PIKO MP plus

PIKO MP plus som hybridväxelriktare – producera och använd solel effektivt också med mindre solcellsanläggningar

Enfasiga KOSTAL PIKO MP plus som hybridväxelriktare möjliggör både produktion av ström från solenergi och lagring av den utvunna solenergin.


KOSTAL PIKO MP plus – hybridväxelriktaren för små solcellsanläggningar

PIKO MP ger ytterst stabil avkastning och dess ingångsspänningsintervall ger flera inkopplingsmöjligheter för solcellsmodulerna.

I kombination med KOSTAL Smart Energy Meter går PIKO MP plus från ren solcellsväxelriktare till hybridväxelriktare och erbjuder förutom solcellsgeneratorn även en anslutningsmöjlighet att ladda upp och ladda ur ett batteri. PIKO MP plus hybridväxelriktare är perfekt för små solcellsanläggningar på enfamiljshus.

PIKO MP plus: Oberoende testad

SPI PIKO MP PLUS

PIKO MP plus har redan flera gånger framgångsrikt visat sig vid inspektionen av ellagret vid HTW Berlin.

PIKO MP plus 4.6-2 visade sina styrkor i både likströms- och växelströmsdrift och uppnådde höga verkningsgrader i enfasområdet med ett SPI på 90 procent (likström) och 89,6 procent (växelström).

Detta är ett resultat av hög batterieffektivitet i kombination med snabb nedsläckningstid och låg standbyförbrukning med hög effektivitet hos växelriktaren.

Enfasomriktaren i PIKO MP plus-serien visar sig därför vara särskilt ekonomisk som omvandlings- och styrinstrument för solcellsanläggningar med ansluten lagring.

Nytta för dig

Batteritillval med KOSTAL Smart Energy Meter är alltid möjligt

Batterifunktion vid enheter med två MPP-tracker för DC-kopplad batteriintegrering – perfekt för nya anläggningar eller AC-koppling för enkel batteriuppgradering

Utökat MPP-område – perfekt för repowering

Perfekt för små solcellsanläggningar

I effektklasserna från 3,0 till 5,0 kW erbjuder PIKO MP plus varianter med 2 MPP-tracker. Av dessa kan en användas som bidirektionell ingång för solenergi samt för ett högspänningsbatteri. Därigenom kan PIKO MP plus användas i kombination med KOSTAL Smart Energy Meter som hybridväxelriktare. KOSTAL Smart Energy Meter övertar i det här fallet energihanteringen och styr växelriktarens energiflöde.

Framför allt vid ny installation av en solcellsanläggning på en liten takyta eller i ett land där det övervägande finns enfasiga husanslutningar passar PIKO MP plus perfekt som hybridväxelriktare.


Producera och lagra solenergi med PIKO MP plus hybridväxelriktare

Kan användas som solcellsväxelriktare och kan när som helts uppgraderas med ett batteri genom en aktiveringskod.

PIKO MP plus som hybridväxelriktare: Generera och lagra solenergi

För att lagra solenergi kan PIKO MP plus när som helst kompletteras med ett batteri. Allt du behöver är aktiveringskoden för KOSTAL Smart Energy Meter.
Om det finns ett överskott av solenergi lagras den tillfälligt i batteriet för senare egenförbrukning. För detta ändamål kommunicerar växelriktaren med KOSTAL Smart Energy Meter, som styr batteriets laddnings- och urladdningsfunktioner. Först när batteriet är fulladdat matas den överflödiga solenergin in i elnätet. 

På så sätt kan du förbruka så mycket solel som möjligt i huset, oavsett tid på dygnet, och därmed öka din egenförbrukning. 

Beroende på effektklass har PIKO MP plus som hybridväxelriktare två anslutningar, varav den ena kan användas som solcellsingång och den andra som batteriingång.


Liten anläggningen och skugga – vad måste göras?

Som alla solcells- och hybridväxelriktare från KOSTAL har även PIKO MP plus en integrerad skugghantering. Tack vare denna kan man få hög avkastning trots situationer med skugga, som till exempel från skorstenar eller träd.

Skugghanteringen anpassar sig snabbt och individuellt till förhållandena på platsen.

Produktfördelar

Integrerad skugghantering – anpassar sig individuellt till installationsplatsen

Integrerat kommunikationspaket med datalogger, anläggningsövervakning och Webserver som standard

Anslutning av KOSTAL Smart Energy Meter till batteristyrningen

1-fasig nätinmatning – perfekt för mindre solcellsanläggningar

Nollinmatning möjlig

Kostnadsfri övervakning av solcellsanläggningen med KOSTAL Solar Portal och KOSTAL Solar App Produktfördelar

Installera hybridväxelriktare nu och uppgradera enkelt med batteriet senare

Också med PIKO MP plus har ägaren möjlighet att först installera den som solcellsväxelriktare utan batteri. Vid en senare tidpunkt kan den andra MPP-ingången användas för batteriet. Och det här alternativet betalar ägaren först när det verkligen behövs. Du köper enkelt en aktiveringskod och KOSTAL Smart Energy Meter via KOSTAL Solar webbshop och kan sätta igång med uppgraderingen direkt. Den här funktionen gäller för effektklasserna 3.0-2, 3.6-2, 4.6-2 och 5.0-2, eftersom PIKO MP plus här har 2 MPP-ingångar.

KOSTAL-tips

Med PIKO MP plus kan du också bestämma dig för ett batteri vid en senare tidpunkt. Du betalar för batteriuppgraderingen först när du verkligen behöver den.

Perfekt också som utbytesenhet för gamla växelriktare 

För att integrera batteriet kan för närvarande högspänningsbatteriet från BYD användas. PIKO MP plus erbjuder som hybridväxelriktare det perfekta utbytesalternativet för gamla, enfasiga solcellsväxelriktare. Den enfasiga enheten är kompakt konstruerad så att den behöver mindre plats än många växelriktare i äldre generationer. Tack vare batterialternativet är anläggningsägare dessutom perfekt rustade för nya framtidsteknologier.

KOSTAL växelriktare: Perfekt rustad för den nya modulgenerationen på 400 W

Den enfasiga PIKO MP Plus är avsedd för effektklasserna 1,5–5 kW. Det breda ingångsspänningsintervallet på 75 till 750 volt med en maximal ingångsström på 13 ampere möjliggör många anslutningsalternativ för solcellsmodulerna i den nya modulgenerationen på 400 W. Med PIKO MP plus 4.6-2 kan upp till 16 moduler i den nya modulgenerationen på 400 W anslutas i en sträng.

PIKO MP plus är därför den perfekta lösningen för solcellsinstallationer på små takytor i radhus, enfamiljshus, garage och carportar.

PIKO MP plus är kompatibel med den nya solcellsmodulgenerationen på 400 W från många tillverkare, bland annat Axitec, JA Solar, Luxor, Solar Fabrik, Suntech, Trina och många fler.

PIKO MP plus: Hög lönsamhet i det kompletta systemet

Stark inom DC- och AC-drift: Den enfasiga PIKO MP plus 4.6-2 med BYD-lagring HVS 7.7 visade sin förmåga i alla avseenden och uppnådde höga effektivitetsvärden med ett SPI på 90 procent (DC) och 89,6 procent (AC) – även i en låg effektklass.
Förutom de höga verkningsgraderna är den höga effektiviteten för växelriktaren, den snabba avvecklingstiden och de låga regleringsförlusterna avgörande för det kompletta systemets i allt lönsamma prestanda
PIKO MP plus med topprestanda på plats 2 utgör en pålitlig lönsamhetsfaktor för solcellssystemet i den totala utvärderingen av alla AC-kopplade system i referensfallet 5 kW.

Brand Award – KOSTAL övertygar som märke

Anläggningsägare och solcellsplanerare är överens när det handlar om KOSTAL-växelriktare tillsammans med batterilagring, elbil, värmepump och ett energihanteringssystem som också på bästa sätt använder smarthome-applikationer: KOSTAL Solar Electric hör här till de bästa företagen i klassen – både hos installatörer och anläggningsägare.

KOSTAL är alltså välkänt hos slutkunder och installatörer, efterfrågan är dessutom hög och man rekommenderar också företaget vidare till andra. Detta understryker ännu tydligare KOSTALs utmärkta prestation i förhållande till konkurrenterna. I centrum står inte bara produktkvalitet, effektivitet och service utan märket manifesterar på ett särskilt sätt att det finns ett helhetsgrepp i systemet.

Nedladdningar – PIKO MP plus


Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning