8/2/2023

Αντιστροφέας KOSTAL PIKO MP plus, τώρα συμβατός και με TIGO TS4

Βελτιστοποίηση, παρακολούθηση, ασφάλεια- ακόμα περισσότερες επιλογές για τον KOSTAL PIKO MP plus σε συνδυασμό με τη σειρά TS4 από την TIGO

Η KOSTAL Solar Electric έχει ήδη δοκιμάσει στο παρελθόν με επιτυχία τον optimizer TS4-O διαπιστώνοντας απόλυτη συμβατότητα, ενώ πρόσφατα δοκιμάστηκε και ο υβριδικός αντιστροφέας PLENTICORE plus και ο αντιστροφέας μπαταριών PLENTICORE BI.

Πλέον ο αντιστροφέας PIKO MP plus μπορεί να συνδυαστεί πολύ επιτυχημένα με τα προϊόντα της σειράς TS4 που κατασκευάζει η TIGO - για βελτιστοποίηση των Φ/Β εγκαταστάσεων, βέλτιστη παρακολούθηση και ακόμα περισσότερα χαρακτηριστικά ασφάλειας, όπως η ακαριαία απομόνωση των ηλιακών πάνελ, π.χ. σε περίπτωση δυσλειτουργίας.

PIKO MP plus - ιδανικός για μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα

Ο μονοφασικός αντιστροφέας PIKO MP plus είναι ιδανικός για μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα σε μικρές οικίες ή οροφές. Σε συνδυασμό με τον Smart Energy Meter της KOSTAL, ο PIKO MP plus μετατρέπεται από αμιγώς Φ/Β αντιστροφέα σε υβριδικό. 

Ως υβριδικός αντιστροφέας, ο PIKO MP επιτρέπει τόσο την παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο όσο και την αποθήκευση της παραγόμενης ηλιακής ενέργειας σε συνδεδεμένη μονάδα συσσωρευτών (μπαταριών).
 

PIKO MP plus και σειρά TS4 της TIGO: Δείτε πώς λειτουργεί

Με τις ασύρματες διεπαφές CCA (Cloud Connect Advanced), TAP (TIGO Access Point) ή πομποδέκτη RSS, τα εξαρτήματα TS4 μπορούν να ενσωματωθούν σε μια «έξυπνη» ενεργειακή πλατφόρμα (TIGO Energy-Intelligence), η οποία, στη συνέχεια, αξιολογεί κεντρικά την κατάσταση των υπομονάδων TS4. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης του συστήματος των επιμέρους ηλιακών υπομονάδων.

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης απενεργοποίησης, π.χ. σε περίπτωση επέμβασης της πυροσβεστικής. Η χρήση των προϊόντων της TIGO συστήνεται ιδιαιτέρως για συστήματα όπου εκτός από παρακολούθηση με βάση το cloud, απαιτούνται και μέτρα πυροπροστασίας.

Τα προϊόντα της σειράς TS4 με μια ματιά

- TS4-A-M Εποπτεία/Παρακολούθηση
- TS4-A-F Ταχεία απενεργοποίηση/Ακαριαία απενεργοποίηση
- TS4-A-2F Ταχεία απενεργοποίηση/Ακαριαία απενεργοποίηση
- TS4-S Εποπτεία/Παρακολούθηση, Ταχεία απενεργοποίηση/Ακαριαία απενεργοποίηση
- TS4-A-S Εποπτεία/Παρακολούθηση, Ταχεία απενεργοποίηση/Ακαριαία απενεργοποίηση
- TS4-O Βελτιστοποίηση, Παρακολούθηση, Ακαριαία απενεργοποίηση
- TS4-A-O Βελτιστοποίηση/Βελτιστοποίηση, παρακολούθηση/ακαριαία απενεργοποίηση

Οι εγγυήσεις της KOSTAL και της TIGO παραμένουν σε ισχύ με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας του κάθε προϊόντος. Εάν χρησιμοποιηθούν προϊόντα TIGO με λειτουργία optimizer, τότε πρέπει να απενεργοποιηθεί η ενσωματωμένη διαχείριση σκίασης του αντιστροφέα.

Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη τον έλεγχο των παραμέτρων, την παρακολούθηση και τη συμβατότητα με όλα τα επιμέρους εξαρτήματα TIGO TS4, ο PIKO MP στις ενεργειακές κατηγορίες 1,5 - 5,0 kW αποκτά ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή του και, συνεπώς, αναδεικνύεται στον τέλειο αντιστροφέα για μικρότερα Φ/Β συστήματα που απαιτούν παρακολούθηση, βελτιστοποίηση και ταχεία απενεργοποίηση των υπομονάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.kostal-solar-electric.com/de-de/download/download/-/media/document-library-folder---kse/2021/03/03/11/03/1827_he-tigo-ts4-modul_piko-mp-plus_de.pdf