PLENTICORE plus
PLENTICORE plus z zasobnikiem

PLENTICORE plus firmy KOSTAL: nowy standard dla efektywnego wykorzystania energii słonecznej

PLENTICORE plus przetwarza energię słoneczną na energię elektryczną dla gospodarstw domowych, magazynuje ją i efektywnie dystrybuuje: stanowi serce każdego systemu.


KOSTAL PLENTICORE plus: najbardziej wydajny falownik hybrydowy nadaje się do każdego zastosowania

PLENTICORE plus: nazwa mówi sama za siebie. Trójfazowy falownik hybrydowy dzięki różnorodnym możliwościom zastosowania jest zawsze właściwym wyborem, czy to do wytwarzania energii z wykorzystaniem do 3 trackerów MPP, czy też do dodatkowego magazynowania wytworzonej energii.

Możliwe jest nie tylko magazynowanie energii słonecznej, ale również energii wytworzonej przez kogenerację. Akumulator może zostać podłączony od razu podczas instalacji lub zamontowany później.

PLENTICORE plus. Oryginał – teraz jeszcze lepszy

Falownik hybrydowy PLENTICORE plus pozostaje wierny swojemu uniwersalnemu przeznaczeniu: jest niezawodny, inteligentny i łatwy w obsłudze.

PLENTICORE drugiej generacji prezentuje się niezwykle inteligentnie: wbudowany interfejs WLAN oryginalnego modelu KOSTAL ułatwia pierwsze uruchomienie i monitorowanie. Dwa interfejsy LAN umożliwiają połączenie kilku falowników w formie „Daisy Chain”.

Nowy PLENTICORE plus drugiej generacji posiada teraz cztery wyjścia cyfrowe – większa liczba funkcji i większy obszar zastosowania, np. przy sterowaniu kolejnymi odbiornikami, takimi jak pompa ciepła, klimatyzator czy stacje ładowania.

Automatyczna aktualizacja KOSTAL: prosto, bezpiecznie i wygodnie

Dzięki funkcji automatycznej aktualizacji falownik PLENTICORE zawsze spełnia wymagania aktualnego stanu techniki.

Po aktywacji i skonfigurowaniu falowniki instalują każdą nową aktualizację oprogramowania w pełni automatycznie: dzięki temu wszystkie ulepszenia funkcji, poprawki błędów, kompatybilność i optymalizacja wydajności są zawsze aktualne.

Wszystkie falowniki KOSTAL PLENTICORE są dostarczane z ustawieniem fabrycznym „ręczna aktualizacja oprogramowania”. Aby oprogramowanie aktualizowało się automatycznie, trzeba włączyć tę funkcję w falowniku. Poniżej wyjaśniamy, jak to się robi.

Przejdź do instrukcji wideo

Korzyści dla Ciebie

Oszczędność kosztów energii elektrycznej

Niskie koszty systemu

Ochrona środowiska

Najbardziej wydajny system magazynowania PV dla każdego zastosowania

Oszczędność kosztów energii i ochrona środowiska dzięki PLENTICORE plus w połączeniu z zestawem akumulatorowym BYD

KOSTAL-SPI

Oszczędzaj na kosztach zakupu dzięki PLENTICORE plus

W połączeniu z zestawem akumulatorowym BYD, PLENTICORE plus uzyskał najwyższe noty za wydajność systemu wśród systemów magazynowania energii PV w kilku klasach wydajności. Zostało to kilkakrotnie sprawdzone podczas niezależnej kontroli magazynów energii elektrycznej przeprowadzonej przez HTW Berlin. Lub udowodnione.

Ponadto PLENTICORE plus, jako falownik hybrydowy, oferuje optymalne koszty zakupu. Inaczej niż w przypadku falowników czysto akumulatorowych nie są potrzebne żadne dodatkowe urządzenia, ponieważ PLENTICORE plus przejmuje zarządzanie energią instalacji fotowoltaicznej i akumulatora jednocześnie. Oznacza to, że koszty nabycia można skutecznie zredukować.


Falownik hybrydowy PLENTICORE plus doskonale nadaje się do każdego zastosowania

Falownik hybrydowy PLENTICORE plus przekazuje wytworzony prąd stały do systemu magazynowania. Może on przetwarzać prąd z modułów słonecznych, jak również z innych podłączonych źródeł prądu zmiennego, takich jak turbina wiatrowa.

PLENTICORE plus jako falownik hybrydowy: Wytwarzanie i magazynowanie energii ze słońca

PLENTICORE plus jako falownik hybrydowy ma trzy przyłącza, z których jedno może być wykorzystane jako wejście akumulatora, a dwa pozostałe jako wejścia PV.

Nadwyżki energii solarnej są magazynowane tymczasowo w akumulatorze, aby można było wykorzystać je w późniejszym czasie. Dane pomiarowe są rejestrowane przez licznik KOSTAL Smart Energy Meter. PLENTICORE plus zarządza akumulatorem na podstawie danych pomiarowych. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, nadwyżka energii jest przekazywana do sieci publicznej.

Akumulator wysokiego napięcia wiodących producentów, takich jak BYD, BMZ czy Nilar, może być podłączony bezpośrednio podczas instalacji i aktywowany za pomocą kodu aktywacyjnego. 

Połączenie fotowoltaiki i innych źródeł energii AC 

Falownik hybrydowy PLENTICORE plus może nie tylko magazynować energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych, ale również przetwarzać energię z innych podłączonych źródeł AC, takich jak turbina wiatrowa czy istniejąca instalacja solarna.

Jeśli produkujesz już energię elektryczną ze źródła AC, możesz rozbudować ten system o falownik hybrydowy PLENTICORE plus i akumulator. Źródłem energii AC może być np. agregat kogeneracyjny, turbina wiatrowa lub istniejąca instalacja solarna. W ten sposób wytwarzasz energię elektryczną w sposób zrównoważony, magazynując ją do późniejszego wykorzystania i zwiększenia stopnia zużycia własnego. 


Ochrona środowiska

Systemy fotowoltaiczne z wydajnymi systemami magazynowania przyczyniają się nie tylko do oszczędności kosztów energii elektrycznej, ale także do ochrony środowiska. Efektywność systemu ma decydujące znaczenie dla redukcji emisji CO2.

Wysoko wydajne systemy magazynowania energii fotowoltaicznej, wykorzystujące w jak największym stopniu samodzielnie wygenerowaną energię słoneczną i rezygnujące z konwencjonalnego zasilania z paliw kopalnych, mogą przynieść oszczędności CO2 w porównaniu z systemem fotowoltaicznym bez magazynowania energii w akumulatorach.

Zalety produktu

Szybkie, samouczące się zarządzanie zacienieniem, które dopasowuje się indywidualnie do miejsca instalacji

Hybrydowy falownik PV z opcjonalnie aktywowanym wejściem akumulatora

Modbus/Sunspec (TCP) do integracji SmartHome

Dodatkowe ładowanie akumulatorów poprzez źródła energii AC

Rozszerzony zakres MPP z maksymalnie 3 trackerami MPP: idealny do repoweringu

Bezpłatny Solar Portal i aplikacja Solar App do monitorowania systemu PV

Wszechstronne urządzenie PLENTICORE plus to zawsze doskonałe rozwiązanie

Nasze wszechstronne urządzenie przenosi wytwarzanie energii z fotowoltaiki i wykorzystanie energii w domu na zupełnie nowy poziom. Samouczące się zarządzanie zacienieniem zapewnia najlepszą możliwą wydajność PV nawet przy pochmurnej pogodzie. A 3 trackery MPP nie tylko sprawiają, że modernizacja zasobnika PV jest dziecinnie prosta, ale również oznaczają, że ustawienie dachu nie jest już wielkim problemem przy wytwarzaniu energii PV.

 • Ponieważ jest kompatybilny z akumulatorami różnych producentów, można podłączyć akumulator odpowiedni dla każdego wymagania. Ponadto PLENTICORE plus z maksymalnie 3 MPP trackerami ma tę zaletę, że kierunek dachu nie ma znaczenia, co oznacza, że każdy dach można indywidualnie wyposażyć w odpowiednie moduły solarne, w zależności od tego, w którą stronę jest on skierowany.

  Dzięki dodatkowemu, samouczącemu się zarządzaniu zacienieniem hybrydowy falownik PV PLENTICORE plus szybko i indywidualnie dostosowuje się do warunków panujących w danej lokalizacji. W ten sposób uruchamiane są tylko niezacienione moduły PV. Oznacza to, że podczas wytwarzania energii można osiągnąć wysokie uzyski, nawet w miejscach zacienionych.

 • Poprzez integrację wiodących na rynku akumulatorów wysokiego napięcia możliwe jest zoptymalizowanie zużycia własnego. Dzięki temu Twoja zależność od dostawcy energii elektrycznej jest mniejsza, zabezpiecza Cię to również przed podwyżkami cen prądu. 
  PLENTICORE plus oferuje idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy nie są jeszcze zdecydowani, czy akumulator jest dla nich właściwym wyborem: jeśli na początek będziesz go używać tylko jako falownika solarnego z 2 trackerami MPP, możliwa będzie późniejsza modernizacja akumulatora, bez konieczności natychmiastowego płacenia pełnej ceny. W razie potrzeby, kod aktywacyjny można później łatwo zakupić w sklepie internetowym KOSTAL Solar. Oznacza to, że PLENTICORE plus jest doskonale przygotowany do nowych technologii przyszłości.
 • PLENTICORE plus można również zintegrować z funkcjami Smart Home za pomocą różnych interfejsów, takich jak Modbus (TCP), aby uzyskać jeszcze większą redukcję kosztów energii elektrycznej dzięki optymalizacji zużycia własnego. Dzieje się tak dlatego, że inteligentne sterowanie zużyciem energii pozwala na włączanie odbiorników w domu, takich jak pralka, gdy występuje nadmiar energii, np. w porze obiadowej. Można to zrobić automatycznie lub w dowolnym momencie, gdy jesteś poza domem.
   
 • Właściciele istniejących systemów fotowoltaicznych mogą wykorzystać PLENTICORE plus nie tylko do rozbudowy istniejących instalacji, ale także do magazynowania energii ze starych i nowych systemów w akumulatorze dzięki sprzężeniu AC. 
  Za pomocą PLENTICORE plus do kogeneracji lub turbiny wiatrowej można również dołączyć instalację fotowoltaiczną, a energia wytworzona przez wszystkie generatory może być magazynowana w akumulatorze. Oznacza to, że właściciel korzysta z różnych generatorów energii, które doskonale się uzupełniają i pozwalają na maksymalne zużycie własne. 
   
 • Dzięki rozszerzonemu zakresowi MPP, PLENTICORE plus nadaje się również idealnie jako urządzenie zastępujące stare falowniki. Dzięki ciągłemu postępowi technologicznemu nowe falowniki mają wyższą sprawność, co oznacza, że mogą osiągać znacznie wyższe wydajności przy zastosowaniu ich jako zamienników. Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom falownik hybrydowy oszczędza miejsce i wymaga mniejszej przestrzeni niż poprzednie generacje falowników. Również właściwości techniczne PLENTICORE plus zostały zaprojektowane w sposób bardzo elastyczny, aby można je było łatwo i szybko podłączyć do istniejących systemów.
   

Dobrze wiedzieć:

PLENTICORE plus wielokrotnie osiągał najwyższe wartości w testach SPI, zwłaszcza w wyższej klasie mocy od 10 kWp. Z KOSTALEM doskonale przygotujesz się na przyszłość!

Falowniki KOSTAL: Idealne wyposażenie dla paneli nowej generacji 400 W

Falownik KOSTAL kompatybilny z panelami fotowoltaicznymi 400 W

PLENTICORE plus w klasach mocy 3-10 kW może być używany samodzielnie jako falownik fotowoltaiczny lub w funkcji hybrydowej z podłączeniem do akumulatora. PLENTICORE plus posiada trzy wejścia DC o maksymalnym prądzie wejściowym 13 A na wejście.

Dzięki temu do PLENTICORE plus można podłączyć 10 do 16 paneli (i więcej) nowej generacji 400 W.

PLENTICORE plus jest kompatybilny z panelami fotowoltaicznymi nowej generacji 400 W wielu producentów, w tym Axitec, JA Solar, Luxor, Solar Fabrik, Suntech, Trina i wielu innych.

PLENTICORE plus – materiały do pobrania

Planowanie fotowoltaiki z KOSTAL

Znajdź najbliższego wyspecjalizowanego przedstawiciela KOSTAL

Find an installer now

Modernizacja systemu PV – repowering dla większej wydajności

Perform a retrofit check now

Perfekcyjne rozwiązania solarne i magazynowe dla Twojej instalacji PV

To the product overview