PIKO MP plus

PIKO MP plus jako falownik akumulatorowy:: łatwe magazynowanie energii słonecznej

Dzięki KOSTAL PIKO MP plus jako falownikowi akumulatorowemu można łatwo magazynować wytworzoną energię słoneczną w akumulatorze.


KOSTAL PIKO MP plus: jednofazowy falownik akumulatorowy

PIKO MP plus może być stosowany razem z inteligentnym licznikiem energii KOSTAL jako falownik akumulatorowy. Jako urządzenie jednofazowe o mocy od 2,0 do 5,0 kW, PIKO MP plus doskonale nadaje się do modernizacji wielu istniejących systemów fotowoltaicznych w rozwiązanie magazynowe.

Zalety produktu

Falownik solarny PIKO MP plus może być stosowany jako falownik akumulatorowy przy zastosowaniu odpowiedniego osprzętu

Może być używany zarówno jako falownik solarny, jak i akumulatorowy

Urządzenia PIKO MP plus z 2 MPPT można rozbudować do falownika hybrydowego

Wyższe zużycie własne dzięki odpowiedniemu magazynowaniu

Modernizacja zasobników ma sens, zwłaszcza biorąc pod uwagę wzrost cen energii elektrycznej. PIKO MP plus jest kompatybilny z BYD Battery-Box Premium. Dzięki szerokiemu zakresowi mocy dostępnych dla tych wysokonapięciowych akumulatorów, dla każdej wielkości systemu znajdzie się odpowiedni zasobnik.

W rezultacie operatorzy systemów fotowoltaicznych mogą stać się mniej zależni od operatora sieci, a także sami zużywać wytworzoną przez siebie energię słoneczną.


Ułatwione magazynowanie energii słonecznej dzięki falownikowi akumulatorowemu PIKO MP plus

Oprócz magazynowania energii elektrycznej wytworzonej przez instalację solarną, PIKO MP plus może być również wykorzystywany do magazynowania energii z innych źródeł prądu przemiennego. Magazynuje on energię powstającą w budynku w akumulatorze do momentu jej ostatecznego wykorzystania.

PIKO MP plus jako falownik akumulatorowy

PIKO MP plus z trackerem MPPT może być używany również jako falownik akumulatorowy.

Jeżeli PIKO MP plus z akumulatorem i licznikiem KOSTAL Smart Energy Meter zostanie podłączony do istniejącej instalacji fotowoltaicznej, wytworzona energia elektryczna może być tymczasowo magazynowana w akumulatorze, aby można ją było wykorzystać ją w późniejszym czasie.

PIKO MP plus magazynuje nadwyżkę energii w akumulatorze do późniejszego wykorzystania. Licznik KOSTAL Smart Energy Meter rejestruje dane i steruje funkcjami ładowania i rozładowywania baterii. Dzięki temu falownik akumulatorowy nadaje się idealnie do modernizacji istniejących systemów PV.


Pliki do pobrania – PIKO MP plus

Planowanie fotowoltaiki z KOSTAL

Znajdź najbliższego wyspecjalizowanego przedstawiciela KOSTAL

Modernizacja systemu PV – repowering dla większej wydajności

Perfekcyjne rozwiązania solarne i magazynowe dla Twojej instalacji PV