KOSTAL Solar App Pro-läge

Enklare driftsättning, underhåll och service
av solcellsanläggningar med KOSTAL-produkter

KOSTAL Solar-appen i PRO-läge - full kontroll för installatören

I PRO-läget erbjuder KOSTAL Solar-appen många funktioner som är helt anpassade till installatörerna. 

PRO-läget underlättar det dagliga arbetet för installatörerna när det gäller driftsättning, underhåll och service av solcellsanläggningar med KOSTAL-produkter. KOSTAL Solar-appen med PRO-funktion ger dessutom snabb åtkomst till KOSTAL Solars webbshop och en översikt över alla kundanläggningar med aktuella händelsemeddelanden.

KOSTAL Solar App i PRO-läge

Smart: Den integrerade skanningsfunktionen

Det centrala i KOSTAL Solar App i PRO-läget är den integrerade skanningsfunktionen.

Det innebär att många steg i installationen och idrifttagningen av KOSTAL-produkter kan startas genom att man helt enkelt skannar en streckkod eller QR-kod på växelriktaren eller energimätaren.

Den nya skanningsfunktionen används också för att snabbare mata in serienumret för respektive KOSTAL-produkt. På så sätt underlättas det dagliga arbetet vid installation och driftsättning av solcellsanläggningar med KOSTAL.
Enkel uppbyggnad av ett nytt solsystem och tillägg av KOSTAL-produkter
Översikt över alla registrerade solvärmesystem inkl. filtrerings- och sorteringsfunktion samt system- och enhetssökning
Översikt över det enskilda systemet med hemmets förbrukning och batteriets laddningsstatus (SoC)
Översikt över ditt eget konto, antal PLENTICOIN och andra inställningar
The centrepiece is the integrated scanner, e.g. for activating the Smart Warranty

PRO-funktionerna i en överblick

Med KOSTAL Solar-appen i PRO-läge kan du skapa ett nytt solcellssystem och lägga till KOSTAL-produkter bekvämt med din egen smartphone och/eller surfplatta. Det sparar tid och förenklar arbetsprocessen för alla installatörer.

En överskådlig lista förenklar också hanteringen av alla registrerade solcellsanläggningar. Det finns också en integrerad filter- och sorteringsfunktion samt en snabb system- och enhetssökfunktion. Dessutom kan all användarinformation och alla systemdata enkelt hanteras och läggas till och redigeras när som helst.

Den tydliga visningen av händelsemeddelanden (events) kan brytas ned och analyseras individuellt beroende på aktualitet, frekvens eller systemtyp.
Med KOSTAL Solar-appen i PRO-läge kan installatörerna enkelt och bekvämt komma åt KOSTAL Solars webbshop, t.ex. för att aktivera Smart Warranty eller för att köpa och lösa in PLENTICOIN.

Växla till PRO-läge nu

tarta nu KOSTAL Solar-appen och växla till PRO-läge. Så enkelt är det:

Android: Klicka på menyikonen uppe till vänster och sedan på knappen "PRO-funktion" längst ner.

iOS: Klicka på användarikonen längst upp till vänster och sedan på valet "Pro app".

Observera: För att kunna använda PRO-läget måste du i KOSTAL Solar Terminal välja rollen "Installation" som installatör.
KOSTAL Solar-appen i PRO-läge är kontrollcentret för KOSTALs installatörer. PRO-funktionerna förenklar installationen och idrifttagningen av KOSTAL växelriktare och wallboxar. Dessutom kan system och användare läggas till och hanteras på ett bekvämt sätt. KOSTAL Solar App finns tillgänglig kostnadsfritt i Google Play och App Store. Ladda ner nu och kom igång.