Ładowanie samochodu elektrycznego prądem z instalacji fotowoltaicznej

Słoneczne czasy dla Twojej elektromobilności

Falownik PLENTICORE plus z ładowarką naścienną

Ładowanie własnego samochodu elektrycznego przy użyciu wyprodukowanego samodzielnie prądu jest możliwe dzięki przyszłościowej, kluczowej technologii. Własne wytwarzanie energii i dążenie do elektromobilności skupiają się więc pod pojęciem łączenia sektorów. Dzięki połączeniu falownika, np. PLENTICORE plus firmy KOSTAL, z własną ładowarką naścienną rozwiązanie to jest inteligentne, bezpieczne i efektywne.

Sprytne połączenie: ładowanie prądem z fotowoltaiki

Jazda samochodem elektrycznym to czysta przyjemność – wyzwaniem jest ładowanie go w sposób ekologiczny i ekonomiczny. Wprawdzie ładowarka naścienna może być zasilana zwyczajnym prądem z publicznej sieci energetycznej, jednak wykorzystanie do tego celu samodzielnie wyprodukowanej energii słonecznej jest bardziej przyjazne dla portfela i dla środowiska. 

Dlatego warto jest połączyć własną stację ładowania samochodu elektrycznego z falownikiem instalacji fotowoltaicznej. Dzięki wykorzystaniu energii PV ze źródeł odnawialnych własny pojazd elektryczny jest ładowany przed domem lub na terenie firmy – ekologicznie, elastycznie i wygodnie.

 • 20.09.2021

Połączenie ładowarki naściennej i falownika: zasada działania

Nowa instalacja

Jeśli do tej pory nie zakupiono instalacji fotowoltaicznej ani stacji ładowania, można wspólnie z instalatorem zaplanować idealnie skomponowany system. Ważne jest, aby wszystkie komponenty, czyli panele fotowoltaiczne, falownik, licznik energii, akumulatory i ładowarka naścienna, były do siebie dobrane.

W ten sposób instalacja PV z podłączonym magazynem energii pokrywa dużą część zużycia domowego energii elektrycznej i dostarcza nadwyżkę energii słonecznej przez ładowarkę naścienną do ładowania samochodu elektrycznego. Podłączony licznik energii dostarcza wszystkich niezbędnych informacji i zapewnia optymalne działanie ładowarki naściennej.

Modernizacja: Ładowarka naścienna

Jeśli posiadasz już własną instalację fotowoltaiczną z falownikiem i magazynem energii, możesz teraz dodać również ładowarkę naścienną. W celu zapewnienia doskonałego sterowania nowa ładowarka naścienna musi być zintegrowana z istniejącą instalacją fotowoltaiczną z falownikiem. Oprócz odpowiednich interfejsów musi istnieć możliwość ustawienia mocy ładowania, co pozwoli na zastosowanie różnych trybów ładowania oraz inteligentne zarządzanie energią.

Modernizacja: Falownik

Jeśli pojazd elektryczny i ładowarka naścienna są już dostępne, a teraz ma zostać wykonana instalacja fotowoltaiczna, należy sprawdzić, czy posiadana ładowarka może współpracować z nowym falownikiem.

Tylko w ten sposób można zapewnić inteligentne sterowanie systemem składającym się z ładowarki i falownika. W przeciwnym razie należy rozważyć, czy nie zastosować nowej ładowarki, która w inteligentny sposób steruje procesami ładowania pojazdu elektrycznego za pomocą falownika.

PLENTICORE plus: jedno urządzenie, liczne możliwości

Falownik hybrydowy KOSTAL

Falownik, który już teraz optymalnie spełnia wszechstronne wymagania łączenia sektorów energii, to PLENTICORE plus. W klasach mocy 3–10 kW jest to prawdziwy multitalent, który może inteligentnie sterować instalacją fotowoltaiczną, magazynem energii i ładowarką naścienną.

Różnorodność tego wielofunkcyjnego urządzenia stwarza różne możliwości podłączenia do instalacji fotowoltaicznej stacji ładowania, co umożliwia wysoki udział PV podczas ładowania.

Dzięki PLENTICORE plus podłączenie ładowarki naściennej może być realizowane na różne sposoby, w zależności od sytuacji wyjściowej.

Proste ładowanie solarne– optymalne przy niskiej mocy

W przypadku tak zwanego „prostego ładowania solarnego” ładowarka naścienna jest podłączona do PLENTICORE plus za pomocą przewodu sterującego. Teraz sygnały sterujące z falownika płyną bezpośrednio do wejścia przełączającego ładowarki. Wten sposób PLENTICORE plus pracuje w trybie „dynamicznego sterowania zużyciem własnym”, uwzględniając wprowadzone ręcznie warunki włączania i wyłączania.

 
Ładowarka naścienna i proste ładowanie solarne z podłączeniem do sieci

Wyjście przełączające zapewnia przesłanie sygnału, gdy dostępna jest wystarczająca ilość energii słonecznej do ładowania. Wtedy ładowarka rozpoczyna ładowanie pojazdu elektrycznego i wyłącza się zgodnie z warunkami wyłączenia ustawionymi w menu PLENTICORE plus. 

Większość pojazdów elektrycznych może być ładowana prądem jednofazowym o mocy od 1,4 kW. Jeżeli ładowarka posiada wejście przewodu sterującego i jednofazową moc wyjściową do 3,7 kW, to „proste ładowanie solarne” zapewnia dobre wyniki przy dużym udziale energii słonecznej – nawet w przypadku małych instalacji PV.

„Proste ładowanie solarne” można stosować już w wielu podstawowych modelach różnych producentów. PLENTICORE plus doskonale współpracuje z szeroką gamą dostępnych na rynku stacji ładowania: 

 • KEBA b-, c-, x-series
 • MENNEKES Amtron
 • ABL
 • Heidelberg
 • i inne

Zoptymalizowane ładowanie prądem z fotowoltaiki z podłączeniem do sieci

W przypadku „zoptymalizowanego ładowania solarnego z podłączeniem do sieci” falownik PLENTICORE plus przesyła dane przez sieć Ethernet za pośrednictwem Modbus/TCP. Wymiana danych ma bezpośredni wpływ na działanie ładowarki i steruje np. aktualną mocą ładowania. Jeżeli jednocześnie zintegrowany jest KOSTAL Smart Energy Meter (licznik energii), to ewentualna nadwyżka mocy jest np. dostarczana do sieci.

 Ładowarka naścienna i zoptmalizowane ładowanie solarne z podłączeniem do sieci

Sterowane inteligentnie ładowarki naścienne mogą odczytywać wszystkie dane i w ten sposób regulować moc ładowania. W zależności od dostępnej generacji energii PV i zasilania z sieci ładowarka rozpoczyna maksymalny możliwy proces ładowania. W tym trybie ładowanie może rozpocząć się np. od 1,4 kW i być sukcesywnie dopasowywane automatycznie przez ładowarkę, dopóki będzie dostępna nadwyżka energii słonecznej. Aby zapewnić taką współpracę, falownik PLENTICORE plus jest połączony z ładowarką naścienną jako źródło danych w istniejącej sieci.

Zaletą „zoptymalizowanego ładowania solarnego” jest łatwa obsługa i wysoka ekonomiczność ładowania energią słoneczną. Jednocześnie połączenie przez sieć umożliwia wykorzystanie jak największego udziału energii słonecznej dzięki ciągłej regulacji ładowania. Ponadto można uniknąć potencjalnego przeciążenia przyłącza domowego, ponieważ może nastąpić wczesna redukcja mocy ładowania, zanim dojdzie do przeciążenia.

W przypadku, gdy do instalacji fotowoltaicznej jest podłączony magazyn energii (np. BYD Premium Battery Box), ładowanie pojazdu elektrycznego może odbywać się również z podłączonego akumulatora. W ten sposób zwiększa się udział taniej energii słonecznej w ładowaniu aż do momentu, gdy samochód będzie ładowany wyłącznie za pomocą samodzielnie wytworzonej energii PV.

„Zoptymalizowane ładowanie solarne” jest możliwe z ładowarkami naściennymi różnego typu. Warunkiem koniecznym dla takiego połączenia ładowarki i falownika jest stworzenie stabilnej sieci. PLENTICORE plus doskonale współpracuje z szeroką gamą dostępnych na rynku stacji ładowania: 

 • Hardy Barth cPH1, cPμ1 z eCB1
 • openWB
 • i inne

Zoptymalizowane ładowanie prądem z fotowoltaiki sterowane przez zewnętrznego managera energii

W trybie „zoptymalizowanego ładowania solarnego przez menedżera energii” zewnętrzny menedżer energii jest zintegrowany z systemem pomiędzy falownikiem PLENTICORE plus a ładowarką. Menedżer energii otrzymuje wszystkie istotne parametry pracy ładowarki z rejestratora danych falownika PLENTICORE plus i odczytuje je przez interfejs Modbus/TCP.

Ładowarka naścienna i zoptymalizowane ładowanie solarne z menedżerem energii

W przypadku zastosowania KOSTAL Smart Energy Meter (licznika energii) dostępne są również informacje o aktualnej mocy wejściowej. Dzięki tym informacjom zewnętrzny menedżer energii aktywnie steruje procesem ładowania poprzez ładowarkę.

Maksymalna moc ładowania jest określana przez menedżera energii. Wszystkie parametry są konfigurowane za pomocą platformy internetowej menedżera energii. W tej konfiguracji systemu można również dynamicznie regulować natężenie prądu ładowania. Wszystkie przepływy energii są wizualizowane centralnie za pomocą menedżera energii. Dzięki temu uzyskuje się precyzyjne czasy pracy w zależności od dostępności energii PV. 

„Zoptymalizowane ładowanie solarne przez menedżera energii” jest bardziej wymagające pod względem konfiguracji z powodu większej liczby komponentów. 

„Zoptymalizowane ładowanie solarne przez menedżera energii” jest możliwe przy użyciu PLENTICORE plus oraz szerokiej gamy dostępnych na rynku stacji ładowania i menedżerów energii

 • SolarLog mit KEBA c-, x-serie
 • sonniQ z ABL, Mennekes, KEBA
 • Lokson z KEBA
 • gridX z ABL, Alfen, Heidelberg
 • KNX poprzez bramę BABtec
 • i inne

PLENTICORE plus w połączeniu z ładowarką naścienną umożliwia różne wydajne tryby pracy. W celu zapewnienia wysokiej elastyczności i dużych korzyści falownik PLENTICORE plus można łączyć z dostępnymi na rynku stacjami ładowania różnych producentów.