2023-02-08

KOSTAL-växelriktaren PIKO MP plus nu kompatibel med TIGO TS4

Optimering, övervakning, säkerhet – fler möjligheter för KOSTAL PIKO MP plus tillsammans med TS4-serien från TIGO

Redan tidigare har KOSTAL Solar Electric med framgång för egen del testat optimeraren TS4-O för full kompatibilitet, senast för hybridväxelriktarna PLENTICORE plus och batteriväxelriktaren PLENTICORE BI.

Nu kan även växelriktaren PIKO MP plus användas med framgång med TS4-produkterna från tillverkaren TIGO – för optimerad solenergiavkastning, optimal övervakning och ytterligare säkerhetsfunktioner, såsom snabbfrånkoppling av solcellsmodulerna om t.ex. ett fel skulle inträffa.

PIKO MP plus – perfekt för små solcellsanläggningar

Den enfasiga växelriktaren PIKO MP plus är perfekt för små solcellsanläggningar på enfamiljshus eller garagetak. I kombination med KOSTAL Smart Energy Meter går PIKO MP plus från att vara en ren solcellsväxelriktare till hybridväxelriktare.

Som hybridväxelriktare kan PIKO MP plus både producera solel och lagra den utvunna solenergin i en ansluten batterilagring.

PIKO MP plus med TIGO TS4-serien: Så här gör du

Med de trådlösa gränssnitten CCA (Cloud Connect Advanced), TAP (TIGO Access Point) eller RSS-sändare kan TS4-komponenterna integreras i en styrande TIGO Energy Intelligence-plattform, vilken sedan utvärderar statusen för TS4-modulernas centralt. Systemstatusen för de enskilda solcellsmodulerna övervakas då kontinuerligt.

Dessutom är en manuell frånkoppling möjlig, exempelvis vid en brandkårsutryckning. Användningen av TIGO-produkter passar särskilt för anläggningar där det förutom molnbaserad övervakning även krävs brandskyddsåtgärder.

Översikt med TS4-produkter

TIGO TS4-produkterna innehåller sju olika modeller. Följande lista visar egenskaperna för respektive produkter.

TS4-A-M övervakning/Monitoring
TS4-A-F snabbfrånkoppling/Rapid Shutdown
TS4-A-2F snabbfrånkoppling/Rapid Shutdown
TS4-S övervakning/Monitoring, snabbfrånkoppling/Rapid Shutdown
TS4-A-S övervakning/Monitoring, snabbfrånkoppling/Rapid Shutdown
TS4-O optimering/Optimization, övervakning/Monitoring, snabbfrånkoppling/Rapid Shutdown
TS4-A-O optimering/Optimization, övervakning/Monitoring, snabbfrånkoppling/Rapid Shutdown

Både KOSTAL-garantin och garantin från TIGO förblir giltiga om installations- och driftskraven uppfylls för varje produkt. Om TIGO-produkter används med optimeringsfunktion måste den integrerade skugghanteringen vara avaktiverad i växelriktaren.

Slutsats

Baserat på parameterövervakningen, övervakningen och kompatibiliteten med alla TIGO TS4-komponenter blir användningen av PIKO MP ännu flexiblare i effektklasserna 1,5–5,0 kW och är därmed den perfekta växelriktaren för små solcellsanläggningar där man vill ha modulövervakning, optimering eller en snabbfrånkoppling.

Här finns mer information: https://www.kostal-solar-electric.com/de-de/download/download/-/media/document-library-folder---kse/2021/03/03/11/03/1827_he-tigo-ts4-modul_piko-mp-plus_de.pdf