Kalkulator fotowoltaiczny KOSTAL - Jak w pełni wykorzystać instalację fotowoltaiczną

Jak duży potencjał tkwi w mojej instalacji fotowoltaicznej?

Za pomocą kalkulatora fotowoltaicznego KOSTAL kilkoma kliknięciami uzyskasz ważne informacje o optymalnym wykorzystaniu mocy swojej instalacji fotowoltaicznej. Możesz łatwo obliczyć, ile energii pochodzącej ze słońca możesz wykorzystać w swoim domu.

Kalkulator fotowoltaiczny powie Ci, jak duży może być udział energii słonecznej w Twoim domu. Dowiesz się, jaki stopień samowystarczalności możesz osiągnąć dzięki swojej instalacji fotowoltaicznej.

Kalkulator fotowoltaiczny: Jak wysoki jest współczynnik zużycia własnego mojej instalacji fotowoltaicznej?

Współczynnik zużycia własnego to udział energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne w całkowitej ilości wytworzonej energii elektrycznej. Za pomocą kalkulatora fotowoltaicznego dowiesz się, ile wytworzonej przez siebie energii elektrycznej zużywasz bezpośrednio w swoim gospodarstwie domowym. Kalkulator fotowoltaiczny oblicza również ilość energii przechowywanej w podłączonym akumulatorze. Energia słoneczna, której nie zużywasz samodzielnie, jest dostarczana do publicznej sieci energetycznej. Również ten udział można obliczyć procentowo za pomocą kalkulatora fotowoltaicznego KOSTAL.

Kalkulator fotowoltaiczny: Jaki stopień niezależności osiągnę dzięki mojej instalacji fotowoltaicznej?

Stopień niezależności to udział energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne w całkowitym zużyciu energii elektrycznej. Kalkulator fotowoltaiczny obliczy, jaka część zużycia energii przypada na Twoje gospodarstwo domowe. Uwzględnia to ilość energii elektrycznej zużywanej bezpośrednio oraz ilość energii pokrywanej z akumulatora. Jeśli Twoja instalacja fotowoltaiczna dostarcza mniej energii elektrycznej niż potrzebujesz, kalkulator fotowoltaiczny KOSTAL obliczy ilość energii, którą musisz pobrać dodatkowo z sieci publicznej.

Kalkulator fotowoltaiczny KOSTAL: To naprawdę proste

Zużycie energii można podać bardzo łatwo za pomocą suwaków. W tym celu należy wprowadzić w kalkulatorze następujące dane:

  • roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym (w kWh)
  • moc instalacji fotowoltaicznej (w kWp)
  • pojemność użytkowa akumulatora (w kWh)
  • korzystanie z samochodu elektrycznego (dojazdowego) (w km)

Przy określaniu mocy instalacji fotowoltaicznej należy po prostu odnieść się do mocy znamionowej instalacji. Do uzyskania mocy znamionowej 1 kW potrzebnych jest około 5 metrów kwadratowych powierzchni dachu. W przypadku pojemności użytkowej akumulatora należy podać ilość energii słonecznej, która może zostać faktycznie odebrana i oddana przez akumulator.

Czy korzystanie z kalkulatora fotowoltaicznego KOSTAL jest odpłatne?

Kalkulator fotowoltaiczny KOSTAL jest dostępny bezpłatnie. Otrzymasz niezobowiązującą ofertę i wstępne informacje o mocy różnych instalacji fotowoltaicznych. Dzięki temu dowiesz się, który system będzie dla Ciebie najlepszy. Chętnie skontaktujemy Cię z certyfikowanym instalatorem KOSTAL, który pomoże Ci w zaprojektowaniu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Jakie wyniki dostarcza kalkulator fotowoltaiczny KOSTAL?

Współczynnik zużycia własnego oraz stopień niezależności informują o możliwych oszczędnościach kosztów energii elektrycznej dzięki zużyciu własnemu z instalacji fotowoltaicznej. Dowiesz się również, w jakim stopniu możesz uniezależnić się od operatora sieci. Na podstawie wyników możesz wybrać odpowiednią instalację fotowoltaiczną i falownik KOSTAL pasujący do instalacji. 
Kalkulator fotowoltaiczny KOSTAL, nazwany również kalkulatorem zużycia własnego lub kalkulatorem niezależności, został stworzony przez HTW Berlin. Na podstawie symulacji można określić optymalną rentowność instalacji fotowoltaicznej. W praktyce mogą wystąpić odchylenia od wartości rzeczywistych.