Disclaimer

Hieronder vindt u onze disclaimer.

Beperking van de aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg en naar beste weten samengesteld. Desondanks kan de aanbieder van deze website niet garanderen dat de aangeboden pagina's en inhoud actueel, volledig en correct zijn.

Als dienstverlener is de aanbieder van deze website volgens § 7 lid 1 TMG (Duitse Telemediawet) verantwoordelijk voor de eigen inhoud en de op deze pagina's verstrekte informatie in overeenstemming met de algemene wetten; volgens §§ 8 tot 10 TMG is de aanbieder echter niet verplicht om de verzonden of opgeslagen externe informatie te controleren. Elke verwijdering of blokkering van dergelijke inhoud zal onmiddellijk plaatsvinden vanaf het moment dat we kennis nemen van een concrete inbreuk. Een aansprakelijkheid is pas mogelijk vanaf het moment van kennisname.

Externe links

De website bevat zogenaamde "externe links" (links) naar andere websites, waarvan de aanbieder van de website geen invloed heeft op de inhoud. Om deze reden kan de aanbieder niet aansprakelijk worden gesteld voor deze inhoud.

De betreffende aanbieder van de gelinkte website is verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de verstrekte informatie. Op het moment van de koppeling was er geen sprake van wetsovertredingen. Als een dergelijke wetsovertreding bekend wordt, wordt de link onmiddellijk verwijderd.