KOSTAL Energy Meter

KOSTAL Energy Meter med alla viktiga basfunktioner

Bästa resultat, låg kostnad och direkt kompatibel med KOSTAL hybridväxelriktare PLENTICORE plus


KOSTAL Energy Meter: En kort översikt

KOSTAL Energy Meter (P-serien) och KOSTAL Energy Meter (C-serien)
KOSTAL Energy Meter serie C (vänster) och serie P (höger)

KOSTAL Energy Meter är billiga energimätare med mångsidiga funktioner, för de täcker många olika tillämpningar i den egna solcellsanläggningen: 24-timmars husförbrukningsmätning, dynamisk effektstyrning och drift av en ansluten batterilagring.

Och för batterilagringen kan KOSTAL Energy Meter användas med detsamma tillsammans med hybridväxelriktaren PLENTICORE plus eftersom båda KOSTAL Energy Meter som standard är förkonfigurerade. Därmed kan anslutningen ske direkt utan ytterligare inställningar.

Hanteringen kräver bara några få handgrepp: Den centrala LCD-displayen visar en översikt över den viktigaste informationen. Alla viktiga reglage är lättillgängligt placerade på framsidan.


KOSTAL Energy Meter med viktiga basfunktioner

För anläggningar med upp till 10 kvA växelriktareffekt för solcellsanläggningar eller i kombination med ett anslutet batteri som hybridväxelriktare är KOSTAL Energy Meter det snabba och enkla alternativet.

Dessutom erbjuder KOSTAL Energy Meter en optimal visualisering av energiförbrukningen och självförsörjningsgraden i KOSTAL Solar Portal och i KOSTAL Solar App. Mätdatan överförs till växelriktarna. 3-fas-energimätningen via de förkonfigurerade Modbus RTU-standardgränssnitten (RS485) sker i realtid.


KOSTAL Energy Meter kan kombineras med hybridväxelriktaren PLENTICORE plus från KOSTAL

KOSTAL Energy Meter med PLENTICORE plus

  • 24-timmars husförbrukningsmätning
  • Dynamisk effektstyrning (t.ex. 70 %-reglering)
  • Anslutning via förkonfigurerade Modbus RTU-gränssnitt (RS485)
  • Tillhandahållande av alla mätdata för batterifunktionen

 

Översikt: KOSTAL Energy Meter

Kombination av enheter och funktionsutbud

Kombination av enheter KSEM  KEM C  KEM P 
PLENTICORE (PV) Ja Ja
Ja
PLENTICORE med batterilagring Ja
Ja
Ja
1x PLENTICORE (PV) & 1x PLENTICORE med batterilagring Ja
Nej Nej
2 x PLENTICORE (PV)
Ja
Nej
Nej
PIKO MP plus (PV)
Ja
Nej
Nej
PIKO MP plus med batterilagring Ja
Nej
Nej
       
Funktionernas omfattning
KSEM
KEM C KEM P
24-timmars husförbrukningsmätning
Ja
Ja
Ja
Dynamisk effektstyrning
Ja
Ja
Ja
Anslutning via förkonfigurerade RS485-gränssnitt
Ja
Ja
Ja
Drift av en ansluten batterilagring
Ja
Ja
Ja
Wallbox ENECTOR med komfortfunktion
Ja
Nej
Nej

OBS: KOSTAL Energy Meter i P- och C-serien erbjuder samma funktioner. Seriebeteckningen underlättar identifieringen.

 

All aktuell information, certifikat och nedladdningar gällande KOSTAL Energy Meter med datablad, bruksanvisningar och bildmaterial hittar du på vår hemsida under Nedladdning.