16.05.2022

Wyróżnienie: KOSTAL zdobywcą Top PV Brand 2022

Niezależny instytut badawczy EUPD z siedzibą w Bonn potwierdza: instalatorzy w całej Europie stawiają na technologię falowników KOSTAL

KOSTAL jest jednym z najpopularniejszych dostawców układów energoelektronicznych do systemów fotowoltaicznych w całej Europie. Firma KOSTAL została wyróżniona nagrodami Top Brand PV Award DACH i Top Brand PV Award EUROPE przyznawanymi przez instytut badań rynkowych EUPD. „Bardzo cieszymy się z tej nagrody, zwłaszcza, że została ona przyznana na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród instalatorów – w końcu to oni codziennie używają naszych produktów” – mówi Frank Henn, prezes zarządu KOSTAL Solar Electric.

Wyróżnione portfolio

Wyróżnienie: KOSTAL zdobywcą Top PV Brand 2022

Nagroda EUPD odzwierciedla historię i ofertę firmy KOSTAL Solar Electric. Podstawą jest uproszczona oferta obejmująca elastyczne urządzenia, przede wszystkim falowniki jednofazowe i trójfazowe. 

W zależności od potrzeb sprawdzają się codziennie jako falowniki fotowoltaiczne, akumulatorowe lub hybrydowe, od najmniejszej klasy mocy do domów szeregowych lub dachu garażu, po największe falowniki do dużych inwestycji i dla firm. 

Falowniki KOSTAL są używane już od wielu lat w całej Europie – są dostosowane do zawsze do lokalnych przepisów. 

Inteligentny licznik energii KOSTAL w połączeniu z falownikami gwarantuje optymalne wykorzystanie energii fotowoltaicznej. Dodatkowo firma KOSTAL wprowadziła ostatnio do swojej oferty ładowarkę naścienną ENECTOR do ładowania pojazdów elektrycznych. Ponadto KOSTAL oferuje swoim klientom ważne narzędzia do sterowania i monitorowania systemów fotowoltaicznych, takie jak KOSTAL Solar Portal czy Solar App.

KOSTAL posiada więc kompletną ofertę w zakresie wytwarzania, magazynowania i sterowania energią słoneczną, aż po jej wykorzystanie w elektromobilności.

Partnerskie wyróżnienie

Dążąc do osiągnięcia wysokiej jakości, firma KOSTAL jest również świadoma, jak ważne jest utrzymywanie długotrwałych relacji partnerskich opartych na zaufaniu. Struktura hurtowa zapewnia optymalne zaopatrzenie dla sklepów specjalistycznych i certyfikowanych instalatorów KOSTAL. Jednocześnie ograniczona oferta produktów KOSTAL pozwala na utrzymanie niskich stanów magazynowych przez dystrybutorów i instalatorów oraz minimalizuje koszt szkoleń.

Wszyscy partnerzy korzystają z innowacyjnych produktów wysokiej jakości „made in Germany” oraz uczciwego modelu biznesowego. Dzięki kodom aktywacyjnym użytkownik instalacji fotowoltaicznej płaci tylko za te funkcje produktu KOSTAL, z których faktycznie korzysta. W trybie podstawowym można szybko dodać przy użyciu kodu inne przydatne funkcje, w tym używanie podłączonego akumulatora za pomocą falownika hybrydowego PLENTICORE plus czy wykorzystanie nadwyżki energii słonecznej do ładowania pojazdów elektrycznych za pomocą ładowarki naściennej ENECTOR. 

Wyróżnione pionierskie osiągnięcie

Firma KOSTAL, kierując się silnym duchem innowacyjności, nieustannie prezentuje prawdziwe kamienie milowe w technologii fotowoltaicznej. Dotyczy to na przykład pierwszego falownika trójfazowego, który na nowo zdefiniował rozkład obciążenia. PLENTICORE plus wyznacza również standardy jako pierwszy falownik hybrydowy, który efektywnie wytwarza energię fotowoltaiczną i jednocześnie magazynuje ją w podłączonym akumulatorze.

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię fotowoltaiczną, firma KOSTAL uruchamia obecnie nową, nowoczesną linię produkcyjną. Mając na uwadze coraz bardziej złożone zastosowania na rynku sieciowym, firma KOSTAL rozpoczyna również budowę nowych farm testowych.

Również najnowszy produkt firmy KOSTAL, czyli ładowarka naścienna ENECTOR, pokazuje najlepiej, jak w sposób szczególnie zrównoważony zaprojektować rozwiązanie do ładowania z możliwością aktywacji funkcji komfortowych. Przyszła dwukierunkowa funkcjonalność systemu ENECTOR wzbogaci go o kolejny obszar zastosowań w elektromobilności. Dwukierunkowy transfer umożliwi przesłanie z pojazdu do sieci zmagazynowanych rezerw energii.

Wyróżnienie dla Europy

Popularność marki i produktów w całej Europie firma KOSTAL zawdzięcza przede wszystkim istniejącym od kilku lat, ściśle powiązanym ze sobą lokalnym oddziałom. KOSTAL oferuje serwis i wsparcie techniczne w ośmiu krajach europejskich. Standardem jest doradztwo i pomoc w języku lokalnym. Firma KOSTAL zapewnia również serwis i wsparcie techniczne. Ponadto KOSTAL posiada europejską sieć sprzedaży, dzięki której klienci są obsługiwani optymalnie przez wybranych sprzedawców hurtowych, kompetentne firmy specjalistyczne oraz certyfikowanych instalatorów KOSTAL.

Dzięki temu zakup produktu KOSTAL, łącznie z jego instalacją i uruchomieniem, jest bezpieczny i wygodny w całej Europie. Klienci wybierający produkt firmy KOSTAL, otrzymują produkt wysokiej jakości, który został dokładnie przetestowany. Produkty przechodzą zaawansowane testy, procesy certyfikacji i badania zgodności z normami. Mogą być stosowane niezawodnie w Niemczech, w Europie i na całym świecie. Firma KOSTAL dostosowuje sprzęt i oprogramowanie każdego produktu do warunków pracy w danym kraju i lokalnych przepisów prawnych w zależności od zastosowania. Każdy falownik KOSTAL jest natychmiast gotowy do podłączenia, bez konieczności dokonywania ustawień i parametryzacji – w całej Europie.

W ten sposób KOSTAL zapewnia sobie i swoim klientom w całej Europie długotrwały sukces, co zostało potwierdzone nagrodą EUPD. „Fakt zdobycia nagród w kilku krajach jednocześnie potwierdza, że jesteśmy na dobrej drodze” – podsumowuje Frank Henn.

O niezależnym instytucie badawczym EUPD Research

Od momentu powstania w 2000 roku EUPD Research opracowuje innowacyjne i całościowe rozwiązania różnych problemów, z którymi borykają się firmy zorientowane na zrównoważony rozwój. Obecnie firma badania rynku z siedzibą w Bonn działa w ponad 70 krajach. Badania oparte na danych obejmują różne branże technologiczne, np. fotowoltaika, magazynowanie energii, pompy ciepła i elektromobilność. Celem niezależnych badań jest testowanie i wspieranie firm pod względem konkurencyjności.

O nagrodzie

EUPD Research prowadzi szeroko zakrojone analizy sektora fotowoltaicznego corocznie od 2010 roku. Na głównych rynkach instytut z siedzibą w Bonn przeprowadza ankiety wśród instalatorów, na podstawie których tworzone są niezależne oceny postrzegania marek. Top Brand PV Award ocenia wizerunek i rozpoznawalność marki na rynku europejskim. EUPD pokazuje skuteczność zarządzania marką przez nominowaną firmę.

Najlepsze marki otrzymują nagrodę Top PV Brand Award.