07.06.2022

PLENTICORE plus i PIKO IQ kompatybilne z TIGO TS4

większe bezpieczeństwo dzięki szybkiemu wyłączeniu w przypadku nieprawidłowego działania instalacji lub podczas akcji straży pożarnej

Firma KOSTAL Solar Electric pomyślnie przetestowała kompatybilność swoich dwóch modeli falowników PLENTICORE plus i PIKO IQ z produktami TS4 producenta TIGO. Właściciele tych falowników oprócz zintegrowanych funkcji bezpieczeństwa mogą zintegrować w swoich instalacjach fotowoltaicznych dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, które działają bezpośrednio na poziomie paneli. Firma KOSTAL już w przeszłości przeprowadzała testy optymalizatora TS4-O, które wykazały jego pełną kompatybilność. W oparciu o ten sukces i dalsze testy firma KOSTAL zamierza wprowadzić na rynek kompletną serię TS4. Nowość: szybkie wyłączenie w przypadku nieprawidłowego działania instalacji lub podczas akcji straży pożarnej. 

Funkcja szybkiego wyłączania jest oparta na monitorowaniu parametrów i umożliwia natychmiastowe wyłączenie paneli fotowoltaicznych. Dzięki doskonałej kompatybilności ze wszystkimi komponentami TIGO TS4 falowniki fotowoltaiczne PIKO IQ oraz falownik hybrydowy PLENTICORE plus o mocy od 3 do 10 kW są jeszcze bardziej elastyczne w zastosowaniu. Tak więc w przypadku instalacji fotowoltaicznych, które wymagają monitorowania paneli lub szybkiego wyłączania wzgl. dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego, połączenie falowników KOSTAL i produktów TIGO TS4 jest idealnym rozwiązaniem. 

Komunikacja między komponentami

PLENTICORE plus i PIKO IQ kompatybilne z TIGO TS4

Za pomocą bezprzewodowych interfejsów CCA (Cloud Connect Advanced), TAP (TIGO Access Point) lub nadajnika RSS komponenty TS4 można zintegrować z platformą TIGO Energy Intelligence, która analizuje centralnie stan modułów TS4. Zapewnia to podwójny efekt: ciągłe monitorowanie stanu poszczególnych paneli fotowoltaicznych oraz możliwość ręcznego wyłączenia urządzenia np. podczas akcji straży pożarnej. 

Oprócz monitorowania instalacji w chmurze, stosowanie TIGO jest zalecane również wtedy, gdy wymagana jest ochrona przeciwpożarowa. 

Użytkownicy mogą korzystać z monitoringu TIGO lub KOSTAL za pośrednictwem dostępnych bezpłatnie platform cyfrowych KOSTAL Solar Portal i TIGO Cloud Connect. 

Produkty TS4 i ich możliwości

Grupa produktów TIGO TS4 obejmuje siedem różnych modeli. Poniższa lista pokazuje właściwości poszczególnych produktów:

  • TS4-A-M monitorowanie
  • TS4-A-F & -2F szybkie wyłączanie
  • TS4-S monitorowanie, szybkie wyłączanie
  • TS4-A-S monitorowanie, szybkie wyłączanie
  • TS4-O optymalizacja, monitorowanie, szybkie wyłączanie
  • TS4-A-O optymalizacja, monitorowanie, szybkie wyłączanie

Gwarancje KOSTAL Solar Electric GmbH i TIGO zachowują ważność, jeżeli spełnione są wymagania konstrukcyjne, instalacyjne i eksploatacyjne dla każdego produktu. W przypadku korzystania z produktów TIGO z funkcją optymalizatora należy wyłączyć w falowniku zintegrowane zarządzanie zacienieniem.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.