PIKO MP plus

PIKO MP plus som hybridväxelriktare – producera och använd solel effektivt också med mindre solcellsanläggningar

Enfasiga KOSTAL PIKO MP plus som hybridväxelriktare möjliggör både produktion av ström från solenergi och lagring av den utvunna solenergin.


KOSTAL PIKO MP plus – hybridväxelriktaren för små solcellsanläggningar

PIKO MP ger ytterst stabil avkastning och dess ingångsspänningsintervall ger flera inkopplingsmöjligheter för solcellsmodulerna.

I kombination med KOSTAL Smart Energy Meter går PIKO MP plus från ren solcellsväxelriktare till hybridväxelriktare och erbjuder förutom solcellsgeneratorn även en anslutningsmöjlighet att ladda upp och ladda ur ett batteri. PIKO MP plus hybridväxelriktare är perfekt för små solcellsanläggningar på enfamiljshus.

Nytta för dig

Batteritillval med KOSTAL Smart Energy Meter är alltid möjligt

Batterifunktion vid enheter med två MPP-tracker för DC-kopplad batteriintegrering – perfekt för nya anläggningar eller AC-koppling för enkel batteriuppgradering

Utökat MPP-område – perfekt för repowering

Perfekt för små solcellsanläggningar

I effektklasserna från 3,0 till 5,0 kW erbjuder PIKO MP plus varianter med 2 MPP-tracker. Av dessa kan en användas som bidirektionell ingång för solenergi samt för ett högspänningsbatteri. Därigenom kan PIKO MP plus användas i kombination med KOSTAL Smart Energy Meter som hybridväxelriktare. KOSTAL Smart Energy Meter övertar i det här fallet energihanteringen och styr växelriktarens energiflöde.

Framför allt vid ny installation av en solcellsanläggning på en liten takyta eller i ett land där det övervägande finns enfasiga husanslutningar passar PIKO MP plus perfekt som hybridväxelriktare.


Producera och lagra solenergi med PIKO MP plus hybridväxelriktare

Kan användas som solcellsväxelriktare och kan när som helts uppgraderas med ett batteri genom en aktiveringskod.


Liten anläggningen och skugga – vad måste göras?

Som alla solcells- och hybridväxelriktare från KOSTAL har även PIKO MP plus en integrerad skugghantering. Tack vare denna kan man få hög avkastning trots situationer med skugga, som till exempel från skorstenar eller träd.

Skugghanteringen anpassar sig snabbt och individuellt till förhållandena på platsen.

Produktfördelar

Integrerad skugghantering – anpassar sig individuellt till installationsplatsen

Integrerat kommunikationspaket med datalogger, anläggningsövervakning och Webserver som standard

Anslutning av KOSTAL Smart Energy Meter till batteristyrningen

1-fasig nätinmatning – perfekt för mindre solcellsanläggningar

Nollinmatning möjlig

Kostnadsfri övervakning av solcellsanläggningen med KOSTAL Solar Portal och KOSTAL Solar App Produktfördelar

Installera hybridväxelriktare nu och uppgradera enkelt med batteriet senare

Också med PIKO MP plus har ägaren möjlighet att först installera den som solcellsväxelriktare utan batteri. Vid en senare tidpunkt kan den andra MPP-ingången användas för batteriet. Och det här alternativet betalar ägaren först när det verkligen behövs. Du köper enkelt en aktiveringskod och KOSTAL Smart Energy Meter via KOSTAL Solar webbshop och kan sätta igång med uppgraderingen direkt. Den här funktionen gäller för effektklasserna 3.0-2, 3.6-2, 4.6-2 och 5.0-2, eftersom PIKO MP plus här har 2 MPP-ingångar.

KOSTAL-tips

Med PIKO MP plus kan du också bestämma dig för ett batteri vid en senare tidpunkt. Du betalar för batteriuppgraderingen först när du verkligen behöver den.

Perfekt också som utbytesenhet för gamla växelriktare 

För att integrera batteriet kan för närvarande högspänningsbatteriet från BYD användas. PIKO MP plus erbjuder som hybridväxelriktare det perfekta utbytesalternativet för gamla, enfasiga solcellsväxelriktare. Den enfasiga enheten är kompakt konstruerad så att den behöver mindre plats än många växelriktare i äldre generationer. Tack vare batterialternativet är anläggningsägare dessutom perfekt rustade för nya framtidsteknologier.

Nedladdningar – PIKO MP plus


Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Hitta installatör

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Kör uppgraderingscheck

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning

Till produktöversikten