Nya PIKO CI – Smart Power

Solcellsväxelriktaren för företag
 Nya PIKO CI från KOSTAL

Särskilt för företag ger den nya kommersiella växelriktaren PIKO CI helt enkelt mer: Mer intelligens. Mer komfort. Mer nytta.

PIKO CI Solarwechselrichter für Solar-Projekte und Solaranlagen in Unternehmen

Det finns goda skäl till en solcellsanläggning för företaget

Energimarknaden utvecklas ständigt med ökande kostnadsstrukturer för extern energiförsörjning. Detta är goda skäl att införskaffa och använda en solcellsanläggning för det egna företaget.

Företag som själva producerar el från solenergi täcker det egna behovet och tänker och agerar samtidigt hållbart. Dessutom påverkas fastighetsvärdet positivt om företaget införskaffar en solcellsanläggning. Skattereduktion ges till företag för investering i en solcellsanläggning. Och tack vare garanterad inmatningsersättning uppnås dessutom långsiktig lönsamhet med en solcellsanläggning för företag.

En modern solcellsanläggning för företag uppfyller de högsta kraven. Anläggningen garanterar en bekväm och kostnadsorienterad användning och garanterar därmed ett högt mervärde på ett pålitligt sätt.

Skälen för en solcellsanläggning för företaget är självförsörjande drift av den egna maskinparken och fordonsflottan, vattenuppvärmning, ventilations- och klimatteknik och många fler förbrukningsalternativ i företaget. Detta definierar skräddarsydd egenförbrukning i företaget med egen solcellsanläggning. 

Solcellsväxelriktare för företag

KOSTAL erbjuder solcellsväxelriktaren PIKO CI för de höga kraven på en solcellsanläggning för företag. Den kommersiella växelriktaren har enkom utvecklats för att optimalt uppfylla de här kraven i ett företag.

PIKO CI (Commercial Inverter) från KOSTAL är den kommersiella växelriktaren som uppfyller företags höga effektbehov. Solcellsväxelriktaren PIKO CI finns i tre effektklasser. Här finns PIKO CI 30 med en prestanda på 33 kVA, PIKO CI 50 för en effekt på 55 kVA och PIKO CI 60 med 66 kVA. De kommersiella växelriktarna från KOSTAL ger bästa effektvärden och är mångsidigt användbara – perfekta förutsättningar för en solcellsanläggning i företaget.

Einfache Installation bei Projekten für Solaranlagen mit dem PIKO CI

PIKO CI: den kommersiella växelriktaren från KOSTAL

PIKO CI passar för stora företagstak eller fristående solcellanläggningar på industriområden. PIKO CI är därmed den perfekta omvandlings-, kopplings- och kontrollcentralen för en solcellsanläggning i företaget. Som solcellsväxelriktare för företag övertygar PIKO CI med den höga verkningsgraden (beroende på modell upp till 98 %) och den höga kompatibiliteten med andra anläggningsenheter, som exempelvis en passande batterilagring eller en wallbox för den anslutna elbilen.

Förutom enkel hantering är PIKO CI dessutom tyst under pågående drift och arbetar inom ett lågt decibelintervall. Den kommersiella växelriktaren från KOSTAL är dessutom prisvärd i inköp – en riktig allround med andra ord.

Mer intelligens med den kommersiella växelriktaren från KOSTAL

Den kommersiella växelriktaren PIKO CI från KOSTAL omvandlar perfekt likström från solenergi till användbar växelström för det egna företaget. Som solcellsväxelriktare övertygar PIKO CI med en mycket effektiv och smart genomförd driftsledning av den kommersiella solcellsanläggningen.

Solcellväxelriktaren sköter utan problem datakommunikationen och garanterar därmed en effektiv drift. Den kommersiella växelriktaren PIKO CI arbetar effektivt, transparent och samtidigt mycket produktivt.

Pålitligt konstant energiutbyte

Den kommersiella växelriktaren från KOSTAL stöder en systemspänning på upp till 1100 volt DC. Med detta garanterar solcellsväxelriktaren för företag ett pålitligt och konstant energiutbyte. Den nominella effekten för solcellsanläggningen i företaget uppnås då snabbt och uteffekten utnyttjas perfekt.

Maximalt energiutbyte till lägsta möjliga kostnad

Den kommersiella växelriktaren möjliggör dimensionering av generatorn med en överbeläggning på upp till 50 % likström till växelström. Detta anpassar på ett smart sätt likströmsutbytet till växelströmmens nominella effekt och ger maximalt energiutbyte till lägsta möjliga kostnad. Perfekt utbyte för solcellsanläggningen i företaget.

Dynamiskt anpassningsbar aktiv effekt

Den aktiva effekten för den kommersiella växelriktaren PIKO CI kan anpassas dynamiskt. Här är en reglering till 70 procent lika möjlig som en extern reglering genom rundstyrningsmottagare. Det gör användningen i det egna företaget flexibel.

Optimala mätresultat 

Ledaranslutningarna för växelström består av fyrtrådiga kopplarledare. En neutralledare är inte nödvändig. Därför sparar solcellsväxelriktaren för företag in på kostnader och ger optimala mätresultat.

Med integrerad datalogger 

Genom integrerad datalogger är alla driftsparametrar alltid säkrade och tillgängliga. Därmed har företaget alltid en översikt över den egna driften och därmed även effektiviteten för den kommersiella solcellsanläggningen.

Övervakning med Solar Portal

Med MPP-tracking uppnår PIKO CI största möjliga energiproduktion för det egna företaget. Genom att återge tracking i KOSTAL Solar Portal kan man ständigt övervaka, anpassa och optimera driftsparametrarna. Detta skapar enorm flexibilitet för solcellsanläggningen i företaget vid fullkomlig transparens och största möjliga effektivitet.

Idrifttagning med app

Aktiveringen av PIKO CI är utformad lika intelligent: Den kommersiella växelriktaren från KOSTAL kan snabbt och enkelt tas i drift med mobiltelefonen eller surfplattan med särskilt utvecklade PIKO CI App. Det sparar tid och pengar i den tuffa arbetsvardagen.

Översikt med alla smarta fördelar

 • Optimerad generatoranpassning tack vare systemspänning på upp till 1100 V
 • Flexibel generatordesign tack vare överbeläggning på upp till 50 % (DC till AC)
 • Kostnadsoptimerad AC-anslutning med fyra ledare, ingen neutralledare
 • Alltid säkrade anläggningsuppgifter tack vare integrerad datalogger
 • Ständig övervakning av MPP-trackers med KOSTAL Solar Portal
 • Enkel installation och konfiguration med hjälp av KOSTAL PIKO CI App

Mer komfort med kommersiella växelriktare från KOSTAL

En solcellsanläggning för företaget ska vara enkel att installera och använda. Den kommersiella växelriktaren PIKO CI är verkligen bekväm:

Solcellsmodulerna kan anslutas direkt till DC-uttagen på PIKO CI. Strängsamlingsboxar behövs inte. Det egna företaget sparar då tid och pengar. Solcellssträngarna övervakas ständigt. Detta garanterar optimal övervakning av den kommersiella solcellsanläggningen och bästa service.

Om liksströmsspänningen måste avbrytas, till exempel för underhåll, kan man snabbt och enkelt frånkoppla generatorn på plats med ett integrerat frånskiljningsställe. Det gör externa applikationer överflödiga vilket sparar in på arbete och kostnader.

Också när det gäller kommunikation glänser den kommersiella växelriktaren PIKO CI: Med ett dubbelt seriellt implementerat LAN-gränssnitt kan flera solcellsanläggningar och datorer enkelt sammankopplas med så kallad Daisy Chain-kommunikation. Det underlättar konfigurationen av mycket stora kommersiella anläggningar där man använder flera kommersiella växelriktare.

I PIKO CI är även ett RS485-bussgränssnitt installerat som standard. Det gör det möjligt att överföra höga datahastigheter dubbelriktat och integrera upp till 32 deltagare. Man får då hög flexibilitet när solcellsanläggningen utformas för företaget. Utöver detta är standardiserad trådlös kommunikation via WiFi-anslutning möjlig, som är installerad som standard.

Den kommersiella växelriktaren är kompatibel med gängse parkregulatorer och ger mycket hög grad av mångfald och transparens för dataloggningen. Detta är ytterligare ett stort plus för PIKO CI när det gäller bekväm och flexibel hantering för kommersiella solcellsanläggningar.

Den kommersiella växelriktaren PIKO CI har automatiskt integrerad inmatningshantering. Direktförsäljning blir då möjlig utan problem.

För företagare med en solcellsanläggning är det på tiden att bekymmersfritt luta sig tillbaka med PIKO CI: PIKO CI är en premiumprodukt av hög kvalitet inom segmentet moderna kommersiella växelriktare. Fem års garanti med möjlighet till förlängning ger registrerade företagsanvändare bästa skydd och bästa avkastning.

Översikt med alla komfortfunktioner:

 • Enkel och billig DC-installation utan strängsamlingsboxar
 • Optimal övervakning och service tack vare övervakning av de anslutna solcellssträngarna
 • Frånkoppling av generatorn på plats tack vare integrerat DC-frånskiljningsställe
 • Enkel kommunikation (Daisy Chain) via dubbelt LAN-gränssnitt (RJ 45) med integrerad brytare
 • Integrerad kommunikation som standard via RS485-buss och WiFi
 • Fritt val av övervakning tack vare kompatibiliteten med många parkregulatorer och dataloggare
 • Kan utan problem användas i direktförsäljning tack vare integrerad inmatningshantering
 • Fem års garanti för registrerade användare

PIKO CI maximerar nyttan

Med PIKO CI erbjuder KOSTAL en kommersiell växelriktare som maximerar användningsprestandan och skapar ett äkta mervärde. PIKO CI uppnår en verkningsgrad på över 98 % – och sätter med det kraftfulla standarder. Högsta effektivitet för högsta avkastning.

Övervakningen av respektive kopplingsstatus och en eventuell bortkoppling från nätet klarar PIKO CI på egen hand: Med hjälp av KOSTAL Smart AC-brytare är den här funktionen integrerad som standard i den kommersiella växelriktaren och gör en extern kopplingsbrytare överflödig. Anläggningen skyddas på bästa sätt mot skador och måste avsäkras externt först från och med en effekt på över 135 kWp.

Smart Connected

Tack vare de många nättjänstfunktionerna maximerar PIKO CI verkligen nyttan: Den kan styras i realtid och den kommersiella växelriktaren PIKO CI hanterar och rapporterar då energiresurserna på ett utmärkt sätt. Solcellsväxelriktaren för företag garanterar en optimal energiförbrukning och ger ett stabilt nät utan några som helst flaskhalsar i försörjningen. För höga spänningsnivåer utjämnas genom den integrerade överspänningsavledaren av typ 2. Detta garanterar en störningsfri drift i företaget och undviker stopp.

Designen på PIKO CI kännetecknas av stor motståndsförmåga. Därför är den kommersiella växelriktaren dammtät enligt IP 65, samt skyddad mot beröring och vattenstrålar. Solcellsväxelriktaren för företag kan därför användas inom- och utomhus. Det gör att växelriktaren håller längre och man kan installera den på valfritt ställe i företaget.

Utöver detta är även den så kallade nollinmatningen ett tillgängligt driftsalternativ för PIKO CI. Man kan då använda all solcellsenergi för eget behov. Det ger större oberoende för företagets energiförsörjning.

Översikt med nyttofördelarna:

 • KOSTAL Smart AC-brytare är integrerad, ersätter den externa kopplingsbrytaren
 • Maximalt energiutbyte tack vare hög, certifierad verkningsgrad på 98,3 procent
 • Tillförlitlig användning tack vare integrerade och certifierade nättjänstfunktioner
 • Skydd mot överspänningar på AC- och DC-sidan typ 2
 • Optimalt skydd mot damm och vatten för användning i tuffa utomhusmiljöer (kapslingsklass IP 65)
 • Nollinmatning möjligt*

Översikt med alla tekniska fördelar:

 • Effektklasser: 30, 50, 60 kVA
 • Upp till 12 DC-ingångar
 • MPP-områden: 180–960 V
 • Högsta avkastning tack vare >98 % verkningsgrad
 • Upp till 1100 V systemspänning
 • Integrerad KOSTAL Smart AC-brytare ersätter extern kopplingsbrytare
 • Övervakning av alla anslutna solcellssträngar
 • Dubbelt LAN-gränssnitt för Daisy Chain-kommunikation
 • Upp till 4 MPP-trackers
 • Idrifttagning med ”KOSTAL CI” - App via WiFi
 • Integrerat överspänningsskydd typ 2 (AC/DC)*

PIKO CI – den kommersiella växelriktaren

Nummer ett för användning i företag

Därför: Intelligent solel för företaget börjar med solcellsväxelriktaren PIKO CI. Med högsta omvandlingsgrader och kostnadsoptimerad produktivitet sätter PIKO CI äkta standarder.

Tack vare det omfattande utrustningspaketet från KOSTAL bestående av service, garanti och kommunikation får ditt projekt exakt det kompetenta och kostnadsfria stöd som man behöver för användningen av krävande kommersiella solcellsanläggningar. Vårt uppdrag är att göra dig framgångsrik.

Enkel installation med PIKO CI App

KOSTAL PIKO CI App används för att ta växelriktarna i serien PIKO CI i drift och konfigurera alla nödvändiga, anläggningsspecifika funktioner. Det finns dessutom möjlighet att se aktuella effektdata för en ansluten enhet.


Den kommersiella växelriktaren PICO CI från KOSTAL nu även kompatibel med Tigo TS4-optimerare

KOSTAL ser det som sin uppgift att kontinuerligt optimera kommersiella solcellsanläggningar genom att erbjuda omfattande produkter och tjänster samt integrerbara komponenter från vår samarbetspartner. Förnybar solenergi från ditt tak på näringsfastigheten utnyttjas då effektivare och mervärdet för de egna solcellsanläggningarna stiger. Detta gäller också i synnerhet för den kommersiella växelriktaren PIKO CI från KOSTAL, som nu även kan kombineras till ett system med optimerarna i Tigo TS4-modellserien.

De små externa enheterna från tillverkaren Tigo kopplas mellan solcellsmodulerna och KOSTAL-växelriktaren, vilket gör att det går att få ut mer av den egna kommersiella solcellsanläggningen. TS4-optimerarna från Tigo kommer till sin rätt när man önskar mer effekt vid svåra ljusförhållanden, och när solcellsanläggningens tillförlitlighet ska säkerställas med speciella säkerhets- och kontrollapplikationer.

KOSTAL växelriktare: Perfekt rustad för den nya modulgenerationen på 400 W

Med PIKO CI, som finns i tre effektklasser från 30 till 60 kW och ett MPP-område från 200 till 960 volt, kan upp till 23 moduler i den nya modulgenerationen på 400 W anslutas per solcellssträng. Det är möjligt att koppla upp till två strängar per MPP-tracker. Den maximala ingångsströmmen på likströmsingången är 13 ampere.

PIKO CI är det bästa valet för alla näringsidkare. Inom industrin, hantverksbranschen, jordbruket eller på öppna ytor – PIKO CI ger bästa möjliga prestanda tillsammans med de nya solcellsmodulerna på 400 W med högsta verkningsgrad.

PIKO CI är kompatibel med den nya solcellsmodulgenerationen på 400 W från många tillverkare, bland annat Axitec, JA Solar, Luxor, Solar Fabrik, Suntech, Trina och många fler.


Nedladdningar – PIKO CI

Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning