PIKO MP plus

PIKO MP plus jako falownik hybrydowy: Wydajne wytwarzanie i wykorzystywanie energii słonecznej, nawet w mniejszych systemach PV

Jednofazowy KOSTAL PIKO MP plus jako falownik hybrydowy umożliwia wytwarzanie energii słonecznej i jej magazynowanie.


KOSTAL PIKO MP plus: falownik hybrydowy dla małych systemów fotowoltaicznych

PIKO MP zapewnia wyjątkowo stabilną wydajność, a jego szeroki zakres napięcia wejściowego daje wiele możliwości okablowania modułów PV.

W połączeniu z inteligentnym licznikiem KOSTAL Smart Energy Meter, PIKO MP plus zmienia się z czystego falownika solarnego w falownik hybrydowy i oprócz generatora PV oferuje również opcję podłączenia do ładowania i rozładowywania zasobnika. Falownik hybrydowy PIKO MP plus idealnie nadaje się do małych instalacji fotowoltaicznych na domach jednorodzinnych.

PIKO MP plus: Niezależnie testowany

SPI PIKO MP PLUS

System PIKO MP plus sprawdził się już kilkakrotnie podczas kontroli magazynów energii elektrycznej w HTW w Berlinie.

PIKO MP plus 4.6 - 2 pokazał swoje mocne strony zarówno w trybie AC, jak i trybie DC, osiągając wysokie wartości sprawności w zakresie jednofazowym z SPI wynoszącym 90 procent (DC) i 89,6 procent (AC).

Wynika to z wysokiej sprawności akumulatora połączonej z krótkim czasem stabilizacji i niskim zużyciem energii w trybie czuwania przy wysokiej efektywności falownika.

Tak więc jednofazowy falownik serii PIKO MP plus okazuje się szczególnie ekonomiczny jako urządzenie przetwarzające i sterujące dla systemów solarnych z podłączonym magazynem energii.

Korzyści dla Ciebie

Opcja akumulatora możliwa w każdej chwili dzięki inteligentnemu licznikowi KOSTAL Smart Energy Meter

Funkcja akumulatora dla urządzeń z dwoma trackerami MPP dla połączenia akumulatora ze sprzężeniem DC: idealne rozwiązanie dla nowych instalacji lub sprzężenie AC dla prostej modernizacji akumulatora

Rozszerzony zakres MPP – idealny do repoweringu

Idealny dla małych systemów fotowoltaicznych

W zakresie mocy od 3,0 do 5,0 kW PIKO MP plus oferuje warianty z 2 trackerami MPP, z których jeden może zostać wykorzystany jako dwukierunkowy port dla PV, jak również dla akumulatora wysokiego napięcia. Oznacza to, że PIKO MP plus może być stosowany jako falownik hybrydowy w połączeniu z inteligentnym licznikiem energii KOSTAL Smart Energy Meter. W tym przypadku licznik KOSTAL Smart Energy Meter przejmuje odpowiedzialność za zarządzanie energią i steruje przepływem energii przez falownik.

PIKO MP plus nadaje się szczególnie dobrze jako falownik hybrydowy w przypadku instalacji nowej instalacji fotowoltaicznej na małej powierzchni dachu lub w kraju, gdzie większość przyłączy domowych jest jednofazowa.


Wytwarzanie i magazynowanie energii słonecznej za pomocą falownika hybrydowego PIKO MP plus

Może być używany jako falownik solarny i może zostać w każdej chwili zmodernizowany za pomocą akumulatora przy użyciu kodu aktywacyjnego.

PIKO MP plus jako falownik hybrydowy: Wytwarzanie i magazynowanie energii ze słońca

Aby magazynować energię elektryczną ze słońca, falownik PIKO MP plus można w każdej chwili rozbudować o akumulator. Jest do tego potrzebny jedynie kod aktywacyjny dla licznika KOSTAL Smart Energy Meter.

Nadwyżki energii ze słońca są magazynowane tymczasowo w akumulatorze w celu późniejszego wykorzystania na cele własne. W tym celu falownik komunikuje się z licznikiem KOSTAL Smart Energy Meter, który steruje funkcjami ładowania i rozładowywania akumulatora. Dopiero po pełnym naładowaniu akumulatora nadwyżka wyprodukowanej energii jest przekazywana do sieci. 

Dzięki temu niezależnie od pory dnia można zużywać w domu jak najwięcej energii solarnej, a tym samym zwiększać poziomu zużycia własnego. 

W zależności od klasy mocy falownik hybrydowy PIKO MP plus posiada dwa przyłącza, z których jedno może być wykorzystane jako wejście PV, a drugie jako wejście akumulatora.


Mały system i zacienienie – co robić?

Jak wszystkie falowniki solarne i hybrydowe firmy KOSTAL, również PIKO MP plus posiada zintegrowane zarządzanie zacienieniem. Dzięki temu można uzyskać wysokie uzyski nawet w przypadku zacienienia np. przez kominy lub drzewa.

System zarządzania zacienieniem szybko i indywidualnie dostosowuje się do warunków panujących w danym miejscu.

Zalety produktu

Zintegrowane zarządzanie zacienieniem, które dostosowuje się indywidualnie do miejsca instalacji

Standardowy zintegrowany pakiet komunikacyjny z rejestratorem danych, monitoringiem systemu i Webserverem

Podłączenie inteligentnego licznika energii KOSTAL Smart Energy Meter do sterowania akumulatorem

Jednofazowe zasilanie z sieci: idealne dla mniejszych systemów PV

Możliwe zasilanie zero feed-in

Bezpłatny monitoring systemu PV poprzez KOSTAL Solar Portal i KOSTAL Solar App Zalety produktu

Zainstaluj teraz falownik hybrydowy, a później zmodernizuj akumulator

PIKO MP plus daje użytkownikowi możliwość początkowego zainstalowania go jako falownika solarnego bez akumulatora. Drugi port MPP może zostać wykorzystany dla akumulatora w późniejszym czasie. A właściciel płaci za tę opcję tylko wtedy, gdy jest ona naprawdę potrzebna. Wystarczy zakupić kod aktywacyjny oraz inteligentny licznik energii KOSTAL Smart Energy Meter za pośrednictwem sklepu internetowego KOSTAL Solar webshop i można rozpocząć modernizację. Funkcja ta dotyczy tylko klas wydajności 3.0-2, 3.6-2, 4.6-2 i 5.0-2, ponieważ PIKO MP plus jest wyposażony w 2 porty MPP.

Porada KOSTAL

W przypadku PIKO MP plus można również zdecydować się na akumulator w późniejszym terminie. Za aktualizację akumulatora płacisz tylko wtedy, gdy naprawdę go potrzebujesz.

Doskonały również jako urządzenie zastępcze dla starych falowników 

Obecnie przy podłączaniu akumulatora można korzystać z wysokonapięciowego akumulatora firmy BYD. Jako falownik hybrydowy PIKO MP plus stanowi doskonałą alternatywę dla starych, jednofazowych falowników PV. Jednocześnie urządzenie jednofazowe ma kompaktową budowę, dzięki czemu wymaga mniej miejsca niż wiele falowników starszej generacji. Dzięki opcji akumulatora, właściciele systemu są również doskonale przygotowani na nowe technologie w przyszłości.

Falowniki KOSTAL: Idealne wyposażenie dla paneli nowej generacji 400 W

PLENTICORE plus w klasach mocy 3-10 kW może być używany samodzielnie jako falownik fotowoltaiczny lub w funkcji hybrydowej z podłączeniem do akumulatora. PLENTICORE plus posiada trzy wejścia DC o maksymalnym prądzie wejściowym 13 A na wejście.

Dzięki temu do PLENTICORE plus można podłączyć 10 do 16 paneli (i więcej) nowej generacji 400 W.

PLENTICORE plus jest kompatybilny z panelami fotowoltaicznymi nowej generacji 400 W wielu producentów, w tym Axitec, JA Solar, Luxor, Solar Fabrik, Suntech, Trina i wielu innych.

Jednofazowy PIKO MP Plus jest przeznaczony do klas mocy 1,5 – 5 kW. Szeroki zakres napięcia wejściowego od 75 do 750 V oraz maksymalny prąd wejściowy 13 A oferują liczne możliwości podłączenia paneli fotowoltaicznych nowej generacji 400 W. Za pomocą PIKO MP plus 4.6-2 można połączyć w stringu do 16 paneli nowej generacji 400 W.

PIKO MP plus jest więc idealnym rozwiązaniem dla instalacji fotowoltaicznych na małych połaciach dachowych domów szeregowych i jednorodzinnych, garaży i wiat samochodowych.

PIKO MP plus jest kompatybilny z panelami nowej generacji 400 W wielu producentów, w tym Axitec, JA Solar, Luxor, Solar Fabrik, Suntech, Trina i wielu innych.

Przy użyciu PIKO CI, dostępnego w trzech klasach mocy od 30 do 60 kW i zakresie MPP od 200 do 960 V, można połączyć w jednym stringu PV do 23 paneli nowej generacji 400 W. Możliwe jest połączenie do dwóch stringów na każdy tracker MPP. Maksymalny prąd wejściowy na wejściu DC wynosi 13 A.

PIKO CI to najlepszy wybór dla każdej firmy. W przemyśle, rzemiośle, rolnictwie czy na otwartych przestrzeniach – PIKO CI w połączeniu z nowymi panelami fotowoltaicznymi 400 W o najwyższej efektywności zapewnia najlepszą moc.

PIKO CI jest kompatybilny z panelami fotowoltaicznymi nowej generacji 400 W wielu producentów, w tym Axitec, JA Solar, Luxor, Solar Fabrik, Suntech, Trina i wielu innych.

PIKO IQ o mocy 3-10 kW jest niezwykle wydajny, a dzięki dwóm trackerom MPP nadaje się niemal do wszystkich rodzajów dachów. Dzięki rozszerzonemu zakresowi MPP od 180 do 720 V urządzenie jest odpowiednie dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych, którzy oczekują od swojej instalacji jeszcze większych korzyści.

Dzięki dopuszczalnemu prądowi wejściowemu 13 A na każdym wejściu DC można bez problemu podłączyć do 16 lub więcej paneli fotowoltaicznych nowej generacji 400 W. 

PIKO IQ jest kompatybilny z panelami nowej generacji 400 W wielu producentów, w tym Axitec, JA Solar, Luxor, Solar Fabrik, Suntech, Trina i wielu innych.

Falownik KOSTAL kompatybilny z panelami fotowoltaicznymi 400 W

Również PIKO 12-20 o prądzie wejściowym do 20 A może obsługiwać większą moc paneli nowej generacji 400 W. Urządzenia tej wersji umożliwiają zasilanie trójfazowe i nadają się do elastycznych układów dachowych z maksymalnie trzema trackerami MPP.

Szeroki zakres napięcia wejściowego i do trzech działających niezależnie trackerów MPP pozwala na elastyczne projektowanie stringów zawierających do 19 paneli nowej generacji 400 W. Umożliwia to łączenie stringów o różnej długości, złożonych z różnej liczby paneli PV różnych typów.

PIKO 12-20 jest kompatybilny z panelami nowej generacji 400 W wielu producentów, w tym Axitec, JA Solar, Luxor, Solar Fabrik, Suntech, Trina i wielu innych.

PIKO MP plus: Wysoka rentowność całego systemu

Doskonałe parametry w trybie DC i AC: Jednofazowy falownik PIKO MP plus 4.6-2 z akumulatorem BYD HVS 7.7 pokazał swoje możliwości pod każdym względem, osiągając wysokie parametry sprawności przy SPI wynoszącym 90% (DC) i 89,6% (AC) – nawet w niskiej klasie mocy.
Oprócz wysokiej sprawności duży wpływ na wydajność całego systemu ma wysoka efektywność falownika, krótki czas stabilizacji oraz niskie straty regulacji.
PIKO MP plus z najwyższą wydajnością na miejscu 2 stanowi niezawodny czynnik rentowności systemu PV w ogólnej ocenie wszystkich systemów AC w przypadku referencyjnym 5 kW.


Nagroda Brand Award: KOSTAL – marka wielu zalet

Jeśli chodzi o falownik KOSTAL w połączeniu z zasobnikiem energii, pojazdem elektrycznym, pompą ciepła i systemem zarządzania energią, który również najlepiej współdziała z aplikacjami inteligentnego domu, właściciele systemów i projektanci instalacji fotowoltaicznych są zgodni: firma KOSTAL Solar Electric jest jednym z najlepszych w klasie przedsiębiorstw – zarówno w oczach instalatorów i operatorów systemów.

Oznacza to, że firma KOSTAL jest dobrze znana klientom końcowym i instalatorom, cieszy się dużym popytem i często jest polecana. To po raz kolejny podkreśla jej wyjątkową konkurencyjność: w centrum uwagi znajduje się nie tylko jakość produktu, wydajność i serwis – marka w szczególny sposób odzwierciedla również holistyczne podejście systemowe.

Pliki do pobrania – PIKO MP plus


Planowanie fotowoltaiki z KOSTAL

Znajdź najbliższego wyspecjalizowanego przedstawiciela KOSTAL

Modernizacja systemu PV – repowering dla większej wydajności

Perfekcyjne rozwiązania solarne i magazynowe dla Twojej instalacji PV