Efektywne magazynowanie energii słonecznej
Zyskaj niezależność energetyczną

Magazynowanie energii słonecznej: Wykorzystanie wytworzonej energii elektrycznej w dowolnym momencie

Dzięki rozwiązaniom do magazynowania energii słonecznej firmy KOSTAL, przedsiębiorstwa mogą korzystać z wytworzonej energii elektrycznej niezależnie od pory dnia. Maksymalna wydajność nawet przy dużym zapotrzebowaniu na energię.


SPI PLENTICORE

Efektywne magazynowanie energii słonecznej dzięki falownikom KOSTAL

Magazynowanie energii słonecznej zyskuje na znaczeniu również w przypadku przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa odnoszą korzyści z możliwości wykorzystania energii słonecznej, którą same wytwarzają, również w nocy, np. przedsiębiorstwa pracujące w systemie zmianowym
lub w celu pokrycia podstawowego zapotrzebowania na moc serwerów w nocy. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej od operatora sieci i zwiększyć zużycie własne.
 
Falowniki hybrydowe i akumulatorowe firmy KOSTAL osiągają maksymalną wydajność – nawet przy wysokim zapotrzebowaniu na energię – a tym samym zapewniają najlepszą możliwą wydajność.
 
Oba systemy magazynowania PLENTICORE plus i PLENTICORE BI były wielokrotnie nagradzane za wyjątkową sprawność i uzyskały najwyższe oceny SPI we wszystkich zastosowaniach w przeglądzie Energy Storage Inspection 2020.

Systemy solarne z zasobnikiem dla przedsiębiorstw: zalety i korzyści

Przewaga konkurencyjna dzięki obniżeniu kosztów produkcji

Pewność planowania dzięki bezpiecznej inwestycji

Korzyści podatkowe poprzez kompensację kosztów inwestycji

Rdzeń każdego systemu fotowoltaicznego: Falowniki firmy KOSTAL

PLENTICORE plus firmy KOSTAL to wysoce wydajny falownik hybrydowy, który stanowi serce każdego systemu fotowoltaicznego. Urządzenie firmy KOSTAL nadaje się szczególnie do wytwarzania i magazynowania energii słonecznej w zakładach pracy. Dzięki możliwości ładowania i rozładowywania do 6,5 kW PLENTICORE plus nadaje się szczególnie do magazynowania energii słonecznej w małych przedsiębiorstwach.

Każda firma, która posiada już system solarny, może również dodać zasobnik, aby tymczasowo przechowywać wytworzoną energię słoneczną i zużywać ją w późniejszym czasie. PLENTICORE BI, najlepszy w teście falownik akumulatorowy AC o mocy ładowania i rozładowywania do 10 kW, nadaje się również dla przedsiębiorstw o zwiększonym zapotrzebowaniu na energię. Z maksymalnie trzema akumulatorami BYD, falownik KOSTAL osiąga moc do 66 kW.

Komponenty zapewniające najlepsze możliwe uzyski solarne

Pomiar energii słonecznej w czasie rzeczywistym. Nie jest konieczna regulacja parametrów. Łatwa instalacja

Wytwarzanie i/lub magazynowanie wytworzonej energii słonecznej w akumulatorze

Optymalna wydajność magazynowania do momentu wykorzystania go przez wydajne systemy, np. przez BYD lub BMZ

Planowanie fotowoltaiki z KOSTAL

Znajdź najbliższego wyspecjalizowanego przedstawiciela KOSTAL

Modernizacja systemu PV – repowering dla większej wydajności

Perfekcyjne rozwiązania solarne i magazynowe dla Twojej instalacji PV


Akumulator dla większej niezależności energetycznej

Rosnące koszty energii elektrycznej? Można tego uniknąć stosując akumulator. Energia słoneczna jest po prostu magazynowana do czasu, gdy będzie potrzebna. Oznacza to, że firmy potrzebują mniej energii elektrycznej z sieci publicznej. Dla większej niezależności od dostawców energii.

Magazynuj energię słoneczną: Maksymalizacja własnego wykorzystania i samowystarczalność energetyczna

Już na samym początku firmy mają inny profil wykorzystania energii słonecznej niż osoby prywatne. Podczas gdy właściciele domów potrzebują energii w godzinach porannych i wieczornych, przedsiębiorstwa zużywają ją wtedy, kiedy jest produkowana: przez cały dzień.

Niemniej jednak system solarny z zasobnikiem może pomóc im zoptymalizować zużycie własne i wykorzystywać ją niezależnie od pory dnia. Dzięki temu firmy pracujące w systemie zmianowym mogą wykorzystywać wytworzoną energię słoneczną nawet po zachodzie słońca, zwiększając w ten sposób swoje zużycie własne. Magazynowanie jest również opłacalne dla mniejszych firm, na przykład w celu zasilania serwerów itp. energią słoneczną w nocy.

Ci, którzy stawiają na elektromobilność, mogą oczywiście ładować swoją flotę firmową energią słoneczną po pracy, aby zaoszczędzić jeszcze więcej na kosztach energii elektrycznej.

Magazynowanie energii elektrycznej za pomocą falowników z akumulatorem

Istnieją różne sposoby magazynowania przez firmy wytwarzanej przez nie energii słonecznej:

Falownik hybrydowy z akumulatorem:

PLENTICORE plus może być wykorzystywany do wytwarzania energii słonecznej lub magazynowania jej bezpośrednio w akumulatorze. Rozwiązanie to jest szczególnie odpowiednie dla nowych systemów solarnych lub dla mniejszych firm o średnim zużyciu energii.

Połączenie zasobnika z falownikiem akumulatorowym:

Rozwiązanie to ma sens w przypadku, gdy istniejący system był dotychczas eksploatowany bez zasobnika i ma zostać w niego doposażony później, lub w przypadku przedsiębiorstw o zwiększonym zapotrzebowaniu na energię. Dzieje się tak dlatego, że z PLENTICORE BI można zastosować do trzech akumulatorów BYD.

Dostosowanie zużycia energii do profilu obciążenia

Dzięki zastosowaniu magazynowania energii, własne wykorzystanie energii słonecznej przez operatora może zostać dostosowane do profilu obciążenia operacyjnego. Zdarzają się okresy, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest znacznie wyższe niż produkcja, zwłaszcza w przypadku firm takich jak piekarnie. Ze względu na specyfikę branży dzieje się tak zazwyczaj poza godzinami, kiedy operuje słońce.

Kiedy piekarnia uruchamia swoje maszyny o czwartej rano lub o ósmej wieczorem, słońca potrzebnego do wytworzenia energii elektrycznej jeszcze lub już nie ma na niebie (w zależności od pory roku).

W dzisiejszych czasach energia elektryczna często musi być kupowana od publicznych dostawców energii. Dzięki systemowi magazynowania energii elektrycznej, który przechowuje energię słoneczną w ciągu dnia i udostępnia ją w godzinach szczytu, można uniknąć tych szczytów obciążenia oraz dodatkowych kosztów energii elektrycznej.

Niezależnie od tego, kiedy firma potrzebuje więcej energii, dzięki zastosowaniu baterii słonecznej, dzięki odpowiedniemu projektowi systemu zawsze może mieć dostęp do własnej energii. Zapewnia to firmom atrakcyjne oszczędności kosztów.


Planowanie fotowoltaiki z KOSTAL

Znajdź najbliższego wyspecjalizowanego przedstawiciela KOSTAL

Modernizacja systemu PV – repowering dla większej wydajności

Perfekcyjne rozwiązania solarne i magazynowe dla Twojej instalacji PV