2022-05-16

KOSTAL får utmärkelsen Top PV Brand 2022

Det oberoende forskningsinstitutet EUPD i Bonn bekräftar att installatörer i hela Europa förlitar sig på växelriktartekniken från KOSTAL

KOSTAL är en av de mest efterfrågade leverantörerna av kraftelektronik för solcellssystem i Europa. KOSTAL har nu tilldelats Top Brand PV Award DACH och Top Brand PV Award EUROPE av marknadsundersökningsinstitutet EUPD. "Vi är mycket glada över denna utmärkelse, särskilt eftersom den är baserad på en undersökning bland installatörer – de använder ju våra produkter varje dag", bekräftar Frank Henn, VD för KOSTAL Solar Electric.

En prisbelönt portfölj

KOSTAL får utmärkelsen Top PV Brand 2022

EUPD-utmärkelsen återspeglar KOSTAL Solar Electrics historia och produktutbud. Kärnan är en slank portfölj med flexibelt användbara enheter, först och främst enfasiga och trefasig växelriktare. 

Beroende på kraven bevisar de sin användbarhet varje dag som sol-, batteri- eller hybridväxelriktare, från den minsta effektklassen för det privata radhuset eller garagetaket till den största växelriktaren för projekt och kommersiella växelriktare. 

För detta ändamål har växelriktarna från KOSTAL använts i Europa sedan åratal – alltid anpassade till de nödvändiga riktlinjerna. 

Tillsammans med växelriktarna garanterar energimätaren KOSTAL Smart Energy Meter en optimal användning av solenergi. Som ett komplement har KOSTAL nu med den egenutvecklade wallboxen ENECTOR också en laddstation för elbilar i sortimentet. Dessutom erbjuder KOSTAL kunderna viktiga verktyg för att styra och övervaka solcellsanläggningar med KOSTAL Solar Portal och Solar App.

KOSTAL har därmed en komplett portfölj för produktion, lagring och styrning av solenergi fram till användning för elmobilitet.

Ett prisbelönt partnerskap

I sin strävan efter kvalitet är man på KOSTAL också medveten om hur viktigt det är att vårda långvariga, förtroendefulla partnerskap som ger bra resultat. Detta beror på att grossiststrukturen säkerställer optimal leverans till kvalificerade fackhandlare och certifierade KOSTAL-installatörer. Samtidigt håller KOSTALs slanka produktportfölj lagerhållningen hos återförsäljare och installatörer nere och minimerar utbildningsinsatserna.

Alla partner drar nytta av innovativa kvalitetsprodukter made in Germany och en fördelaktig affärsmodell. Tack vare aktiveringskoden betalar solcellsanvändaren endast för de funktioner i en KOSTAL-produkt som verkligen används under drift. Från grundläget kan andra önskade funktioner snabbt läggas till i efterhand med hjälp av koder, till exempel användning av en ansluten batterilagring via hybridväxelriktaren PLENTICORE plus eller överskottsladdning av solenergi med wallboxen ENECTOR. 

En prisbelönt pionjärinsats

Med en stark innovationsanda presenterar KOSTAL gång på gång verkliga milstolpar inom solcellstekniken. Detta gäller till exempel den för den första trefasiga växelriktaren, som har definierat lastfördelning på ett nytt sätt. Även PLENTICORE plus har satt standarder som den första hybridväxelriktaren som effektivt genererar solenergi och samtidigt lagrar den med hjälp av ett integrerat batteri.

För att som tillverkare möta den ökande efterfrågan på solel håller KOSTAL på att ta en ny toppmodern produktionslinje i bruk. Med tanke på de alltmer komplexa tillämpningarna på elnätsmarknaden i framtiden börjar KOSTAL också att ta nya utvecklings- och testparker i drift.

Även den senaste utrustningsutvecklingen, KOSTAL wallbox ENECTOR, visar hur en laddningslösning kan utformas för att vara särskilt hållbar med upplåsbara komfortfunktioner. Den framtida dubbelriktade funktionen för ENECTOR kommer att ge ytterligare ett användningsområde för elmobilitet. Tvåvägsöverföringen matar då in lagrade energireserver från fordonet tillbaka till elnätet.

Prisbelönt för Europa

Att varumärket KOSTAL och företagets produkter är så omtyckta i hela Europa beror framför allt på att KOSTAL har ett tätt nätverk av nationella filialer som har funnits i flera år. KOSTAL erbjuder service och support nära kunden i åtta europeiska länder. Rådgivning och handledning på landets språk är här standard. Även teknisk service och support är ett KOSTAL-original. Dessutom har KOSTAL ett europeiskt handelsnätverk som gör att kunderna får optimal service via utvalda grossister, kompetenta specialiserade partnerföretag och certifierade KOSTAL-installatörer.

Detta gör köpet av en KOSTAL-produkt, inklusive installation och idrifttagning, till en säker och bekväm affär i hela Europa. När du väljer en KOSTAL-produkt väljer du en kvalitetsprodukt som har testats grundligt. Testad många gånger, certifierad och standardiserad för tillförlitlig användning i Tyskland, Europa och andra länder. KOSTAL anpassar beroende på användningsområde hård- och programvaran för varje originalprodukt till specifika nationella driftsförhållanden och lokala lagbestämmelser. Varje KOSTAL-växelriktare är direkt klar för användning utan ytterligare efterjusteringar eller ändringar av parametrar – i hela Europa.

Det är på detta sätt som KOSTAL säkerställer långsiktig framgång för sig själv och sina kunder i hela Europa, vilket nu bekräftas av EUPD-utmärkelsen. ”Det faktum att vi har blivit prisbelönta i flera länder samtidigt bekräftar att vi är på rätt väg”, avslutar Frank Henn.

Om EUPD Research – det oberoende forskningsinstitutet

Sedan starten år 2000 har EUPD Research utvecklat innovativa och heltäckande lösningsansatser för olika frågeställningar som hållbarhetsorienterade företag står inför. Idag är marknadsundersökningsföretaget från Bonn verksamt i över 70 länder. Den databaserade forskningen omfattar bl.a. teknikbranscherna solceller, ellagring, värmepumpar och elmobilitet. Syftet med den oberoende forskningen är att testa och stödja företag när det gäller konkurrenskraft.

Om utmärkelsen

EUPD Research har genomfört omfattande analyser inom solcellssektorn varje år sedan 2010. På kärnmarknaderna gör institutet från Bonn undersökningar med installatörer och använder detta som grund för oberoende bedömningar av hur varumärkena uppfattas. Top Brand PV Award utvärderar ett varumärkes image och igenkänningsvärde på den europeiska marknaden. EUPD belyser hur framgångsrikt det nominerade företaget är med varumärkeshanteringen.

De bästa märkena tilldelas Top PV Brand Award.