PLENTICORE plus
PLENTICORE plus med batteri

PLENTICORE plus från KOSTAL – den nya standarden för effektivt nyttjande av solenergi

PLENTICORE plus omvandlar solenergi till hushållsel, lagrar den och fördelar den effektivt vidare – hjärtat i alla anläggningar.


KOSTAL PLENTICORE plus – den effektivaste hybridväxelriktaren passar för all användning

För PLENTICORE plus talar namnet sitt tydliga språk. Den trefasiga hybridväxelriktaren är tack vare de mångsidiga användningsmöjligheterna alltid det rätta valet – för strömalstring med upp till 3 MPP-tracker eller för att även lagra den egenproducerade energin.

Inte bara solenergi utan även den energi som har producerats med ett fjärrvärmeverk kan lagras. Batteriet kan anslutas direkt vid installationen eller enkelt uppgraderas senare.

Nytta för dig

Spara elkostnader

Låga systemkostnader

Värna klimatet

Det effektivaste lagringssystemet för solenergi för all användning

Spara elkostnader och värna klimatet med PLENTICORE plus kombinerat med BYD Battery-Box

Spara dessutom inköpskostnader med PLENTICORE plus

Kombinerat med BYD Battery-Box uppnådde PLENTICORE plus toppvärden för systemeffektivitet för lagringssystem för solenergi i flera effektklasser. Detta testades i den oberoende studien "Stromspeicher-Inspektion" 2020 från Berlins högskola HTW.

Dessutom har PLENTICORE plus som hybridväxelriktare optimala inköpskostnader. I motsats till rena batteriväxelriktare behövs inga extra enheter. PLENTICORE plus övertar nämligen energihanteringen av solcellsanläggningen och batteriet samtidigt. Man kan då spara effektivt vid inköpskostnaderna.


Perfekt rustad för all användning med PLENTICORE plus hybridväxelriktare

PLENTICORE plus hybridväxelriktare leder vidare den producerade likströmmen till batterisystemet. Den kan hantera både energin från solcellsmodulerna och även andra anslutna AC-källor som exempelvis ett vindkraftverk.


Värna klimatet

Förutom besparingspotentialen för elkostnaderna, bidrar solcellsanläggningar med effektiva lagringssystem också till klimatskyddet. I sista änden beror minskningen av CO2-utsläpp på ett avgörande sätt på systemets effektivitet.

Genom största möjliga användning av den egenproducerade solelen och att avstå från konventionell el från fossil energiproduktion kan högeffektiva lagringssystem för solenergi jämfört med ett solcellssystem utan batterilagring uppvisa CO2-sänkningar.

Produktfördelar

Snabb, självlärande skugghantering – anpassar sig individuellt till installationsplatsen

Hybridväxelriktare för solenergi med batteriingång som kan aktiveras som tillval

Smart Home-kompatibel och EEBus on Board

Extra batteriladdning via AC-energikällor

Utökat MPP-område med upp till 3 MPP-tracker – perfekt för repowering

Kostnadsfri Solar Portal och Solar App för övervakning av solcellsanläggningen

Allrounden PLENTICORE plus är alltid den perfekta lösningen

Vår allround tar produktionen och användningen av solenergi i det egna hemmet till en ny nivå. Självlärande skugghantering ger bästa möjliga solenergiavkastning också när det är molnigt väder. Och 3 MPP-tracker gör inte bara uppgraderingen till ett solenergibatteri barnsligt enkel, med dem spelar inte längre takets riktning någon stor roll länge för att producera solenergin.

 • Tack vare kompatibiliteten med batterier från olika tillverkare går det att ansluta det passande batteriet för alla behov. Dessutom erbjuder PLENTICORE plus den stora fördelen med upp till 3 MPP-tracker att takets riktning inte spelar någon stor roll längre. Det aktuella taket kan då utrustas individuellt med passande solcellsmoduler beroende på takets riktning.

  Genom extra, självlärande skugghanteringar anpassar sig hybridväxelriktaren för solenergi PLENTICORE plus snabbt och individuellt till förhållandena på platsen. Endast de solcellsmoduler som inte ligger i skuggan aktiveras då. Därigenom kan hög avkastning uppnås för energiproduktionen också när det är skugga.

 • Genom att integrera ledande högspänningsbatterier, som t.ex. BYD eller BMZ*, finns möjlighet att optimera egenförbrukningen. Därigenom blir man mer oberoende av elbolaget och skyddas då väl mot elprishöjningar. 
  För alla som ännu inte har bestämt sig om man vill ha ett batteri är PLENTICORE plus den perfekta lösningen: Den som till att börja med endast vill använda den som solcellsväxelriktare med 2 MPP-tracker, har senare alltid möjlighet att uppgradera med ett batteri utan att behöva betala fullt pris direkt. Man köper enkelt aktiveringskoden, när den behövs, vid ett senare tillfälle i KOSTAL Solar webbshop. Därigenom är man med PLENTICORE plus perfekt rustad för nya framtidstekniker.

  *finns tillgänglig via programvaruuppdatering senare
 • Tack vare olika gränssnitt som EEBus eller Modbus (TCP) kan PLENTICORE plus även implementeras i Smart Home-systemet. För ännu större elkostnadssänkning genom optimering av egenförbrukningen. Tack vare den smarta förbrukningsstyrningen kan förbrukarna i huset, t.ex. tvättmaskinen, sättas igång när det finns ett energiöverskott, t.ex. mitt på dagen – helt automatiskt eller när som helst via fjärrstyrning.
   
 • Också de som äger befintliga solcellsanläggningar kan med PLENTICORE plus inte bara utöka den befintliga anläggningen utan också lagra energin från den gamla och nya anläggningen i batteriet tack vare AC-kopplingen 
  Men även fjärrvärme eller ett vindkraftverk kan kompletteras med en solcellsanläggning med PLENTICORE plus och energin som produceras på det här sättet av alla alstrare lagras i batteriet. På så sätt drar ägaren nytta av olika strömalstrare som kompletterar varandra på ett optimalt sätt och möjliggör optimal egenförbrukning. 
   
 • Genom det utökade MPP-området är PLENTICORE plus också perfekt lämpad som utbytesenhet för gamla växelriktare. I och med att tekniken ständigt vidareutvecklas har nya växelriktare bättre verkningsgrad. Det gör att betydligt högre avkastning uppnås vid ett byte. Hybridväxelriktaren är då tack vare den kompakta storleken platssparande och behöver mindre plats än tidigare generationer av växelriktare. Och även de tekniska egenskaperna för PLENTICORE plus är så flexibelt utformade att den kan anslutas till en befintlig anläggning snabbt och enkelt.
   

Bra att veta:

PLENTICORE plus har fått högsta värden i de aktuella SPI-testerna, och då också i den högre effektklassen från och med 10 kWp. Perfekt rustad för framtiden med KOSTAL!

Nedladdning – PLENTICORE plus

Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Hitta installatör

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Kör uppgraderingscheck

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning

Till produktöversikten