Uppgradera med solenergibatteri

Uppgradera med solenergibatteri och maximera egenförbrukningen

Bli ännu mer oberoende av externt energiuttag med en batterilagring installerad i efterhand


Vi skaffade vår anläggning för 9 år sedan utan batteri. Nu har vi uppgraderat med en batterilagring och är begeistrade hur mycket effektivare vi kan nyttja anläggningen.

Hajo Förster
Fürstenwalde

Uppgradera med solenergibatteri i efterhand – mer effektivitet för befintliga anläggningar

Nästan alla solcellsägare funderar förr eller senare på att låta uppgradera anläggningen med ett solenergibatteri. Mer solel som används själv betyder större lönsamhet, eftersom eluttaget utifrån som undviks sparar in mer än du som alternativ skulle få vid inmatning till det allmänna nätet.

PV-Speicher tagsüber laden, PV-Strom rund um die Uhr nutzen

Varför uppgradera med ett solenergibatteri?

Eftersom inmatningsersättningen som inkomstkälla för solenergin får allt mindre betydelse, förskjuts fokus för lönsamheten allt mer på en högre egenförbrukning av solelen. Den egenproducerade elen från taket ska användas ännu effektivare.

Många ägare kommer därför till en gräns utan uppgradering med ett solenergibatteri. På dagen när mest ström produceras är de flesta konsumenter på jobbet. Timer eller Smart Home-system kan endast använda en del av den producerade strömmen direkt. På kvällen, när solcellsanläggningen inte producerar någon el längre på grund av mörkret, köper man till extra el från elbolaget för dyra pengar. Man kan kringgå den här problematiken om ägaren låter uppgradera sin anläggning med ett solenergibatteri. Det går då att lagra elen på dagen och vid behov använda sig av den.

Kan man uppgradera alla solcellsanläggningar med ett batteri?

Principiellt kan man uppgradera nästan alla solcellsanläggningar med ett batteri men inte alla solenergibatterier passar för det.
PV-Wechselrichter mit effizientem PV-Speicher nachrüsten
PV-Anlage nachrüsten oder erweitern

Om man från början inte alls planerade att låta uppgradera solcellsanläggningen, är förmodligen en vanlig solcellsväxelriktare i drift. Denna är på grund av att anslutningsmöjligheter saknas inte kompatibel med batterilagringen. Utifrån detta finns två möjligheter:

  • Den nuvarande solcellsväxelriktaren byts ut mot en hybridväxelriktare
  • Konsumenten installerar till den befintliga solcellsväxelriktaren även en batteriväxelriktare med passande batteri

Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning