Slider PLENTICORE Aufkleber
KOSTAL garanti
Slider PLENTICORE Aufkleber

KOSTAL garanti för ökad säkerhet

Förläng garantiperioden för din växelriktare och wallbox utan kostnad. Aktivera din enhet i vår KOSTAL Solar Webshop.


KOSTAL Smart Warranty

Smart Warranty förlänger kostnadsfritt garantiperioden för KOSTAL växelriktare och wallbox. Allt som behövs är en aktivering i vår KOSTAL Solar webbshop. Aktiveringen är okomplicerad och kan ske inom de första 6 månaderna efter köpet. 

Så här enkelt är det:

Steg 1: Logga in på KOSTAL Solar Webshop
Steg 2: Ange uppgifter om anläggning och plats
Steg 3: Aktivera garantin

Klart! Du får garantibeviset direkt via e-post.

 

Smart Warranty plus

KOSTAL Solar Electric utökar sitt garantilöfte för alla växelriktare upp till 20 kW till 10 år med idrifttagningsdatum 2022-04-01.

Med Smart Warranty plus får du också en materialgaranti från och med det sjätte driftsåret. Detta innebär att nya Smart Warranty plus, inklusive den lagstadgade garantin, täcker en total garantiperiod på 10 år.

Viktigt: Förutsättning för Smart Warranty plus är dessutom registrering i KOSTAL Solar Portal.

KOSTAL garantiförlängning

För våra kunder som gärna vill ha sin växelriktare säkrad ännu längre, erbjuder vi KOSTAL garantiförlängning som ett extra förlängningsalternativ. Inom de första båda åren kan garantitiden förlängas med ytterligare 5 år från och med köpdatum.

För att undvika onödigt långa ansöknings- och handläggningstider beställs garantiförlängningen bekvämt via KOSTAL Solar webbshop. Enkelt och snabbt – dygnet runt och även på helgerna. Kunden får garantibeviset sedan lika snabbt och okomplicerat som PDF-fil med e-post. För att kunna beställa KOSTALs garantiförlängning måste Smart Warranty aktiveras i KOSTAL Solar Webshop för respektive växelriktare.


Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Hitta installatör

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Kör uppgraderingscheck

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning

Till produktöversikten