Repowering av solcellsanläggningar

Mer effekt igen med repowering av solcellsanläggningar

Repowering av solcellsanläggningar ger ny energi till gamla anläggningar.


Få ny energi i gamla solcellsanläggningar med repowering av solcellsanläggningar

Många företag funderar på repowering av solcellsanläggningen. Vad exakt finns bakom begreppet?

Vad är repowering av solcellsanläggningar?

Med begreppet repowering menar man generellt alternativet att modernisera en redan befintlig anläggning för att få mer effekt igen. I regel byter man då ut den nuvarande växelriktaren mot en ny, modernare modell.

Moderna växelriktare har på grund en den tekniska utvecklingen en betydligt högre verkningsgrad än den befintliga enheten och optimerar avkastningen för anläggningen. Med den nya växelriktaren ökar man dessutom tillgängligheten för anläggningen.

Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning