PLENTICORE plus
PLENTICORE plus med batteri

PLENTICORE plus från KOSTAL – för effektivt nyttjande av solenergi

PLENTICORE plus omvandlar solenergi till hushållsel, lagrar den och fördelar den effektivt vidare – hjärtat i alla anläggningar.


KOSTAL PLENTICORE plus – den effektivaste hybridväxelriktaren passar för all användning

För PLENTICORE plus talar namnet sitt tydliga språk. Den trefasiga hybridväxelriktaren är tack vare de mångsidiga användningsmöjligheterna alltid det rätta valet – för strömalstring med upp till 3 MPP-tracker eller för att även lagra den egenproducerade energin.

Inte bara solenergi utan även den energi som har producerats med ett fjärrvärmeverk kan lagras. Batteriet kan anslutas direkt vid installationen eller enkelt uppgraderas senare.

PLENTICORE plus. Originalet – nu ännu bättre

Hybridväxelriktaren PLENTICORE plus erbjuder allt du kan förvänta dig av en allroundenhet: Den är pålitlig, smart och lätt att använda.

PLENTICORE plus är i andra generationen ytterst smart: Med integrerat WLAN underlättar originalet från KOSTAL nu den första idrifttagningen och övervakningen. Genom två LAN-gränssnitt kan flera växelriktare länkas samman efter varandra som ”daisy chain”.

Den nya PLENTICORE plus i andra generationen är nu försedd med fyra digitala utgångar – för mer funktioner och ett större användningsområde, t.ex. vid aktivering av ytterligare förbrukningskällor som en värmepump, klimatanläggning eller laddningsstationer.

KOSTAL AutoUpdate – enkelt, säkert och bekvämt

Med AutoUpdate-funktionen är din PLENTICORE-växelriktare alltid helt uppdaterad.

När de en gång har aktiverats och ställts in, installerar växelriktarna varje ny programuppdatering helautomatiskt: Därigenom är alla funktionstillägg, felavhjälpning, kompatibilitet och prestandaoptimering alltid uppdaterade.

Alla KOSTAL PLENTICORE-växelriktare levereras med grundinställningen ”manuell programuppdatering”. Den som vill uppdatera automatiskt, måste aktivt välja den här funktionen i växelriktaren. Hur det går till ser du här.

Till videoguiden

Nytta för dig

Spara elkostnader

Låga systemkostnader

Värna klimatet

KOSTAL-SPI

Spara dessutom inköpskostnader med PLENTICORE plus

Kombinerat med BYD Battery-Box uppnådde PLENTICORE plus toppvärden för systemeffektivitet för lagringssystem för solenergi i flera effektklasser. Detta testades flera gånger under HTW Berlins oberoende inspektion av ellagret. Eller bevisat.

Dessutom har PLENTICORE plus som hybridväxelriktare optimala inköpskostnader. I motsats till rena batteriväxelriktare behövs inga extra enheter. PLENTICORE plus övertar nämligen energihanteringen av solcellsanläggningen och batteriet samtidigt. Man kan då spara effektivt vid inköpskostnaderna.


KOSTAL växelriktare: Perfekt rustad för den nya modulgenerationen på 400 W

PLENTICORE plus i effektklasserna 3–10 kW fungerar som en ren solcellsväxelriktare eller med hybridfunktion med anslutning av en batterilagringsenhet. PLENTICORE plus har tre likströmsingångar med en maximal ingångsström på vardera 13 ampere.

På så sätt kan upp till 16 moduler (och fler) anslutas till PLENTICORE plus 10 i den nya modulgenerationen på 400 W.

PLENTICORE plus är kompatibel med den nya solcellsmodulgenerationen på 400 W från många tillverkare, bland annat Axitec, JA Solar, Luxor, Solar Fabrik, Suntech, Trina och många fler.

Kombinera växelriktare och värmepump 

Värmepumpar är idealiska förbrukare, för de tillåter så kallad lastförskjutning. Det innebär att förbrukningen av befintlig energi kan styras exakt tidsmässigt. Det är en stor fördel, i synnerhet vid varmvattenberedning. Om solcellsanläggningen dessutom förfogar över överskottsenergi kan den användas för en påkopplingsrekommendation eller för att höja börtemperaturen. I synnerhet under övergångsperioderna på våren och hösten kan vid sidan om vattenuppvärmningen även uppvärmningen av huset bedrivas med största möjliga andel solenergi. I kombination med KOSTAL-växelriktaren PLENTICORE plus G2 är detta en optimal möjlighet på vägen till att bli oberoende.

Så kan KOSTAL-växelriktarna och värmepumpen från NIBE kopplas samman perfekt

Hybridväxelriktaren PLENTICORE från KOSTAL och värmepumpen i S-serien från NIBE kopplas enkelt ihop med WLAN eller nätverk för en problemfri kommunikation. Värmepumpens programvara kommunicerar med hybridväxelriktaren via ett standardiserat Modbus/TCP-gränssnitt enligt SunSpec-protokollet. Solcellsanläggningens tillgängliga effekt jämförs då med den effekt som värmepumpen behöver så att den ström som är tillgänglig kan utnyttjas optimalt.

Växelriktare från KOSTAL nu kompatibla med BYD Combiner Box, parallellkoppla upp till tre batteritorn

Kraven på produktion och lagring av solenergi ökar. Målet är att kunna producera och använda så mycket förnybar el som möjligt – det är bra för miljön och sparar kostnader. Och ju högre egenförbrukningen av egenproducerad el är, desto mer ökar självförsörjningsgraden.

Det är just därför som många anläggningsägare förlitar sig på solcellsmoduler av hög kvalitet och en intelligent styrd och högeffektiv hybrid- eller batteriväxelriktare. Styrkorna hos hybridväxelriktaren från KOSTAL är uppenbara: Den omvandlar solenergi till användbar elektricitet och lagrar överflödig solenergi i ett batteri. På så sätt kan tillgängliga energireserver tas i anspråk även när solen inte skiner så mycket eller vid effekttoppar.
För kraftfull energiproduktion är det också möjligt att ansluta flera hybridväxelriktare från KOSTAL i ett nätverk av enheter för att maximera effekt och avkastning.


KOSTAL-växelriktarna i PLENTICORE-serien kan nu användas med de tre högvoltsbatterierna i LG Energy Solution-serien RESU FLEX.

Intelligenta förbindelser är något som KOSTAL Solar Electric verkligen sätter stort värde på. Det visar sig nu i att KOSTAL-växelriktarna i serien PLENTICORE är kompatibla med batterilagringarna RESU FLEX från LG Energy Solution (LGES; KRX: 373220).

Eftersom kraven hela tiden ökar på energiförsörjning från förnybara källor med hög flexibilitet, är utmaningen för KOSTAL-LGES-systemet framför allt ett effektivt prestandaresultat. KOSTAL-växelriktarna PLENTICORE plus och PLENTICORE BI utgör tillsammans med LGES-lagringarna en modern duo för mer oberoende vid solenergiproduktionen. Högvolts-NMC-batteriet RESU FLEX ger en användbar lagringskapacitet på 8,6 kWh till 17,2 kWh.

KOSTAL-växelriktare är nu godkända för batterilagringar från Pylontech

PLENTICORE och H1- eller H2-serien (båda IP55) från Pylontech skapar tillsammans en flexibel och effektiv duo för lagring av solenergi. Med den modulära lagringslösningen finns det med Pylontech möjlighet att uppgradera batterilagringen vid ett senare tillfälle. Spänningsintervallet varierar beroende på modell mellan 144 och 384 volt. Laddnings- och urladdningsströmmen är 13 ampere. Med lagringen görs en anpassning mellan stora energibehovet på morgonen och kvällen och den största solenergiproduktionen mitt på dagen, toppar utjämnas och nätstabiliserande effekter kan uppnås genom inmatning.

KOSTAL-växelriktare kompatibla med ny batterilagring från Wintersun

Både versionen Energy-CORE och versionen Power-CORE kan användas modulärt och tack vare plug & play installeras batterimodulerna väldigt enkelt. Den kompakta storleken på 17,5 cm höjd, 65 cm bredd och 26 cm djup per modul gör att de enkelt får plats. Den automatiska konfigurationen ger dessutom en bekväm och enkel idrifttagning. Med parallellkoppling av upp till sex torn kan man dessutom uppnå en maximal lagringskapacitet på 153,6 kWh. När lagringen installeras måste man vara observant på om det finns en ny uppdatering. Förutsättningen för en fungerande kompatibilitet är nämligen installation av CORE-programvaran med namnet SW02.08.

”Kraven när en solcellsanläggning planeras fortsätter att öka. Man önskar största möjliga flexibilitet vid utformningen av anläggningen som möjliggör egen energiförsörjning från förnybara källor. Med kompatibiliteten till fler batterilagringar tar vi hänsyn till den här utvecklingen”, menar Andreas Schmalenberg, produktchef hos KOSTAL.

PLENTICORE plus och PIKO IQ är nu kompatibla med TIGO TS4

TS4-komponenterna kan integreras via de trådlösa gränssnitten CCA (Cloud Connect Advanced), TAP (TIGO Access Point) eller RSS-sändare i en styrande TIGO Energy Intelligence-plattform, vilken utvärderar statusen för TS4-modulernas centralt. På så sätt uppstår dubbelt verksamma effekter: Systemstatusen för de enskilda solcellsmodulerna övervakas kontinuerligt och enheten kan även stängas av manuellt vid t.ex. en brandkårsinsats. 

Förutom molnbaserad övervakning av anläggningen rekommenderas även användningen av TIGO när brandskyddsåtgärder krävs. 

Här drar användare nytta av övervakningen från TIGO resp. KOSTAL via digitala plattformar som KOSTAL Solar Portal och TIGO Cloud Connect. Dessa är tillgängliga kostnadsfritt. 

Brand Award – KOSTAL övertygar som märke

Anläggningsägare och solcellsplanerare är överens när det handlar om KOSTAL-växelriktare tillsammans med batterilagring, elbil, värmepump och ett energihanteringssystem som också på bästa sätt använder smarthome-applikationer: KOSTAL Solar Electric hör här till de bästa företagen i klassen – både hos installatörer och anläggningsägare.

KOSTAL är alltså välkänt hos slutkunder och installatörer, efterfrågan är dessutom hög och man rekommenderar också företaget vidare till andra. Detta understryker ännu tydligare KOSTALs utmärkta prestation i förhållande till konkurrenterna. I centrum står inte bara produktkvalitet, effektivitet och service utan märket manifesterar på ett särskilt sätt att det finns ett helhetsgrepp i systemet.


Perfekt rustad för all användning med PLENTICORE plus hybridväxelriktare

PLENTICORE plus hybridväxelriktare leder vidare den producerade likströmmen till batterisystemet. Den kan hantera både energin från solcellsmodulerna och även andra anslutna AC-källor som exempelvis ett vindkraftverk.

PLENTICORE plus som hybridväxelriktare: Generera och lagra solenergi

Som hybridväxelriktare har PLENTICORE plus tre anslutningar, varav en kan användas som batteriingång och de andra två som solcellsingångar.

Om det finns ett överskott av solenergi lagras den tillfälligt i batteriet och kan förbrukas vid en senare tidpunkt. Dessa mätdata registreras av KOSTAL Smart Energy Meter och det är med utgångspunkt i dessa som PLENTICORE plus sedan övertar batterihanteringen. När batteriet är fulladdat matas den överflödiga solenergin in i det allmänna nätet.

Ett högspänningsbatteri från ledande tillverkare som BYD, BMZ eller Nilar kan anslutas direkt under installationen och aktiveras med en aktiveringskod. 

Kombination av solceller och andra växelströmsenergikällor 

Hybridväxelriktaren PLENTICORE plus kan både lagra el från solcellsmoduler och bearbeta energi från andra anslutna växelströmskällor, t.ex. ett vindkraftverk eller en befintlig solcellsanläggning.

Om du redan producerar el från en växelströmskälla kan du komplettera den anläggningen med hybridväxelriktaren PLENTICORE plus och ett batteri. En växelströmsenergikälla kan t.ex. vara ett fjärrvärmeverk, ett kraftvärmeverk, ett vindkraftverk eller en befintlig solcellsanläggning. På så sätt producerar du el på ett hållbart sätt och lagrar den för senare användning och för att öka din egenförbrukning. 


Värna klimatet

Förutom besparingspotentialen för elkostnaderna, bidrar solcellsanläggningar med effektiva lagringssystem också till klimatskyddet. I sista änden beror minskningen av CO2-utsläpp på ett avgörande sätt på systemets effektivitet.

Genom största möjliga användning av den egenproducerade solelen och att avstå från konventionell el från fossil energiproduktion kan högeffektiva lagringssystem för solenergi jämfört med ett solcellssystem utan batterilagring uppvisa CO2-sänkningar.

Produktfördelar

Snabb, självlärande skugghantering – anpassar sig individuellt till installationsplatsen

Hybridväxelriktare för solenergi med batteriingång som kan aktiveras som tillval

Modbus/Sunspec (TCP) för integrering i Smart Home

Extra batteriladdning via AC-energikällor

Utökat MPP-område med upp till 3 MPP-tracker – perfekt för repowering

Kostnadsfri Solar Portal och Solar App för övervakning av solcellsanläggningen

Allrounden PLENTICORE plus är alltid den perfekta lösningen

Vår allround tar produktionen och användningen av solenergi i det egna hemmet till en ny nivå. Självlärande skugghantering ger bästa möjliga solenergiavkastning också när det är molnigt väder. Och 3 MPP-tracker gör inte bara uppgraderingen till ett solenergibatteri barnsligt enkel, med dem spelar inte längre takets riktning någon stor roll länge för att producera solenergin.

 • Tack vare kompatibiliteten med batterier från olika tillverkare går det att ansluta det passande batteriet för alla behov. Dessutom erbjuder PLENTICORE plus den stora fördelen med upp till 3 MPP-tracker att takets riktning inte spelar någon stor roll längre. Det aktuella taket kan då utrustas individuellt med passande solcellsmoduler beroende på takets riktning.

  Genom extra, självlärande skugghanteringar anpassar sig hybridväxelriktaren för solenergi PLENTICORE plus snabbt och individuellt till förhållandena på platsen. Endast de solcellsmoduler som inte ligger i skuggan aktiveras då. Därigenom kan hög avkastning uppnås för energiproduktionen också när det är skugga.

 • Genom att integrera ledande högspänningsbatterier finns möjlighet att optimera egenförbrukningen. Därigenom blir man mer oberoende av elbolaget och skyddas då väl mot elprishöjningar. 
  För alla som ännu inte har bestämt sig om man vill ha ett batteri är PLENTICORE plus den perfekta lösningen: Den som till att börja med endast vill använda den som solcellsväxelriktare med 2 MPP-tracker, har senare alltid möjlighet att uppgradera med ett batteri utan att behöva betala fullt pris direkt. Man köper enkelt aktiveringskoden, när den behövs, vid ett senare tillfälle i KOSTAL Solar webbshop. Därigenom är man med PLENTICORE plus perfekt rustad för nya framtidstekniker.
 • Tack vare olika gränssnitt som Modbus (TCP) kan PLENTICORE plus även implementeras i Smart Home-systemet. För ännu större elkostnadssänkning genom optimering av egenförbrukningen. Tack vare den smarta förbrukningsstyrningen kan förbrukarna i huset, t.ex. tvättmaskinen, sättas igång när det finns ett energiöverskott, t.ex. mitt på dagen – helt automatiskt eller när som helst via fjärrstyrning.
   
 • Också de som äger befintliga solcellsanläggningar kan med PLENTICORE plus inte bara utöka den befintliga anläggningen utan också lagra energin från den gamla och nya anläggningen i batteriet tack vare AC-kopplingen 
  Men även fjärrvärme eller ett vindkraftverk kan kompletteras med en solcellsanläggning med PLENTICORE plus och energin som produceras på det här sättet av alla alstrare lagras i batteriet. På så sätt drar ägaren nytta av olika strömalstrare som kompletterar varandra på ett optimalt sätt och möjliggör optimal egenförbrukning. 
   
 • Genom det utökade MPP-området är PLENTICORE plus också perfekt lämpad som utbytesenhet för gamla växelriktare. I och med att tekniken ständigt vidareutvecklas har nya växelriktare bättre verkningsgrad. Det gör att betydligt högre avkastning uppnås vid ett byte. Hybridväxelriktaren är då tack vare den kompakta storleken platssparande och behöver mindre plats än tidigare generationer av växelriktare. Och även de tekniska egenskaperna för PLENTICORE plus är så flexibelt utformade att den kan anslutas till en befintlig anläggning snabbt och enkelt.
   

Bra att veta:

PLENTICORE plus har upprepade gånger uppnått toppvärden i SPI-testerna, särskilt i den högre effektklassen från 10 kWp. Perfekt utrustad för framtiden med KOSTAL!

Nedladdning – PLENTICORE plus - G2

Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning