2023-11-03

KOSTAL startar nya KOSTAL Solar Terminal

Den nya digitala plattformen underlättar den dagliga verksamheten med KOSTAL

KOSTAL Solar Terminal, som KOSTAL Solar Electric presenterade på Intersolar i München, är den nya digitala plattformen för alla digitala affärsprocesser hos KOSTAL. Privatkunder kommer i framtiden att få tillgång till digitala tjänster som KOSTAL SOLAR PORTAL via den nya solterminalen. Även företagskunder (specialistpartners och installatörer) kan använda den nya solterminalen för att hantera alla frågor som rör funktionsutvidgningar, planering, apparatkonfigurationer och mycket mer. 
”Det kommer underlätta den dagliga verksamheten för KOSTAL-kunder – både privata och företag – enormt”, bekräftar Frank Henn, VD för KOSTAL Solar Electric GmbH.

KOSTAL Solar Terminal i korthet

KOSTAL Solar Terminal – startsida

Via nya KOSTAL Solar Terminal kommer KOSTAL-kunder i framtiden kunna nå alla övriga KOSTAL-applikationer, som KOSTAL Solar Plan eller KOSTAL Solar webbshop. Det speciella: Via en single-sign-on-funktion behöver kunder bara logga in en gång i Solar Terminal och kan därefter använda alla övriga applikationer. 

”Det var extra viktigt för oss”, tillägger Frank Henn, ”att förenkla, men också att samla alla fördelar på en plattform. Det har vi lyckats med genom KOSTAL Solar Terminal.”

Single-sign-on-mekanismen utökas med ett behörighets- och rollkoncept inom Solar Terminal. KOSTALs företagskunder, som installatörer och branschpartner, kan ställa in olika roller och behörigheter och tilldela sina medarbetare dessa.

Till exempel kan affärsuppgifter via rollen ”inköpare” lätt särskiljas från hantverksmässiga som rollen ”montör”. ”Full kontroll och transparens – det är ett tydligt mervärde för våra företagskunder”, förklarar Frank Henn. ”Genom att ge medarbetare olika roller med motsvarande behörighet får våra kunder en komplett översikt över alla verksamhetsprocesser med KOSTAL.”
KOSTAL Solar Terminal – inloggning
Snabbt och enkelt – inloggningen till Solar Terminal
KOSTAL Solar Terminal – applikationer
Nå alla KOSTAL-applikationer med ett enda klick
KOSTAL Solar Terminal – användarhantering
Bjud in och hantera ytterligare användare i Solar Terminal

KOSTAL Solar Terminal: start och utökning

Nya KOSTAL Solar Terminal införs stegvis. För privatkunder startar KOSTAL Solar Terminal med kopplingen till KOSTAL Solar Portal. Även företagskunder kan använda KOSTAL Solar Terminal för att få åtkomst till KOSTAL Solar Portal men dessutom även till KOSTAL Solar webbshop. ”Allt eftersom kommer vi lägga till ytterligare funktioner och tillämpningar på KOSTAL Solar Terminal”, bekräftar Henn.

Självklart kan kunder också själva hantera och anpassa sin egen profil i KOSTAL Solar Terminal. ”Det gör den nya plattformen mer användarvänlig och sparar in mycket tid för våra kunder i arbetsvardagen”, avslutar Henn.

KOSTAL-kunder får från och med nu utan kostnad tillgång till KOSTAL Solar Terminal och behöver bara skapa ett eget lösenord.

Vad måste KOSTAL-kunder tänka på?

KOSTAL-kunder får utan kostnad tillgång till nya KOSTAL Solar Terminal och behöver bara skapa ett nytt eget lösenord. Under de kommande veckorna kommer alla KOSTAL-kunder att få ett e-postmeddelande med en uppmaning om detta.

Under de följande veckorna kommer alla KOSTAL-applikationer, bland annat KOSTAL Solar Portal, Solar App och Solar webbshop successivt överföras till nya KOSTAL Solar Terminal.

Mer information och korta instruktioner hittar du också här: www.kostal-solar-electric.com/sv-se/solar-termial