KOSTAL Solar Terminal

KOSTAL Solar Terminal jest centralną platformą wejściową dla wszystkich cyfrowych procesów biznesowych w KOSTAL.

Czym jest KOSTAL Solar Terminal?

Nowy KOSTAL Solar Terminal

KOSTAL Solar Terminal jest centralną platformą wejściową dla wszystkich cyfrowych procesów biznesowych w KOSTAL. Z tego miejsca za pomocą tylko jednego kliknięcia możesz łatwo uzyskać dostęp do wszystkich pozostałych centralnych aplikacji KOSTAL.

KOSTAL Solar Terminal może być używany zarówno przez operatorów instalacji (osoby prywatne i przedsiębiorców), jak również przez klientów biznesowych (instalatorów lub dystrybutorów).

Jako operator instalacji lub klient biznesowy możesz zarejestrować się tutaj.

Jakie aplikacje KOSTAL są dostępne?

Solar Terminal z wszystkimi aplikacjami KOSTAL

Dla operatorów instalacji (osób prywatnych i przedsiębiorców) są dostępne następujące aplikacje:

 • KOSTAL Solar Portal

Dla klientów biznesowych (instalatorów lub dystrybutorów) są dostępne następujące aplikacje:

 • KOSTAL Solar Webshop
 • KOSTAL Solar Portal
 • KOSTAL Solar Plan

Na tym nie koniec i wkrótce zostaną dodane kolejne aplikacje KOSTAL.

KOSTAL Solar Terminal: To naprawdę proste!

KOSTAL Solar Terminal – instrukcja

Za pośrednictwem KOSTAL Solar Terminal użytkownik przechodzi najpierw na stronę główną z przeznaczonym dla konkretnego użytkownika obszarem oraz wybranymi aplikacjami.

Kafelki pozwalają użytkownikom na centralny dostęp do wszystkich pozostałych aplikacji KOSTAL za pośrednictwem strony głównej lub menu. 

Ponadto użytkownicy mogą całkiem łatwo przechodzić pomiędzy poszczególnymi aplikacjami KOSTAL.

Jakie korzyści zapewnia KOSTAL Solar Terminal?

KOSTAL Solar Terminal – korzyści

Nowy KOSTAL Solar Terminal pozwala na komfortowe i samodzielne realizowanie wszystkich procesów biznesowych i administracyjnych – i to za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Dodatkowo można zarządzać swoim własnym profilem, wprowadzać, dostosowywać i modyfikować dane.

W ten sposób KOSTAL Solar Terminal zapewnia pełną przejrzystość i kontrolę nad wszystkimi informacjami. Oprócz tego koncepcja ról i uprawnień umożliwia dodawanie kolejnych pracowników firmy do KOSTAL Solar Terminal jako użytkowników oraz przypisywanie im ich własnych praw i ról.

Wyjątkowa funkcja: do uzyskania dostępu do KOSTAL Solar Terminal i wszystkich pozostałych aplikacji wystarczy tylko jedno logowanie (Single Sign-On).

Co oznacza Single Sign-On?

KOSTAL Solar Terminal – logowanie

Dzięki nowemu KOSTAL Solar Terminal i zintegrowanej funkcjonalności Single Sign-On do uzyskania dostępu do wszystkich aplikacji KOSTAL w przyszłości wymagane będzie tylko jedno logowanie bez dodatkowych czynności.

Takie jednorazowe logowanie pozwala na dostęp do wszystkich aplikacji KOSTAL. A to oznacza oszczędność czasu, jest bezpieczne i przyjazne dla użytkownika. Ponadto nowy KOSTAL Solar Terminal z funkcjonalnością Single Sign-On ułatwia mobilną pracę z każdego miejsca.

Jak mogę zarejestrować się w KOSTAL Solar Terminal?

Jako operator instalacji (osoba prywatna i przedsiębiorca) lub klient biznesowy (instalator lub dystrybutor) możesz zarejestrować się tutaj.

Otrzymasz wiadomość na podany przez siebie adres e-mail. Należy ją potwierdzić. Link rejestracyjny jest ważny tylko przez ograniczony czas.

Jak mogę zarejestrować się jako operator instalacji (osoba prywatna i przedsiębiorca)?

KOSTAL Solar Terminal dla operatorów instalacji

Kliknij na stronie głównej „Nie masz jeszcze konta użytkownika?”. Wybierz na następnej stronie „Operator instalacji (osoba prywatna i przedsiębiorca)”.

Wypełnij wszystkie poniższe pola (adres e-mail, zwrot grzecznościowy oraz imię i nazwisko) i następnie wprowadź hasło. Należy przy tym stosować się do wskazówek dotyczących bezpiecznego hasła.

Na koniec zaakceptuj warunki użytkowania i wypełnij formularz polityki prywatności. Wypełnij również formularz CAPTCHA, wprowadzając w polu znaki ze znajdującego się na górze obrazka.

Teraz kliknij „Zarejestruj”.

Tutorial: Guide to the KOSTAL Solar Terminal for business customers | KOSTAL

Jak mogę zarejestrować się jako klient biznesowy (instalator lub dystrybutor)?

KOSTAL Solar Terminal dla klientów biznesowych

Kliknij na stronie głównej „Nie masz jeszcze konta użytkownika?”. Wybierz na następnej stronie „Klient biznesowy (instalator lub dystrybutor)”.

Należy przy tym stosować się do wskazówek dotyczących pierwszej rejestracji. Jeżeli Twoja firma jest już zarejestrowana w KOSTAL Solar Terminal, wybierz „Nie” w celu zakończenia rejestracji, a następnie zwróć się do administratora swojej firmy.
Jeżeli chcesz zarejestrować siebie i swoją firmę po raz pierwszy, wybierz „Tak” w celu potwierdzenia.

Wypełnij poniższe pola (adresy e-mail, zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, nazwa firmy i pełny adres). Na koniec wprowadź hasło. Należy przy tym stosować się do wskazówek dotyczących bezpiecznego hasła.

Wybierz również odpowiednią grupę klientów pasującą do Twojej firmy.

Na koniec zaakceptuj warunki użytkowania i wypełnij formularz polityki prywatności. Dodatkowo wypełnij formularz CAPTCHA, wprowadzając w polu znaki ze znajdującego się na górze obrazka.

Teraz kliknij „Zarejestruj”.

Należy pamiętać, że dokonana rejestracja zostanie następnie potwierdzona ręcznie.

Jak mogę dodawać kolejnych użytkowników do mojej firmy? 

KOSTAL Solar Terminal – dodawanie użytkowników

Jeżeli zarejestrowałeś się w KOSTAL Solar Terminal jako klient biznesowy, możesz dodawać kolejnych użytkowników do swojego konta firmowego za pośrednictwem zaproszeń.

Ta opcja znajduje się

na stronie głównej w pozycji „Konto użytkownika”. Następnie kliknij w menu „Zarządzanie”, „Wszystkie konta użytkowników” i „Dodaj użytkownika”.

W tym miejscu otworzy się nowe okno. Wprowadź tutaj adres e-mail zapraszanego użytkownika i przypisz mu w drugim polu żądaną(-e) rolę(-e). Można zaznaczyć kilka pozycji.

Zaproszony użytkownik otrzyma wiadomość e-mail. Ta wiadomość musi zostać potwierdzona, aby aktywować konto użytkownika.

Wskazówka: link z zaproszeniem jest ważny tylko przez ograniczony czas.

W jaki sposób przypisuję role? Czy można to zrobić również później?

KOSTAL Solar Terminal – dodawanie ról

Jako administrator swojego konta firmowego w KOSTAL Solar Terminal możesz dodawać do niego nowych użytkowników za pośrednictwem zaproszeń. W zaproszeniu możesz bezpośrednio wprowadzić rolę. Ale role można również dodawać i usuwać później, podobnie jak przyznawać większą liczbę ról.

Ta opcja dotycząca ról znajduje się

na stronie głównej w pozycji „Konto użytkownika”. Następnie kliknij w menu „Zarządzanie” i „Wszystkie konta użytkowników”.

Wybierz odpowiedniego użytkownika i kliknij w opcjach ikonę ołówka („Edytuj”) znajdującą się obok danego użytkownika.

Pole użytkownika rozszerzy się i pokaże odpowiednie role. Możesz przyznać je na nowo lub usunąć w menu rozwijanym.

Na koniec zapisz swój wybór w „Opcje”, klikając ikonę dyskietki („Zapisz”).

Wskazówka: można edytować tylko użytkowników ze statusem „Aktywny”.

Pamiętaj również o tym: wybór „bez roli” powoduje usunięcie wszystkich ról.

Jakie role są dostępne? I jakie uprawnienia są z nimi powiązane?

Gdy pierwszy raz zalogujesz się w KOSTAL Solar Terminal, zostaniesz administratorem swojego konta firmowego. Jako administrator możesz zapraszać kolejnych użytkowników do KOSTAL Solar Terminal i przypisywać im role. Można przyznawać kilka ról.

Dostępne są następujące role:

 • Administrator: zarządzanie danymi firmy i wszystkimi kontami użytkowników
  (np. zapraszanie nowych użytkowników)
 • Nabywca: uprawnienie do dokonywania zakupów w KOSTAL Solar Webshop
  (np. nabywanie PLENTICOINs) 
 • Monter: pobranie kodu aktywacyjnego w KOSTAL Solar Webshop
  (poprzez realizację dostępnych PLENTICOINs konta firmowego) 
 • Projektant: korzystanie z narzędzia do konfiguracji wstępnej i KOSTAL Solar Plan

Jakie statusy są dostępne? I czym się różnią?

Jeżeli zalogujesz się w KOSTAL Solar Terminal lub dodasz kolejnych użytkowników do swojego konta firmowego za pośrednictwem zaproszenia, Tobie lub użytkownikom zostanie przyznany określony status. 

Dostępne są następujące statusy:

 • Aktywny: konto użytkownika potwierdzone
 • Zarejestrowany: konto użytkownika (link aktywacyjny) jeszcze niepotwierdzone
 • Rejestracja nieaktywna: link aktywacyjny utracił ważność
 • Zaproszony: link z zaproszeniem nie został jeszcze potwierdzony 
 • Zaproszenie nieaktywne: link z zaproszeniem utracił ważność
 • Usunięty: konto użytkownika zostało usunięte 
 • Zablokowany: konto użytkownika zostało zablokowane
 • Zmieniony: zaproszenie przez administratora do firmy (link aktywacyjny jeszcze niepotwierdzony)

 

Gdzie mogę znaleźć kod serwisowy?

Jako instalator możesz znaleźć kod serwisowy do dostosowania limitów wyłączeń specyficznych dla systemu zgodnie z wymaganiami operatora sieci w dowolnym momencie na swoim koncie użytkownika w zakładce "Mój profil" w KOSTAL Solar Terminal. Należy pamiętać, że do wyświetlenia kodu wymagana jest rola "Instalacja". Jeśli nie masz jeszcze tej roli, skontaktuj się z administratorem firmy.

Życzymy przyjemnego użytkowania KOSTAL Solar Terminal.

FAQ