KOSTAL PLENTICORE BI

PLENTICORE BI od KOSTAL:  prosta droga do własnego rozwiązania magazynowego

PLENTICORE BI jest idealnym uzupełnieniem do podłączenia zasobnika przy budowie nowej instalacji fotowoltaicznej lub modernizacji istniejącej.


KOSTAL PLENTICORE BI: najbardziej wydajny falownik akumulatorowy, który zawsze pasuje

Coraz więcej posiadaczy systemów fotowoltaicznych zastanawia się nad modernizacją swojego systemu za pomocą zasobnika.

Falownik akumulatorowy PLENTICORE BI bardzo to ułatwia. Falownik ten, w połączeniu z akumulatorem wysokiego napięcia i inteligentnym licznikiem energii KOSTAL Smart Energy Meter:, jest po prostu podłączany do sieci prądu przemiennego równolegle do istniejącego systemu. Nie jest konieczna wymiana lub zastąpienie istniejących komponentów.

PLENTICORE BI oferuje również prostą możliwość podłączenia systemu magazynowania do nowych systemów, zwłaszcza w przypadku większych generatorów PV lub specjalnych konfiguracji systemu. 

PLENTICORE BI. Oryginał – teraz jeszcze lepszy

Falownik akumulatorowy PLENTICORE BI pozostaje wierny sobie jako wszechstronny: niezawodny, inteligentny i łatwy w obsłudze.

PLENTICORE BI drugiej generacji jest niezwykle inteligentny: wbudowany interfejs WLAN oryginalnego modelu KOSTAL ułatwia pierwsze uruchomienie i monitorowanie. Dwa interfejsy LAN umożliwiają połączenie kilku falowników w formie „Daisy Chain”.

Nowy PLENTICORE BI drugiej generacji jest to uniwersalne urządzenie, które zawsze pasuje. PLENTICORE BI drugiej generacji udowadnia w imponujący sposób: większy uzysk, większą efektywność i mniejsze koszty.

Automatyczna aktualizacja KOSTAL: prosto, bezpiecznie i wygodnie

Dzięki funkcji automatycznej aktualizacji falownik PLENTICORE zawsze spełnia wymagania aktualnego stanu techniki.

Po aktywacji i skonfigurowaniu falowniki instalują każdą nową aktualizację oprogramowania w pełni automatycznie: dzięki temu wszystkie ulepszenia funkcji, poprawki błędów, kompatybilność i optymalizacja wydajności są zawsze aktualne.

Wszystkie falowniki KOSTAL PLENTICORE są dostarczane z ustawieniem fabrycznym „ręczna aktualizacja oprogramowania”. Aby oprogramowanie aktualizowało się automatycznie, trzeba włączyć tę funkcję w falowniku. Poniżej wyjaśniamy, jak to się robi.

Przejdź do instrukcji wideo

Korzyści dla Ciebie

Oszczędność kosztów energii elektrycznej

Niskie koszty nabycia

Ochrona środowiska

SPI PLENTICORE

Najbardziej wydajny trójfazowy falownik akumulatorowy

Wydajność trójfazowego systemu magazynowania prądu zmiennego PLENTICORE BI została już kilkakrotnie potwierdzona podczas kontroli magazynów energii elektrycznej przeprowadzonej przez HTW Berlin.

W studium określono wskaźnik wydajności systemu (SPI) dla różnych systemów. Jest to wartość ekonomiczna, która umożliwia porównanie współdziałania dostępnych komponentów (falownik / akumulator / moduły PV) w całym systemie, tworząc większą przejrzystość dla klienta.

Oszczędność kosztów energii elektrycznej

Poprzez zintegrowanie zasobnika z istniejącą instalacją fotowoltaiczną można skutecznie obniżyć koszty energii elektrycznej: mniej energii trzeba kupować od dostawcy energii elektrycznej, ponieważ więcej wytworzonego prądu przeznacza się na własne potrzeby.
Ważne jest, aby zainwestować w wydajny system, który pozwoli utrzymać straty energii, takie jak straty konwersji, na jak najniższym poziomie.

Ochrona środowiska dzięki PLENTICORE BI

Dzięki systemowi fotowoltaicznemu możesz wytwarzać zrównoważoną i odnawialną energię na własnym dachu. Dzięki systemowi magazynowania PV, wytworzona energia może być zużywana o każdej porze dnia.

To, jak skutecznie system magazynowania przyczynia się do redukcji emisji CO2, zależy w dużej mierze od wybranych komponentów. Niskie straty podczas konwersji i czuwania w wysokowydajnych systemach magazynowania prowadzą do dodatniego bilansu CO2, . Wyniki kontroli magazynowej przeprowadzonej przez HTW Berlin wielokrotnie potwierdzają wyjątkową wydajność PLENTICORE BI.


Wystarczy wyposażyć zasobnik w falownik akumulatorowy PLENTICORE BI

Dodawanie zasobnika do istniejącego systemu jest łatwe

Nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w istniejącej instalacji. Konieczne są tylko: PLENTICORE BI, inteligentny licznik energii KOSTAL i kompatybilny akumulator wysokiego napięcia, np. zestaw akumulatorowy BYD. Dzięki swojej kompaktowej budowie, urządzenie oszczędza miejsce i pasuje do niemal każdego pomieszczenia.

Zasobnik można rozbudować niezależnie od pogody. Idealny czas na to to zima lub wiosna, tak aby doskonale przygotować się na sezon letni.

Magazynowanie energii za pomocą falownika akumulatorowego PLENTICORE BI

Dzięki falownikowi fotowoltaicznemu PLENTICORE BI można w prosty sposób rozbudować istniejącą instalację fotowoltaiczną o system magazynowania energii. Oznacza to, że wyprodukowana energia może być tymczasowo magazynowana w akumulatorze w celu zwiększenia poziomu zużycia własnego i wykorzystywana w razie potrzeby niezależnie od pory dnia. Licznik KOSTAL Smart Energy Meter dostarcza dane pomiarowe niezbędne do zarządzania baterią przez PLENTICORE BI.

Nadwyżka wyprodukowanej energii jest oddawana do sieci publicznej tylko wtedy, gdy akumulator PLENTICORE BI jest naładowany. Pozwala to na wykorzystanie do własnych potrzeb jak największej ilości wytworzonej energii elektrycznej.

W zależności od klasy mocy falownik PLENTICORE BI nadaje się zarówno do domów prywatnych, jak i do większych instalacji fotowoltaicznych, np. w przemyśle lub rolnictwie. 


Efektywne wykorzystanie energii dzięki ładowaniu akumulatorów z różnych źródeł

PLENTICORE BI może zrobić jeszcze więcej: Oprócz magazynowania energii generowanej przez systemy fotowoltaiczne, falownik akumulatorowy może również magazynować energię z innych źródeł energii AC, takich jak kogeneracja lub turbina wiatrowa.

Oznacza to, że wszelkie nadwyżki energii w domu mogą przepływać do akumulatora i być efektywnie wykorzystane w późniejszym czasie.

Zalety produktu

Falowniki akumulatorowe do podłączenia kompatybilnego akumulatora

Ich zastosowania mogą być różne, od domów jednorodzinnych do budynków komercyjnych

Idealnie nadają się do modernizacji istniejących systemów PV

Ładowanie akumulatorów z różnych źródeł energii AC

Odpowiedni dla każdej instalacji, domowej lub firmowej

Dzięki możliwości podłączenia akumulatorów o pojemności od 5,1 do 66 kWh można znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla każdego zapotrzebowania. PLENTICORE BI może być stosowany zarówno w domu, jak i w firmie.

Szczególną zaletą PLENTICORE BI jest wysoki prąd ładowania i rozładowania falownika. Szybko reaguje na obciążenia szczytowe, zmniejszając w ten sposób koszty zakupu energii elektrycznej.


PLENTICORE BI materiały do pobrania

Planowanie fotowoltaiki z KOSTAL

Znajdź najbliższego wyspecjalizowanego przedstawiciela KOSTAL

Modernizacja systemu PV – repowering dla większej wydajności

Perfekcyjne rozwiązania solarne i magazynowe dla Twojej instalacji PV