PIKO MP plus

PIKO MP plus jako falownik hybrydowy: Wydajne wytwarzanie i wykorzystywanie energii słonecznej, nawet w mniejszych systemach PV

Jednofazowy KOSTAL PIKO MP plus jako falownik hybrydowy umożliwia wytwarzanie energii słonecznej i jej magazynowanie.


KOSTAL PIKO MP plus: falownik hybrydowy dla małych systemów fotowoltaicznych

PIKO MP zapewnia wyjątkowo stabilną wydajność, a jego szeroki zakres napięcia wejściowego daje wiele możliwości okablowania modułów PV.

W połączeniu z inteligentnym licznikiem KOSTAL Smart Energy Meter, PIKO MP plus zmienia się z czystego falownika solarnego w falownik hybrydowy i oprócz generatora PV oferuje również opcję podłączenia do ładowania i rozładowywania zasobnika. Falownik hybrydowy PIKO MP plus idealnie nadaje się do małych instalacji fotowoltaicznych na domach jednorodzinnych.

PIKO MP plus: Niezależnie testowany

SPI PIKO MP PLUS

System PIKO MP plus sprawdził się już kilkakrotnie podczas kontroli magazynów energii elektrycznej w HTW w Berlinie.

PIKO MP plus 4.6 - 2 pokazał swoje mocne strony zarówno w trybie AC, jak i trybie DC, osiągając wysokie wartości sprawności w zakresie jednofazowym z SPI wynoszącym 90 procent (DC) i 89,6 procent (AC).

Wynika to z wysokiej sprawności akumulatora połączonej z krótkim czasem stabilizacji i niskim zużyciem energii w trybie czuwania przy wysokiej efektywności falownika.

Tak więc jednofazowy falownik serii PIKO MP plus okazuje się szczególnie ekonomiczny jako urządzenie przetwarzające i sterujące dla systemów solarnych z podłączonym magazynem energii.

Korzyści dla Ciebie

Opcja akumulatora możliwa w każdej chwili dzięki inteligentnemu licznikowi KOSTAL Smart Energy Meter

Funkcja akumulatora dla urządzeń z dwoma trackerami MPP dla połączenia akumulatora ze sprzężeniem DC: idealne rozwiązanie dla nowych instalacji lub sprzężenie AC dla prostej modernizacji akumulatora

Rozszerzony zakres MPP – idealny do repoweringu

Idealny dla małych systemów fotowoltaicznych

W zakresie mocy od 3,0 do 5,0 kW PIKO MP plus oferuje warianty z 2 trackerami MPP, z których jeden może zostać wykorzystany jako dwukierunkowy port dla PV, jak również dla akumulatora wysokiego napięcia. Oznacza to, że PIKO MP plus może być stosowany jako falownik hybrydowy w połączeniu z inteligentnym licznikiem energii KOSTAL Smart Energy Meter. W tym przypadku licznik KOSTAL Smart Energy Meter przejmuje odpowiedzialność za zarządzanie energią i steruje przepływem energii przez falownik.

PIKO MP plus nadaje się szczególnie dobrze jako falownik hybrydowy w przypadku instalacji nowej instalacji fotowoltaicznej na małej powierzchni dachu lub w kraju, gdzie większość przyłączy domowych jest jednofazowa.


Wytwarzanie i magazynowanie energii słonecznej za pomocą falownika hybrydowego PIKO MP plus

Może być używany jako falownik solarny i może zostać w każdej chwili zmodernizowany za pomocą akumulatora przy użyciu kodu aktywacyjnego.

PIKO MP plus jako falownik hybrydowy: Wytwarzanie i magazynowanie energii ze słońca

Aby magazynować energię elektryczną ze słońca, falownik PIKO MP plus można w każdej chwili rozbudować o akumulator. Jest do tego potrzebny jedynie kod aktywacyjny dla licznika KOSTAL Smart Energy Meter.

Nadwyżki energii ze słońca są magazynowane tymczasowo w akumulatorze w celu późniejszego wykorzystania na cele własne. W tym celu falownik komunikuje się z licznikiem KOSTAL Smart Energy Meter, który steruje funkcjami ładowania i rozładowywania akumulatora. Dopiero po pełnym naładowaniu akumulatora nadwyżka wyprodukowanej energii jest przekazywana do sieci. 

Dzięki temu niezależnie od pory dnia można zużywać w domu jak najwięcej energii solarnej, a tym samym zwiększać poziomu zużycia własnego. 

W zależności od klasy mocy falownik hybrydowy PIKO MP plus posiada dwa przyłącza, z których jedno może być wykorzystane jako wejście PV, a drugie jako wejście akumulatora.


Mały system i zacienienie – co robić?

Jak wszystkie falowniki solarne i hybrydowe firmy KOSTAL, również PIKO MP plus posiada zintegrowane zarządzanie zacienieniem. Dzięki temu można uzyskać wysokie uzyski nawet w przypadku zacienienia np. przez kominy lub drzewa.

System zarządzania zacienieniem szybko i indywidualnie dostosowuje się do warunków panujących w danym miejscu.

Zalety produktu

Zintegrowane zarządzanie zacienieniem, które dostosowuje się indywidualnie do miejsca instalacji

Standardowy zintegrowany pakiet komunikacyjny z rejestratorem danych, monitoringiem systemu i Webserverem

Podłączenie inteligentnego licznika energii KOSTAL Smart Energy Meter do sterowania akumulatorem

Jednofazowe zasilanie z sieci: idealne dla mniejszych systemów PV

Możliwe zasilanie zero feed-in

Bezpłatny monitoring systemu PV poprzez KOSTAL Solar Portal i KOSTAL Solar App Zalety produktu

Zainstaluj teraz falownik hybrydowy, a później zmodernizuj akumulator

PIKO MP plus daje użytkownikowi możliwość początkowego zainstalowania go jako falownika solarnego bez akumulatora. Drugi port MPP może zostać wykorzystany dla akumulatora w późniejszym czasie. A właściciel płaci za tę opcję tylko wtedy, gdy jest ona naprawdę potrzebna. Wystarczy zakupić kod aktywacyjny oraz inteligentny licznik energii KOSTAL Smart Energy Meter za pośrednictwem sklepu internetowego KOSTAL Solar webshop i można rozpocząć modernizację. Funkcja ta dotyczy tylko klas wydajności 3.0-2, 3.6-2, 4.6-2 i 5.0-2, ponieważ PIKO MP plus jest wyposażony w 2 porty MPP.

Porada KOSTAL

W przypadku PIKO MP plus można również zdecydować się na akumulator w późniejszym terminie. Za aktualizację akumulatora płacisz tylko wtedy, gdy naprawdę go potrzebujesz.

Doskonały również jako urządzenie zastępcze dla starych falowników 

Obecnie przy podłączaniu akumulatora można korzystać z wysokonapięciowego akumulatora firmy BYD. Jako falownik hybrydowy PIKO MP plus stanowi doskonałą alternatywę dla starych, jednofazowych falowników PV. Jednocześnie urządzenie jednofazowe ma kompaktową budowę, dzięki czemu wymaga mniej miejsca niż wiele falowników starszej generacji. Dzięki opcji akumulatora, właściciele systemu są również doskonale przygotowani na nowe technologie w przyszłości.

Pliki do pobrania – PIKO MP plus


Planowanie fotowoltaiki z KOSTAL

Znajdź najbliższego wyspecjalizowanego przedstawiciela KOSTAL

Find an installer now

Modernizacja systemu PV – repowering dla większej wydajności

Perform a retrofit check now

Perfekcyjne rozwiązania solarne i magazynowe dla Twojej instalacji PV

To the product overview