Ladda elbil med solenergi

Soliga tider för din eldrift

Växelriktare PLENTICORE plus med wallbox

Ett regenerativt sätt att ladda sin egen elbil med egenproducerad solenergi är möjligt med framtidsorienterad nyckelteknik. Den egna elproduktionen och strävan efter eldrift kombineras under begreppet sektorkoppling. Kombinationen av växelriktare som KOSTAL PLENTICORE plus och din egen wallbox möjliggör detta på ett intelligent, säkert och effektivt sätt.

Smart kombinerad: Ladda med solceller

Det är roligt att köra elbil –utmaningen är att ladda den ekologiskt och ekonomiskt. Även om det är möjligt att använda en wallbox med konventionell el från det allmänna elnätet är det lättare att använda egenproducerad solenergi för detta ändamål, och det skonar både plånboken och miljön. 

Det lönar sig därför att koppla ihop den egna laddningsstationen för elbilen med växelriktaren för solcellssystemet. Med hjälp av regenerativ solcellselektricitet kan elbilen laddas vid ytterdörren eller på företagets område – miljövänligt, flexibelt och bekvämt.

 • 2021-09-20

Kombinera wallbox och växelriktare: Så här gör du

Ny installation

Om varken ett solcellssystem eller en laddningsstation har köpts hittills kan man tillsammans med installatören ta fram ett perfekt anpassat system. Det är viktigt att alla komponenter, t.ex. solcellsmoduler, växelriktare, energimätare, batterilager och wallbox, är samordnade.

Solcellssystemet med ansluten lagring täcker alltså stora delar av husets förbrukning med hjälp av solenergi och levererar den överflödiga solenergin via wallboxen för att ladda elbilen. Den anslutna energimätaren ger all nödvändig information och säkerställer att wallboxen fungerar optimalt.

Uppgradering: Wallbox

Om du redan har ett eget solcellssystem med växelriktare och lagring kan du nu på ett smart sätt lägga till en wallbox. För perfekt kontroll måste den nya wallboxen kunna integreras i det befintliga solcellssystemet med växelriktaren. Förutom lämpliga gränssnitt bör laddningseffekten kunna justeras så att olika laddningslägen är möjliga för wallboxen och så att intelligent energihantering stöds.

Uppgradering: Växelriktare

Om det redan finns ett elfordon och en wallbox men ett solcellssystem ska läggas till är det viktigt att kontrollera om den befintliga wallboxen kan kombineras med den nya växelriktaren.
Endast så kan systemet med wallbox och växelriktare styras på ett intelligent sätt. Om så inte är fallet bör man överväga om en ny wallbox som på ett intelligent sätt styr elfordonets laddningsprocesser med växelriktaren bör integreras i det kompletta systemet.

PLENTICORE plus: En enhet, alla möjligheter

Hybridomriktare från KOSTAL

PLENTICORE plus är en växelriktare som redan uppfyller de mångsidiga kraven för sektorkoppling. I effektklasserna 3–10 kW är det en riktig multitalang som på ett intelligent sätt kan styra solcellssystemet, en batterilagringsenhet och en wallbox.

Den mångsidiga allroundaren har olika alternativ för att ansluta en laddningsstation till solenergisystemet och därigenom möjliggöra en hög andel solceller under laddning.

Med PLENTICORE plus kan en wallbox anslutas på olika sätt beroende på utgångssituationen.

Enkel solcellsladdning – optimalt för lägre elkapacitet

Vid så kallad "enkel solcellsladdning" ansluts wallboxen till PLENTICORE plus via en styrledning. Nu går styrsignalerna från växelriktaren direkt in i wallboxens kopplingsingång. På så sätt använder PLENTICORE plus läget "dynamisk självförbrukningsstyrning", och tar hänsyn till önskade och manuellt inmatade villkor för påslagning och avstängning.

Wallbox och enkel solcellsladdning med nätverksanslutning

Kopplingsutgången säkerställer att signalen skickas vidare när tillräcklig solenergi finns tillgänglig och kan matas in. Wallboxen börjar sedan ladda elbilen och stannar enligt de avstängningsvillkor som ställts in i menyn PLENTICORE plus. 

De flesta elfordon kan laddas med en effekt på 1,4 kW enfas. Om wallboxen har en ingång för styrledning och en enfasig utgång på upp till 3,7 kW ger "enkel solcellsladdning" goda resultat med en hög andel solkraft – även med små solcellssystem.

"Enkel solcellsladdning" är kompatibelt med många enklare modeller från olika tillverkare. PLENTICORE plus passar perfekt ihop med ett brett utbud av kommersiellt tillgängliga laddningsstationer: 

 • KEBA b-, c-, x-serien
 • MENNEKES Amtron
 • ABL
 • Heidelberg
 • och andra

Optimerad solcellsladdning med nätverksanslutning

I "optimerad solcellsladdning med nätverksanslutning" sänder PLENTICORE plus-omriktaren data via Ethernet-nätverket med Modbus/TCP. Datautbytet har ett direkt inflytande på wallboxens funktion och kontrollerar till exempel den aktuella laddningseffekten. Om KOSTAL:s Smart Energy Meter (energimätare) integreras samtidigt, överförs ett eventuellt överskott av energi till exempel till elnätet.

Wallbox och optimerad solcellsladdning med nätverksanslutning

Intelligent styrda wallboxar kan läsa av all data och på så sätt reglera laddningseffekten. Beroende på den tillgängliga solcellsenergiproduktionen och nätinmatningen startar wallboxen med en maximalt möjlig laddningsprocess. I det här läget kan laddningsprocessen till exempel börja med 1,4 kW och sedan justeras automatiskt av wallboxen - så länge som det finns överskottsel från solenergi. För att säkerställa detta samspel ansluts PLENTICORE plus till wallboxen som en datakälla i det befintliga nätverket.

Fördelarna med "optimerad solcellsladdning" är den enkla hanteringen och den höga ekonomiska effektiviteten i laddningsprocessen med solenergi. Samtidigt gör anslutningen via nätverket det möjligt att använda största möjliga andel solenergi genom kontinuerlig justering av laddningen. Dessutom kan en potentiell överbelastning av husanslutningen undvikas, eftersom en tidig minskning av laddningseffekten kan ske – innan en överbelastning inträffar.

Om en lagringsenhet (t.ex. BYD Premium Battery Box) är ansluten till solcellssystemet kan elfordonet också laddas från det anslutna batteriet. Detta ökar ytterligare andelen laddning med billig solenergi till den punkt där bilen uteslutande laddas med egenproducerad solcellsenergi.

"Optimerad solcellsladdning" är möjlig med olika typer av wallboxar. Sammankopplingen av wallbox och växelriktare förutsätter att ett stabilt nätverk upprättas. PLENTICORE plus passar perfekt ihop med ett brett utbud av kommersiellt tillgängliga laddningsstationer: 

 • Hardy Barth cPH1, cPμ1 med eCB1
 • openWB
 • och andra

Optimerad solcellsladdning med styrning via extern energihanterare

Med "optimerad solcellsladdning via energihanteraren" integreras en extern energihanterare i systemet mellan PLENTICORE plus-omriktaren och wallboxen. Energihanteraren tar emot alla relevanta parametrar för drift av wallboxen från PLENTICORE plus via sin dataloggning och läser ut dem via Modbus/TCP-gränssnittet.

Wallbox och optimerad solcellsladdning med energihanterare

När KOSTAL:s Smart Energy Meter (energimätare) integreras tillkommer även information om den aktuella inmatningseffekten. Med denna information kan den externa energihanteraren nu aktivt styra laddningsprocessen via wallboxen.

Den maximala laddningseffekten bestäms av energihanteraren. Alla parametrar konfigureras via en webbaserad plattform för energihanteraren. I denna systemkonfiguration kan laddningsströmmen också styras dynamiskt. Alla energiflöden visualiseras centralt via energihanteraren. Detta skapar exakta driftstider beroende på tillgången på solcellsström. 

"Optimerad solcellsladdning via energihanteraren" är mer installationsintensiv på grund av det större antalet komponenter. 

"Optimerad solcellsladdning via Energy Manager" är möjlig med PLENTICORE plus och med ett brett utbud av kommersiellt tillgängliga laddningsstationer och leverantörer av Energy Manager:

 • SolarLog med KEBA c-, x-serien
 • sonniQ med ABL, Mennekes, KEBA
 • Loxon med KEBA
 • gridX med ABL, Alfen, Heidelberg
 • KNX via BABtec Gateway
 • och andra

Med PLENTICORE plus i kombination med en wallbox finns det en mängd olika effektiva driftlägen. För hög flexibilitet och stora fördelar kan PLENTICORE plus kombineras med kommersiellt tillgängliga laddningsstationer från olika tillverkare.