2022-06-07

PLENTICORE plus och PIKO IQ är nu kompatibla med TIGO TS4

Ökad säkerhet tack vare snabbfrånkoppling vid fel i anläggningen eller vid brandkårsinsatser

KOSTAL Solar Electric har framgångsrikt testat kompatibiliteten hos sina två växelriktarmodeller PLENTICORE plus och PIKO IQ med TS4-produkter från tillverkaren TIGO. Utöver de integrerade säkerhetsfunktionerna för PLENTICORE plus och PIKO IQ är det därmed möjligt för ägare av dessa växelriktare att integrera ytterligare säkerhetsfunktioner i solcellsanläggningarna som verkar direkt på solcellsmodulnivå. KOSTAL har redan tidigare testat optimeraren TS4-O och fastställt full kompatibilitet. Baserat på denna framgång och ytterligare tester är KOSTAL glada att kunna erbjuda den kompletta TS4-serien. Nyhet: Snabbfrånkoppling i händelse av ett fel i anläggningen eller vid en brandkårsinsats. 

Snabbfrånkopplingsfunktionen baseras på parameterövervakning och övervakning och gör det möjligt att utlösa en omedelbar frånkoppling av solcellsmodulerna. Perfekt kompatibilitet med alla TIGO TS4-komponenter gör användningen av solcellsväxelriktaren PIKO IQ och hybridväxelriktaren PLENTICORE plus med effektstyrkor mellan 3 och 10 kW ännu mer flexibel. För solcellsanläggningar som kräver modulövervakning, snabbfrånkoppling eller ytterligare brandskyddssäkerhet är alltså kombinationen av KOSTAL-växelriktare och TIGO TS4-produkter idealisk. 

Kommunikation mellan komponenterna

PLENTICORE plus och PIKO IQ är nu kompatibla med TIGO TS4

TS4-komponenterna kan integreras via de trådlösa gränssnitten CCA (Cloud Connect Advanced), TAP (TIGO Access Point) eller RSS-sändare i en styrande TIGO Energy Intelligence-plattform, vilken utvärderar statusen för TS4-modulernas centralt. På så sätt uppstår dubbelt verksamma effekter: Systemstatusen för de enskilda solcellsmodulerna övervakas kontinuerligt och enheten kan även stängas av manuellt vid t.ex. en brandkårsinsats. 

Förutom molnbaserad övervakning av anläggningen rekommenderas även användningen av TIGO när brandskyddsåtgärder krävs. 

Här drar användare nytta av övervakningen från TIGO resp. KOSTAL via digitala plattformar som KOSTAL Solar Portal och TIGO Cloud Connect. Dessa är tillgängliga kostnadsfritt. 

TS4-produkterna och deras funktioner

Till produktgruppen TIGO TS4 hör sju olika modeller. Följande lista visar vilka produkter som har vilka egenskaper:

  • TS4-A-M övervakning
  • TS4-A-F & -2F snabbfrånkoppling
  • TS4-S övervakning, snabbfrånkoppling
  • TS4-A-S övervakning, snabbfrånkoppling
  • TS4-O optimering, övervakning, snabbfrånkoppling
  • TS4-A-O optimering, övervakning, snabbfrånkoppling

Garantierna från KOSTAL Solar Electric GmbH och TIGO behåller giltigheten om konstruktions-, installations- och driftskraven för varje produkt uppfylls. Om TIGO-produkter med optimerarfunktion används måste den integrerade skugghanteringen i växelriktaren avaktiveras.

Du hittar mer information här.