08.02.2023

Falowniki PIKO MP plus firmy KOSTAL są już kompatybilne z produktami TIGO TS4

Optymalizacja, monitoring, bezpieczeństwo – więcej możliwości falownika KOSTAL PIKO MP plus w połączeniu z wyrobami serii TS4 firmy TIGO

W przeszłości firma KOSTAL Solar Electric testowała już z powodzeniem optymalizator TS4-O pod kątem kompatybilności ze swoimi produktami – ostatnio pod kątem falowników hybrydowych PLENTICORE plus i falownika akumulatorowego PLENTICORE BI.

W tej chwili można bez problemu stosować falownik PIKO MP plus w połączeniu z wyrobami TS4 firmy TIGO – w celu optymalizacji energii pozyskiwanej z instalacji fotowoltaicznej, zapewnienia optymalnego monitoringu i innych funkcji bezpieczeństwa, jak szybkie wyłączanie paneli fotowoltaicznych np. w przypadku nieprawidłowego działania.

PIKO MP plus – idealne rozwiązanie do małych Instalacji fotowoltaicznych

Jednofazowy falownik PIKO MP Plus idealnie nadaje się do małych Instalacji fotowoltaicznych na dachach domów jednorodzinnych lub garaży. W połączeniu z licznikiem Smart Energy Meter falownik PIKO MP plus zmienia się ze zwykłego falownika fotowoltaicznego w falownik hybrydowy.

Jako falownik hybrydowy PIKO MP plus umożliwia zarówno wytwarzanie prądu z energii słonecznej, jak i magazynowanie pozyskanej energii w podłączonym akumulatorze.

PIKO MP plus i seria TIGO TS4: To naprawdę proste

Za pomocą bezprzewodowych interfejsów CCA (Cloud Connect Advanced), TAP (TIGO Access Point) lub nadajników RSS komponenty TS4 można zintegrować z platformą TIGO Energy Intelligence, która analizuje centralnie stan modułów TS4. Zapewnia to ciągłe monitorowanie stanu poszczególnych paneli fotowoltaicznych w instalacji.

Poza tym jest możliwe ręczne wyłączenie, na przykład podczas akcji straży pożarnej. Stosowanie produktów TIGO zaleca się w szczególnie w instalacjach, gdzie oprócz monitorowania z poziomu chmury wymagane są również zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Zestawienie produktów TS4

W grupie produktów TIGO TS4 znajduje się siedem różnych modeli. Poniższa lista przedstawia właściwości poszczególnych produktów.

TS4-A-M – monitorowanie/monitoring
TS4-A-F – szybkie wyłączanie / rapid shutdown
TS4-A-2F – szybkie wyłączanie / rapid shutdown
TS4-S – monitorowanie/monitoring, szybkie wyłączanie / rapid shutdown
TS4-A-S – monitorowanie/monitoring, szybkie wyłączanie / rapid shutdown
TS4-O – optymalizacja/optimization, monitorowanie/monitoring, szybkie wyłączanie / rapid shutdown
TS4-A-O – optymalizacja/optimization, monitorowanie/monitoring, szybkie wyłączanie / rapid shutdown

Jeżeli zostaną spełnione wymagania instalacyjne i eksploatacyjne określone dla każdego z produktów, wówczas zarówno gwarancja KOSTAL, jak i gwarancja TIGO zachowują swoją ważność. W przypadku stosowania produktów TIGO z funkcją optymalizatora należy wyłączyć w falowniku zintegrowane zarządzanie zacienieniem.

Podsumowanie

Dzięki śledzeniu parametrów, monitorowaniu i kompatybilności z wszystkimi komponentami TIGO TS4 falownik PIKO MP staje się w klasach mocy 1,5-5,0 kW jeszcze bardziej elastyczny w użytkowaniu i tym samym doskonałym falownikiem do mniejszych instalacji fotowoltaicznych, które wymagają monitorowania paneli, optymalizacji lub szybkiego wyłączania.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.kostal-solar-electric.com/de-de/download/download/-/media/document-library-folder---kse/2021/03/03/11/03/1827_he-tigo-ts4-modul_piko-mp-plus_de.pdf