2024-02-21

PLENTICORE – en framgångshistoria made in Germany

Hybridväxelriktaren PLENTICORE är en mycket effektiv och mångsidig växelriktare som har blivit en självklarhet på solenergimarknaden.

Som en del av KOSTAL-koncernen präglas KOSTAL Solar Electric av både tradition och innovation. Med årtionden av erfarenhet inom industrielektronik i ryggen släppte KOSTAL 2018 hybridväxelriktaren PLENTICORE på marknaden. Detta hade föregåtts av intensivt arbete av forsknings- och utvecklingsteamen. KOSTAL var ju trots allt det företag som presenterade den första hybridväxelriktaren för allmänheten. År 2022 kom andra genenerationen av PLENTICORE, dessutom utrustad med WLAN och tre ytterligare kopplingsutgångar för laststyrning.

PLENTICORE produceras i KOSTALs fabrik i Hagen, Nordrhein-Westfalen. Här finns också företagssätet för KOSTAL Industrie Elektrik GmbH & Co. KG, som KOSTAL Solar Electric är en del av. 

Vi har tagit en titt bakom kulisserna och har pratat med två personer i produktionschefen Maik Gesslers team. De som vi har pratat med är Rocco Maroni (avdelningschef produktion) samt Dalibor Nater (avdelningsförman för växelriktare).

Avdelningsförman för växelriktare Dalibor Nater

KOSTAL är ett tyskt företag med en lång tradition. Men tillverkas också PLENTICORE i Tyskland?

Ja, PLENTICORE har utvecklats helt och hållet i Tyskland och tillverkas även här.

Låt oss prata om tillverkningsprocessen för PLENTICORE. Hur många personer är delaktiga i tillverkningen? 

I januari 2024 var det 72 medarbetare som arbetade med slutmonteringen av växelriktaren.

Hur många är arbetsstegen för att tillverka PLENTICORE?

För slutmonteringen av en växelriktare behövs 116 enskilda processteg.

Vilka steg i produktionen görs i Hagen?

Växelriktaren tillverkas komplett i Hagen, det börjar med bestyckning av respektive kretskort och fortsätter med komplett slutmontering och till sist förpackning. PLENTICORE lämnar våra hallar precis som slutkunden får den. 

Som en del av KOSTAL-koncernen tillverkar företaget SOMA produkter för testteknik och automatisering. Hit hör även robotar som arbetar självständigt. Används de även vid tillverkningen av växelriktaren?

För att kontrollera växelriktarna används så kallade autonoma mobila robotar. Dessa hämtar på egen hand den färdigmonterade växelriktaren och transporterar den sedan helautomatiskt till respektive testceller. Efter den färdiga kontrollen transporteras växelriktarna vidare till den automatiserade märkningsstationen och sätts därefter på överlämningspunkten för förpackning.

PLENTICORE-tillverkning

Coronapandemin ställde industrin inför stora utmaningar, i synnerhet också eftersom leveranskedjorna hade kännbara störningar. Hur har tillgängligheten utvecklats de senaste 1 till 2 åren?

Åren med corona visade oss hur känsligt marknaden kan reagera på materialtillgänglighet. Endast genom att anstränga sig har KOSTAL Industrie Elektrik lyckats att få grepp om den här situationen under de senaste åren. Fram till idag har vi lyckats öka tillgängligheten avsevärt. 

Vilka åtgärder har KOSTAL vidtagit för att förbättra tillgängligheten?

Både inom tillverkning, utveckling och logistik och även inom inköp har ytterligare kapacitet skapats för att leva upp till de ökande kraven. Detta var nödvändigt för att kunna reagera på de extrema situationerna som till exempel materialtillgängligheten. 
Samtidigt har tillverkningsutrustning, produktionslinjer och kapaciteten förbättrats och optimerats kontinuerligt för att kunna reagera på marknadssituationen som hela tiden förändras.

PLENTICORE-tillverkning

Mer än någonsin förr är temat hållbarhet och miljöskydd på tapeten. Prioriteringen att ha en resurseffektiv verksamhet är ett av många sätt som ett företag kan bidra med. Vad gör KOSTAL när det gäller hållbarhet?

Fabriken i Hagen är certifierad enligt ISO 50001 sedan 2015 och är därmed pionjär inom området energihantering. Systemet består huvudsakligen av energi- och effektmätare. Nu övervakas även ström, naturgas, eldningsolja, värme- och kylmängder samt tryckluft för att identifiera förbättrings- och besparingspotential.
Solcellsanläggningen på fabriksområdet kan dessutom försörja produktionens hela klimatreglering som drivs med värmepumpar. Dessutom tilldelades KOSTAL-koncernen i december 2023 ESG Transparency Award för utmärkta hållbarhetsrapporter. Priset kommer från EUPD Research, expert på forskning och analys sedan mer än 20 år.

PLENTICORE-tillverkning

Om vi tittar på produktion och ekonomi igen. Var finns de speciella utmaningarna?

Särskilda utmaningar är situationen på marknaden som ständigt förändras och flaskhalsar i försörjningen. Delvis avbokas komponenter helt. När det gäller validering och tillverkningsprocesser krävs därför extrema ansträngningar inom området utveckling och produktion. 

Allt detta kräver att varje medarbetare är mycket flexibel, vilket i sin tur endast kan uppnås med en mycket utpräglad lojalitet gentemot företaget för alla i personalen hos företaget KOSTAL.

Vad har ni gjort för att öka produktionskapaciteten?

Produktionslinjen och produktionsprocesserna genomgår ständigt förbättringar. Genom omställning av vissa arbetssteg har vi lyckats uppnå små kapacitetsökningar, men sammantaget har de lett till ett stort steg när det gäller att uppnå marknadsfördelar.

Genom att vi kan reagera flexibelt på tillverkningsvariationer med specialskift, kan vi dessutom utjämna kapacitetsförluster. Även produktionslinjer utökas, moderniseras och automatiseras vidare kontinuerligt.

Hur märks det?

Sedan hybridväxelriktaren lanserades har vi fram till idag kunnat öka kapaciteten med 30 %.

Stort tack för intervjun!

 

Andra generationens PLENTICORE – en prisbelönt växelriktare

PLENTICORE plus är en mycket mångsidig hybridväxelriktare som är etablerad sedan många år tillbaka. Den har tilldelats många utmärkelser för effektiviteten och populariteten hos slutanvändare och installatörer. Genom det stora och ständigt växande antalet kompatibla solenergikomponenter, såsom batterilagringar och värmepumpar, ger den alla inblandade oslagbara fördelar.

I handeln finns alltid den passande växelriktaren i lager för ett stort antal produkter, installatören gläder sig över en etablerad enhet som enkelt tas i drift och många servicetjänster från KOSTAL och slutkunden kan alltid utöka sin solcellsanläggning på ett mycket flexibelt sätt. 

Och tack vare AutoUpdate-funktionen har PLENTICORE alltid den senaste programversionen automatiskt.

Allt som är värt att veta plus information om kompatibla partnerprodukter finns i nedladdningsområdet: https://www.kostal-solar-electric.com/de-de/download/download/