7-6-2022

PLENTICORE plus en PIKO IQ nu compatibel met TIGO TS4

Meer veiligheid dankzij snelle uitschakeling in geval van een storing in de installatie of tijdens interventie door de brandweer

KOSTAL Solar Electric heeft met succes de compatibiliteit van haar twee omvormermodellen PLENTICORE plus en PIKO IQ met TS4-producten van de fabrikant TIGO getest. Eigenaren van deze omvormers kunnen nu naast de geïntegreerde veiligheidsfuncties van de PLENTICORE plus en PIKO IQ extra veiligheidsfuncties in hun PV-installatie integreren die direct op zonnepaneelniveau ingrijpen. KOSTAL heeft de optimizer TS4-O al in het verleden getest en perfect compatibel bevonden. Gebaseerd op dit succes en verdere tests geeft KOSTAL nu met veel plezier de complete TS4-serie vrij voor gebruik. Nieuw: snelle uitschakeling in geval van een storing in de installatie of tijdens interventie van de brandweer. 

De snelle uitschakelfunctie is gebaseerd op parameterbewaking en monitoring en maakt het mogelijk een onmiddellijke uitschakeling van de zonnepanelen te activeren. De perfecte compatibiliteit met alle componenten van TIGO TS4 zorgt ervoor dat de zonne-omvormers PIKO IQ en de hybride omvormer PLENTICORE plus met vermogens tussen 3 en 10 kW nog flexibeler kunnen worden toegepast. De combinatie van KOSTAL-omvormers en TIGO TS4-producten is daarom ideaal voor PV-systemen die een zonnepaneelbewaking of snelle uitschakeling resp. extra brandveiligheid vereisen. 

Communicatie tussen de componenten

PLENTICORE plus en PIKO IQ nu compatibel met TIGO TS4

De TS4-componenten kunnen via de draadloze interfaces CCA (Cloud Connect Advanced), TAP (TIGO Access Point) of RSS-zenders worden geïntegreerd in een TIGO Energy Intelligence besturingsplatform dat de status van de TS4-modules centraal evalueert. Op die manier wordt een dubbel effect bereikt: de systeemstatus van de afzonderlijke zonnepanelen wordt continu bewaakt en het apparaat kan ook handmatig worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld tijdens interventie door de brandweer. 

Naast cloudgebaseerde bewaking van het systeem wordt het gebruik van TIGO ook aanbevolen wanneer brandpreventiemaatregelen vereist zijn. 

Hier profiteren gebruikers van de TIGO- of KOSTAL-monitoringfuncties via digitale platforms zoals KOSTAL Solar Portal en TIGO Cloud Connect, die gratis beschikbaar zijn. 

De TS4-producten en hun mogelijkheden

De TIGO TS4-productgroep omvat zeven verschillende modellen. De volgende lijst geeft de eigenschappen van verschillende producten weer:

  • TS4-A-M bewaking
  • TS4-A-F & -2F snelle uitschakeling
  • TS4-S bewaking, snelle uitschakeling
  • TS4-A-S bewaking, snelle uitschakeling
  • TS4-O optimalisatie, bewaking, snelle uitschakeling
  • TS4-A-O optimalisatie, bewaking, snelle uitschakeling

De garanties van KOSTAL Solar Electric GmbH en TIGO blijven geldig wanneer aan de eisen wat betreft constructie, installatie en gebruik voor elk product wordt voldaan. Bij gebruik van TIGO-producten met optimizerfunctie moet het geïntegreerde schaduwmanagement in de omvormer gedeactiveerd worden.

Meer informatie vindt u hier.