Wyłączenie odpowiedzialności

Nasze wyłączenie odpowiedzialności znajdą Państwo poniżej.

Ograniczenie odpowiedzialności

Strona została opracowana z największą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Mimo to dostawca tej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność stron i treści.

Jako usługodawca, zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach, dostawca tej strony internetowej odpowiada za własne treści i informacje udostępnione na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa; zgodnie z §§ 8 do 10 niemieckiej ustawy o telemediach dostawcy nie są jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych przez siebie informacji osób trzecich. Treści te zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko dostawca uzyska wiedzę o konkretnym naruszeniu. Odpowiedzialność można przyjąć dopiero od momentu, w którym dostawca dowiedział się o naruszeniu.

Linki zewnętrzne

Strona ta zawiera tak zwane „linki zewnętrzne”“ do innych stron internetowych. Dostawca strony nie ma żadnego wpływu na zawartość tych stron internetowych. Dlatego też dostawca strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za te treści.

W każdym przypadku dostawca strony internetowej, do której prowadzą te linki, jest odpowiedzialny za treść i poprawność wszelkich udostępnionych informacji. Strony, do których prowadzą linki, nie zawierały nielegalnych treści w momencie tworzenia linków. Jeśli dowiemy się o nielegalnych treściach, natychmiast usuniemy link.