktiveringskoden manuellt i Webservern under ”Inställningar > Tilläggsalternativ > Alternativ.

 

Downloads

  • 2024-03-14
  • 2024-04-12

FAQ

Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning