KOSTAL PLENTICORE BI
Effektivitetsvinnaren PLENTICORE BI
SPI

PLENTICORE BI från KOSTAL – få din egen batterilösning på ett enkelt sätt

PLENTICORE BI är den perfekta följeslagaren för att integrera ett batteri vid nybygge eller uppgradering av en befintlig solcellsanläggning.


KOSTAL PLENTICORE BI – den effektivaste batteriväxelriktaren passar alltid

Allt fler ägare av solcellsanläggningar funderar på att uppgradera sin anläggning med ett batteri.

Med batteriväxelriktaren PLENTICORE BI går det väldigt enkelt. Denna växelriktare ansluts enkelt kombinerat med ett högspänningsbatteri och KOSTAL Smart Energy Meter parallellt med den befintliga anläggningen till AC-nätet. Man behöver inte byta ut eller ersätta befintliga komponenter.

Också vid nya anläggningar – särskilt med större solcellsgenerator eller speciell anläggningskonfiguration – är PLENTICORE BI en enkel möjlighet att integrera ett batterisystem. 

Nytta för dig

Spara elkostnader

Låga anskaffningskostnader

Värna klimatet

Den effektivaste, trefasiga batteriväxelriktaren

PLENTICORE BI är det effektivaste trefasiga AC-batterisystemet på marknaden. Detta har intygats i studien "Stromspeicher-Inspektion" 2020 från Berlins högskola HTW.

I den här studien tas System Performance Index (SPI) fram. Detta är ett ekonomiskt värde, som gör att det går att jämföra samspelet mellan tillgängliga komponenter (växelriktare/batteri/solcellsmoduler) i det totala systemet och därigenom skapa mer transparens för kunderna.

Spara elkostnader

Integreras ett batteri i en befintlig solcellsanläggning kan man spara elkostnader effektivt. Genom den högre egenförbrukningen av den producerade solenergin måste man köpa in mindre el från elbolaget.
Här är det viktigt att investera i ett effektivt system för att hålla energiförlusterna såsom omvandlingsförluster så låga som möjligt.

Skydda klimatet med PLENTICORE BI

Med en solcellsanläggning produceras hållbar och förnyelsebar energi direkt på det egna taket. Med ett solenergibatteri kan man själv förbruka den producerade energin oberoende av tid på dygnet.

Hur effektivt ett batterisystem bidrar till att minska CO2-utsläppen beror i hög grad på de valda komponenterna. Låga omvandlings- och standbyförluster hos högeffektiva batterisystem leder till en positiv CO2-balans. Som Berlins högskola HTW kom fram till i studien "Stromspeicher-Inspektion", kommer PLENTICORE BI på första plats av alla testade system.


Med batteriväxelriktaren PLENTICORE BI uppgraderar man enkelt med ett batteri

Enkel utökning av den befintliga anläggningen med ett batteri

Inga ändringar måste göras på den befintliga anläggningen. Man behöver bara PLENTICORE BI, KOSTAL Smart Energy Meter plus ett kompatibelt högspänningsbatteri, som t.ex. BYD Battery-Box. Den kompakta konstruktionen gör att enheten tar lite plats och passar i nästan alla rum.

En batteriuppgradering kan utföras helt oberoende av vädret. Idealt görs den på vintern eller våren, man är då perfekt förberedd för sommarsäsongen.


Nyttja energi effektivt, tack vare batteriladdning från flera källor

PLENTICORE BI kan ännu mer: Förutom att lagra den producerade energin från solcellsanläggningar kan batteriväxelriktaren även lagra energin från andra AC-energikällor, som t.ex. från ett fjärrvärmeverk eller ett vindkraftverk.

Därigenom kan all överflödig energi som kommer in i huset först gå till batteriet för att man själv effektivt ska kunna använda den befintliga energin vid en senare tidpunkt.

Produktfördelar

Batteriväxelriktare för anslutning till ett kompatibelt batteri

Användningsområde för enfamiljshus till företag

Passar för uppgradering av befintliga solcellsanläggningar

Batteriladdning från olika AC-energikällor

Passar alla anläggningar – både för villor och företag

Genom att ansluta batterilagring i storlekarna från 5,1 till 66 KWh finns den passande lagringslösningen för alla behov. PLENTICORE BI kan användas både i småhuset och i näringsverksamheter.

En fördel med PLENTICORE BI är särskilt den höga laddnings- och urladdningsströmmen för växelriktaren, som snabbt reagerar på last-toppar och därmed reducerar elinköpskostnader.


Nedladdningar – PLENTICORE BI

Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Hitta installatör

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Kör uppgraderingscheck

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning

Till produktöversikten