Slider PLENTICORE Aufkleber
KOSTAL garanti
Slider PLENTICORE Aufkleber

KOSTAL garanti för ökad säkerhet

Förläng garantiperioden för din växelriktare och wallbox utan kostnad. Aktivera din enhet i vår KOSTAL Solar Webshop.


Smart Warranty

Smart-garantin förlänger garantiperioden för KOTAL-växelriktarna och wallboxarna utan kostnad. Allt som krävs är en engångsaktivering i vår KOSTAL Solar Webshop av installatören. Aktiveringen är okomplicerad och möjlig inom de första 6 månaderna efter den första idrifttagningen.

Så här enkelt är det:

Steg 1: Logga in på KOSTAL Solar Terminal
Steg 2: Klicka på rutan Smart garanti
Steg 3: Ange system- och platsdata
Steg 4: Aktivera garantin

Klart! Du får garantibeviset direkt via e-post.

 

Smart Warranty plus

KOSTAL Solar Electric utökar sitt garantilöfte för alla växelriktare upp till 20 kW till 10 år med idrifttagningsdatum 2022-04-01.

Med Smart Warranty plus får du också en materialgaranti från och med det sjätte driftsåret. Detta innebär att nya Smart Warranty plus, inklusive den lagstadgade garantin, täcker en total garantiperiod på 10 år.

Viktigt: Förutsättning för Smart Warranty plus är dessutom registrering i KOSTAL Solar Portal.

En överblick:

1:a året - 5:e året Smart Warranty 6:e - 10:e året Smart Warranty plus*  KOSTAL garantiförlängning**
KOSTAL-växelriktare upp till 20 kW:                   ✓                      ✓                 X 
KOSTAL-växelriktare > 20 kW
                  ✓                      ✓                 ✓ 
KOSTAL wallbox (ENECTOR)
                  ✓                      X

                X 

*) från och med datum för första idrifttagning 2022-04-01
*) Garantin kan förlängas med 5 år inom de första två åren från inköpsdatumet
 

 

KOSTAL garantiförlängning

För våra kunder som vill ha ännu längre garanti för sin växelriktare erbjuder den avgiftsbelagda garantiförlängningen KOSTAL ytterligare en förlängningsmöjlighet.  Under de två första åren kan garantiperioden förlängas med ytterligare 5 år från inköpsdatumet av din installatör.

Garantiförlängningen kan beställas bekvämt av din installatör via KOSTAL Solar Webshop. Enkelt och snabbt – dygnet runt och även på helgerna. Kunden får garantibeviset sedan lika snabbt och okomplicerat som PDF-fil med e-post. För att kunna beställa KOSTALs garantiförlängning måste Smart Warranty aktiveras i KOSTAL Solar Webshop för respektive växelriktare.


Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning