PLENTICORE batterilösningar

PLENTICORE från KOSTAL – högsta effektivitet på alla områden

Alltid rätt val – med hybrid- och batteriväxelriktarna från KOSTAL. Bekräftas med studien "Stromspeicher-Inspektion" 2020.Överst på prispallen i studien "Stromspeicher-Inspektion" 2020 för PLENTICORE batterilösningarna

Framtidssäkra, flexibla och effektiva – det är batterilösningarna från KOSTAL.

PLENTICORE plus samt PLENTICORE BI i kombination med BYD Battery-Box kommer i båda referensfallen i studien "Stromspeicher-Inspektion" 2020 högt upp på prispallen.

Studien "Stromspeicher-Inspektion" 2020 från högskolan HTW i Berlin har till det kända referensfallet 1 (solcellsanläggning 5 kWp och strömförbrukning på 5 010 kWh per år) nu även publicerat ett andra referensfall (solcellsanläggning 10 kWp + värmepump + elbil och strömförbrukning på 9 364 kWh per år) och tar därmed även hänsyn till den kommande förändringen i det moderna byggnadsbeståndet genom elmobilitet och framtidsorienterade uppvärmningssystem.

För dessa båda referensfall utvärderades så kallade DC-kopplade och AC-kopplade batterisystem. Vid ny installation av solcellsanläggningar med batterier går den trend som har inletts med PLENTICORE entydigt i riktning mot DC-kopplade system. Vid batteriuppgradering av befintliga solcellsanläggningar talar däremot många skäl för en AC-integrering.

PLENTICORE-växelriktarserien från KOSTAL kan användas flexibelt både för DC-kopplade och de AC-kopplade system som föredras för uppgraderingar. I var och en av de här disciplinerna hör lösningarna från KOSTAL till TOPP 3.

Nytta för dig

Spara elkostnader

Låga anskaffningskostnader

Värna klimatet

Alltid det perfekta – med KOSTAL hybrid- och batteriväxelriktare

KOSTAL erbjuder den perfekta användarlösningar både vid ny installation av solcellsanläggningar och för uppgradering av befintliga anläggningar.

PLENTICORE plus hybridväxelriktare

Hybridväxelriktaren PLENTICORE plus har redan flera gånger i rad blivit testvinnare och effektivaste batterisystem av alla testade system (AC- & DC-kopplade) i studien "Stromspeicher-Inspektion" 2018 och 2019.

Som första all-in-one-växelriktare har den dessutom utsetts till innovativaste affärsmodell av pv magazine. Batterifunktionen som aktiveras med aktiveringskod betalas nämligen först när kunden behöver batteriet.

Perfekt för stora lastprofiler

Även i det referensfall för högre energibehov som kontrollerades första gången 2020 övertygar det DC-kopplade batterisystemet från KOSTAL och BYD. Med två utrustningsklasser (8,5 kW och 10 kW) och ett SPI på 92,9 % hamnade PLENTICORE plus med BYD-batteriet på prispallen.

PLENTICORE BI batteriväxelriktare

Med ett SPI på 90,1 % kunde batteriväxelriktaren PLENTICORE BI med BYD-batteriet övertyga i referensfallet 5 kWp och är därmed det perfekta valet för enkel integrering av ett batteri – särskilt vid batteriuppgradering av befintliga solcellsanläggningar i småhus. Man behöver då inte byta ut eller ersätta befintliga komponenter.

Effektivitetsvinnare vid högt energibehov

Bland de AC-kopplade batterisystemen ligger PLENTICORE BI 5.5 i framkant med ett SPI på 92,5 % i referensfallet med högt energibehov (10 kWp). I kombination med olika storlekar på BYD-batteriet kommer batteriväxelriktaren på två topp 3-platser.

Genom att ansluta batterier i storlekarna från 5,1 till 66 kWh passar PLENTICORE BI också perfekt för användning för näringsverksamhet.

Effektivitets-know-how också vid enfasiga batterisystem

Dra nytta av systemkompetensen hos KOSTAL för enfasiga växelriktare i serien PIKO MP plus.

KOSTAL har återkommande gett nya impulser till branschen. Målet med alla innovationer är att skapa en varaktig nytta för kunden. Den här nyttan kommer från vår mångåriga erfarenhet inom området växelriktare med batterianvändning och en gedigen systemförståelse.

Dra därför också nytta av systemkompetensen hos KOSTAL för enfasiga växelriktare i serien PIKO MP plus. Kombinerat med KOSTAL Smart Energy Meter går det att använda de enfasiga enheterna flexibelt som solcells-, hybrid- eller batteriväxelriktare inom effektintervallet 1–5 kW.

Med vår innovativa växelriktarserie har vi målet att täcka ett mycket brett användningsspektrum med få produkter. Vi erbjuder därför lösningar för batteriintegrering vid nya installationer och även för uppgradering med batterier i befintliga anläggningar. Med detta har vi förmodligen marknadens mest kompletta utbud av batterilösningar för privat bruk. Toppresultaten som dokumenteras i studien "Stromspeicher-Inspektion" för detta breda användningsspektrum är en härlig bekräftelse för våra ingenjörers systemkompetens.

Frank Henn
Vice President Business Unit Photovoltaics, KOSTAL Industrie GmbH

Varför att det så viktigt att batterisystem är effektiva?

Vad du bör tänka på när du väljer växelriktare och varför System-Performance-Index spelar en viktig roll.

Förutom besparingspotentialen för elkostnader, bidrar effektiva batterisystem också till klimatskydd. I sista änden beror ju minskningen av CO2-utsläpp på ett avgörande sätt på systemets effektivitet. Mycket effektiva lagringssystem för solenergi kan då jämfört med ett solcellssystem utan batterilagring förevisa CO2-besparingar. När du väljer ditt batterisystem bör du därför inte bara titta på de enskilda komponenterna utan också på samspelet mellan växelriktare och batteri. Med effektiva system kan nämligen lagringsförluster hållas så låga som möjligt.

System Performance Index – vad är det?

I studien tas System Performance Index (förkortat SPI) fram. Detta ger ett ekonomiskt värde, vilket beskriver den möjliga sänkningen av elkostnader per år om man använder det granskade batterisystemet för solenergi. SPI räknas fram genom den faktiska kostnadsbesparingen gentemot den ideala kostnadsbesparingen. Ett idealt system, som inte har några förluster alls, skulle hamna på en besparing på 1 211 euro om året och motsvarar därmed ett SPI på 100 procent. Det mycket effektiva KOSTAL-systemet avviker då vid faktiska förhållanden endast knappt 100 euro från det idealt typiska. Som referens för idealsystemet används ett hus med en elförbrukning på 5 010 kilowattimmar/år och en solcellsanläggning på fem kilowatt.

SPI togs fram för att det skulle kunna gå att jämföra samspelet mellan komponenterna på marknaden (växelriktare/batteri/solcellsmoduler) i ett totalt system och därigenom skapa mer transparens för kunderna.


Skaffa de effektiva hybridväxelriktarna!


Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning