Rozwiązania magazynowe PLENTICORE

PLENTICORE od KOSTAL: maksymalna wydajność we wszystkich obszarach

Z falownikami hybrydowymi i akumulatorowymi firmy KOSTAL zawsze dokonasz właściwego wyboru. Potwierdzone przez Energy Storage Inspection 2020.Na podium zwycięzców Energy Storage Inspection 2020 dzięki rozwiązaniom PLENTICORE

Rozwiązania magazynowe KOSTAL są przyszłościowe, elastyczne i wydajne

PLENTICORE plus i PLENTICORE BI, oba w połączeniu z BYD Battery-Box, zajęły czołowe miejsca na podium zwycięzców w obu przypadkach referencyjnych Energy Storage Inspection 2020.

Energy Storage Inspection 2020 Berlińskiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych (HTW) opublikowała drugi przypadek referencyjny (instalacja fotowoltaiczna 10 kWp + pompa ciepła + pojazd elektryczny i zużycie energii 9 364 kWh rocznie) obok dobrze znanego przypadku referencyjnego 1 (instalacja fotowoltaiczna 5 kWp i zużycie energii 5 010 kWh rocznie), uwzględniając tym samym zmiany w nowoczesnym budownictwie wynikające z elektromobilności i przyszłościowych systemów grzewczych.

Dla tych dwóch przypadków referencyjnych oceniono systemy akumulatorowe sprzężone z prądem stałym i zmiennym. Jeśli chodzi o nowe instalacje fotowoltaiczne z zasobnikami akumulatorowymi, trend zapoczątkowany przez PLENTICORE wyraźnie zmierza w kierunku systemów sprzężonych z prądem stałym. Z drugiej strony, w przypadku modernizacji istniejących systemów PV za pomocą akumulatorów, istnieje wiele powodów, aby zdecydować się na połączenie AC.

Seria falowników PLENTICORE firmy KOSTAL może być elastycznie stosowana zarówno w połączeniach z akumulatorami sprzężonymi z prądem stałym, jak i w systemach sprzężonych z prądem zmiennym, preferowanych w przypadku modernizacji. Rozwiązania firmy KOSTAL znajdują się w TOP 3 w każdej z tych dziedzin.

Korzyści dla Ciebie

Oszczędność kosztów energii elektrycznej

Niskie koszty nabycia

Ochrona środowiska

Z falownikami hybrydowymi i akumulatorowymi KOSTAL zawsze otrzymasz doskonałą poradę

KOSTAL oferuje doskonałe rozwiązanie zarówno dla nowych instalacji fotowoltaicznych, jak i dla modernizacji istniejących systemów.

Falownik hybrydowy PLENTICORE plus

Falownik hybrydowy PLENTICORE plus zdobył już kilka kolejnych nagród jako najlepszy w teście i najbardziej wydajny system magazynowania wśród wszystkich testowanych systemów (sprzężonych AC- & DC) podczas Energy Storage Inspections 2018 i 2019.

Był to również pierwszy falownik all-in-one, który otrzymał nagrodę magazynu pv za najbardziej innowacyjny model biznesowy. Dzieje się tak dlatego, że klient płaci za funkcję akumulatora, którą można włączyć za pomocą kodu aktywacyjnego wtedy, gdy jest potrzebna.

Idealny dla dużych profili obciążenia

System magazynowania sprzężonego z prądem stałym firm KOSTAL i BYD jest również przekonującą ofertą w przypadku referencyjnym dla wyższych wymagań energetycznych, który został po raz pierwszy przetestowany w 2020 roku. PLENTICORE plus w połączeniu z akumulatorem BYD znalazł się na podium zwycięzców z dwiema klasami urządzeń (8,5 kW i 10 kW) i SPI wynoszącym po 92,9%.

Falownik akumulatorowy PLENTICORE BI

Przy SPI wynoszącym 90,1% falownik akumulatorowy PLENTICORE BI z akumulatorem BYD okazał się przekonujący w przypadku referencyjnym 5 kWp i dlatego jest idealnym wyborem do prostego podłączenia zasobnika, szczególnie w przypadku modernizacji istniejących domowych systemów fotowoltaicznych. Nie jest konieczna wymiana lub zastępowanie istniejących komponentów.

Zwycięzca wydajności przy wysokim zapotrzebowaniu na energię

Wśród systemów magazynowania sprzężonych z prądem przemiennym PLENTICORE BI 5.5, z SPI wynoszącym 92,5%, ma przewagę w przypadku referencyjnym wysokiego zapotrzebowania na energię (10 kWp). W połączeniu z różnymi wielkościami akumulatorów BYD, falownik zajmuje dwa miejsca pierwszej trójki.

PLENTICORE BI doskonale nadaje się do zastosowań biznesowych dzięki możliwości podłączenia akumulatorów o wielkości od 5,1 do 66 kWh.

Kompetencje w zakresie sprawności również dla jednofazowych systemów magazynowych

Skorzystaj z kompetencji systemowych firmy KOSTAL dzięki jednofazowym falownikom serii PIKO MP plus.

KOSTAL wciąż pokazuje, w jaki sposób można nadać nowy impuls w branży. Wszystkie nasze innowacje mają na celu długotrwałe korzyści dla klienta! Korzyści te wynikają z naszego wieloletniego doświadczenia w zakresie zastosowań akumulatorów oraz ogromnej wiedzy dotyczącej systemów w dziedzinie falowników.

Dlatego teraz możesz skorzystać z kompetencji systemowych firmy KOSTAL również w przypadku falowników jednofazowych z serii PIKO MP plus. W połączeniu z inteligentnym licznikiem energii KOSTAL, urządzenia jednofazowe mogą być elastycznie wykorzystywane jako falowniki solarne, hybrydowe lub akumulatorowe w zakresie mocy od 1 do 5 kW.

Dzięki naszym innowacyjnym seriom falowników realizujemy nasz cel, jakim jest pokrycie bardzo szerokiego zakresu zastosowań za pomocą zaledwie kilku produktów. Oferujemy rozwiązania dla integracji akumulatora w nowych instalacjach, jak również dla modernizacji zasobników w istniejących systemach. Oznacza to, że prawdopodobnie posiadamy najbardziej kompleksowy asortyment rozwiązań magazynowych dla domu na rynku. Uzyskanie przez nas najlepszych wyników udokumentowanych w najnowszym przeglądzie Energy Storage Inspection dla tak szerokiego zakresu zastosowań jest doskonałym potwierdzeniem kompetencji systemowych naszych inżynierów.

Frank Henn
Wiceprezes Działu Fotowoltaiki, KOSTAL Industrie GmbH

Dlaczego wydajność systemów magazynowania jest tak ważna?

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze falownika i dlaczego wskaźnik wydajności systemu odgrywa ważną rolę.

Efektywne systemy magazynowania nie tylko oferują potencjalne oszczędności kosztów energii elektrycznej, ale również przyczyniają się do ochrony klimatu. W końcu redukcja emisji CO2 zależy w dużej mierze od wydajności systemu. Dlatego wysokowydajne systemy magazynowania energii PV mogą przynieść oszczędności CO2 w porównaniu z systemem PV bez magazynowania energii w akumulatorach. Dlatego przy wyborze systemu magazynowania należy wziąć pod uwagę nie tylko poszczególne komponenty, ale także sposób współdziałania falownika i akumulatora, ponieważ wydajne systemy pozwalają na utrzymanie strat magazynowych na możliwie najniższym poziomie.

Co to jest System Performance Index (wskaźnik wydajności systemu)?

W badaniu określono wskaźnik wydajności systemu (w skrócie SPI), który podaje wartość ekonomiczną opisującą, ile można zaoszczędzić rocznie na kosztach energii elektrycznej przy zastosowaniu danego systemu magazynowania PV. SPI jest obliczany na podstawie rzeczywistej oszczędności kosztów w stosunku do idealnej oszczędności kosztów. Idealny system bez jakichkolwiek strat przyniósłby roczne oszczędności w wysokości 1211,- €, a zatem SPI wynosiłby 100 procent. Wysoce wydajnemu systemowi KOSTAL brakuje więc tylko nieco ponad 100 € do idealnego systemu w rzeczywistych warunkach. Dom zużywający 5010 kilowatogodzin energii rocznie i wyposażony w pięciokilowatową instalację solarną stanowi punkt odniesienia dla systemu idealnego.

SPI został opracowany, aby umożliwić porównanie współdziałania dostępnych na rynku komponentów (falowników / baterii / modułów PV) w ramach całego systemu, a tym samym zwiększyć przejrzystość dla klienta.


Kup wydajne falowniki hybrydowe!


Planowanie fotowoltaiki z KOSTAL

Znajdź najbliższego wyspecjalizowanego przedstawiciela KOSTAL

Modernizacja systemu PV – repowering dla większej wydajności

Perfekcyjne rozwiązania solarne i magazynowe dla Twojej instalacji PV