21.02.2024

Falownik PLENTICORE – historia sukcesu made in Germany

Falownik hybrydowy PLENTICORE to niezwykle wydajny i wszechstronny falownik, który na stałe ugruntował już swoją pozycję na rynku instalacji solarnych.

Jako część grupy KOSTAL, spółka KOSTAL Solar Electric czerpie w swojej działalności zarówno z tradycji, jak i z innowacji. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie elektroniki przemysłowej, firma KOSTAL wprowadziła w 2018 r. na rynek falownik hybrydowy PLENTICORE. Poprzedzone było to intensywną pracą zespołów badawczo-rozwojowych. W końcu to właśnie firma KOSTAL zaprezentowała publicznie pierwszy falownik hybrydowy. W 2022 r. pojawiła się druga generacja falownika PLENTICORE, który wyposażono dodatkowo w interfejs WLAN i trzy kolejne wyjścia przełączające do sterowania obciążeniem.

Produkcja falowników PLENTICORE odbywa się w zakładzie firmy KOSTAL w miejscowości Hagen, w Nadrenii Północnej-Westfalii. Tutaj mieści się też siedziba spółki KOSTAL Industrie Elektrik GmbH & Co. KG, której częścią jest firma KOSTAL Solar Electric. 

Zajrzeliśmy za kulisy i porozmawialiśmy z dwoma członkami zespołu Maika Gesslera, kierownika produkcji. Naszymi rozmówcami byli Rocco Maroni (kierownik działu produkcji) oraz Dalibor Nater (mistrz w dziale falowników).
Mistrz w dziale falowników Dalibor Nater

KOSTAL to niemieckie przedsiębiorstwo z długimi tradycjami. Ale czy falowniki PLENTICORE są produkowane w Niemczech?

Tak, falownik PLENTICORE został w całości opracowany w Niemczech i tutaj też odbywa się jego produkcja.

Porozmawiajmy o procesie produkcji falowników PLENTICORE. Ile osób uczestniczy w procesie produkcji? 

Według danych na styczeń 2024 r. w końcowy montaż falownika jest zaangażowanych 72 pracowników.

Ile operacji roboczych trzeba wykonać, zanim falownik PLENTICORE zostanie ukończony?

Do końcowego zmontowania falownika koniecznych jest 116 pojedynczych operacji procesowych.

Które etapy produkcji są realizowane w Hagen?

Falownik jest w całości produkowany w Hagen – począwszy od zmontowania odpowiedniej płytki drukowanej, po kompletny montaż końcowy i późniejsze zapakowanie. Falownik PLENTICORE opuszcza nasze hale dokładnie w takim stanie, w jakim trafia do klienta końcowego. 

Jako część grupy KOSTAL firma SOMA produkuje wyroby do systemów testowania i automatyzacji. Należą do nich również pracujące samodzielnie roboty. Czy korzysta się z nich także podczas produkcji falowników?

Do testowania falowników używamy tak zwanych autonomicznych robotów mobilnych. Samodzielnie odbierają one w pełni zmontowany falownik i automatycznie transportują do odpowiednich jednostek testowych. Po przeprowadzeniu testów falowniki są transportowane do zautomatyzowanej stacji etykietowania, a następnie odstawiane w punkcie przekazania do pakowania.

Produkcja falowników PLENTICORE

Pandemia koronawirusa postawiła przed branżą poważne wyzwania, których źródłem były w szczególności poważne zakłócenia w łańcuchach dostaw. Jak kształtowała się dostępność w ciągu ostatniego roku czy 2 lat?

Lata pandemii koronawirusa pokazały nam, jak wrażliwie może reagować rynek na dostępność materiałów. Tylko dzięki intensywnym wysiłkom spółki KOSTAL Industrie Elektrik byliśmy w stanie opanować w ostatnich latach zaistniałą sytuację, wskutek czego udało nam się do dzisiaj znacznie zwiększyć dostępność. 

Jakie środki podjęła firma KOSTAL w celu poprawy dostępności?

Zwiększyliśmy moce zarówno w sferze produkcji, rozwoju, logistyki, jak i w dziale zaopatrzenia, aby sprostać podwyższonym wymaganiom. Było to niezbędne, aby móc reagować na ekstremalne sytuacje, jak na przykład ograniczona dostępność materiałów. 
Jednocześnie nieprzerwanie korygowaliśmy i optymalizowaliśmy wyposażenie fabryczne, linie produkcyjne i wielkość produkcji, aby reagować na dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową.

Produkcja falowników PLENTICORE

Dzisiaj na ustach wszystkich coraz częściej pojawia się kwestia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Konieczność gospodarowania w sposób pozwalający na oszczędność zasobów jest jednym z możliwych wkładów, jakie może wnieść przedsiębiorstwo. Jakie działania podejmuje KOSTAL w zakresie zrównoważonego rozwoju?

W 2015 r. zakład w Hagen uzyskał certyfikat zgodności z normą ISO 50001 i stał się tym samym pionierem w dziedzinie zarządzania energią. System składa się głównie z urządzeń do pomiaru energii elektrycznej i mocy. Obecnie monitorujemy i analizujemy również energię elektryczną, gaz ziemny, olej opałowy, ogrzewanie, chłodzenie i sprężone powietrze, aby zidentyfikować potencjał w zakresie optymalizacji i oszczędności.
Zakładowa instalacja fotowoltaiczna jest w stanie zaopatrzyć w energię cały system klimatyzacji w obszarze produkcji, który jest zasilany pompami ciepła. W grudniu 2023 r. grupa KOSTAL otrzymała również nagrodę ESG Transparency Award za wybitne raporty w zakresie zrównoważonego rozwoju od instytutu EUPD Research, będącego od ponad 20 lat ekspertem w dziedzinie badań i analiz.

Produkcja falowników PLENTICORE

Przyjrzyjmy się jeszcze raz produkcji i gospodarce. Gdzie dostrzega Pan szczególne wyzwania?

Szczególnym wyzwaniem jest nieustannie zmieniająca się sytuacja na rynku i trudności z dostawami. Niektóre podzespoły są całkowicie wycofywane z produkcji. Pod względem walidacji i procesów produkcyjnych sytuacja taka zmusza nas do ekstremalnych wysiłków w sferze rozwoju i produkcji. 

To z kolei wymaga od każdego pracownika daleko idącej elastyczności, co ostatecznie jest możliwe tylko dzięki silnemu utożsamieniu się każdego pracownika z firmą KOSTAL.

Co zrobili Państwo, aby zwiększyć moce produkcyjne?

Linie i procesy produkcyjne są nieustannie poddawane procedurom optymalizacji. Dzięki reorganizacji niektórych operacji roboczych udało nam się osiągnąć niewielki wzrost wydajności, który w sumie przełożył się na duży skok pod względem przewagi rynkowej.

Reagując elastycznie na wahania produkcji i organizując pracę na specjalnych zmianach, jesteśmy w stanie rekompensować straty w zakresie mocy produkcyjnych. Ponadto nieprzerwanie powiększamy, modernizujemy i automatyzujemy linie produkcyjne.

W jaki sposób jest to zauważalne?

Od momentu wprowadzenia falowników hybrydowych do dzisiaj byliśmy w stanie zwiększyć naszą produkcję o 30%.

Bardzo dziękujemy za rozmowę!

 

PLENTICORE drugiej generacji – falownik doskonały

PLENTICORE plus to bardzo wszechstronny i od wielu lat ceniony falownik hybrydowy, który zdobył wiele nagród za swoją wydajność i popularność wśród użytkowników końcowych i instalatorów. Dzięki dużej i nieustannie rosnącej liczbie kompatybilnych komponentów fotowoltaicznych – jak akumulatorowe magazyny energii i pompy ciepła – oferuje bezkonkurencyjne korzyści dla wszystkich elementów.

W handlu nieprzerwanie są dostępne odpowiednie falowniki do dużej liczby produktów, instalatorzy cieszą się z łatwych w uruchomieniu i sprawdzonych urządzeń oraz licznych usług serwisowych firmy KOSTAL, a klienci końcowi mogą w dowolnej chwili elastycznie rozbudować posiadane instalacje fotowoltaiczne. 

Natomiast dzięki funkcji AutoUpdate falownik PLENTICORE na bieżąco aktualizuje się automatycznie do najnowszej wersji oprogramowania.

Wszystko, co warto wiedzieć oraz informacje o kompatybilnych produktach partnerskich można znaleźć w sekcji materiałów do pobrania: https://www.kostal-solar-electric.com/de-de/download/download/