18-11-2022

Uw producten komen eraan – ook al duurt het momenteel langer

Er is momenteel veel vraag naar nieuwe fotovoltaïsche systemen of naar de aanpassing ervan met de bijbehorende componenten zoals omvormers, energiemeters, opslagsystemen en wallboxes.

En daar zijn goede redenen voor, want de voordelen voor particuliere en commerciële gebruikers om hun zelf opgewekte zonne-energie te gebruiken zijn enorm.

Met elektriciteit uit uw eigen PV-installatie levert u een waardevolle bijdrage aan de bescherming van milieu en klimaat, maakt u deel uit van de belangrijke energietransitie, verlaagt u uw elektriciteitskosten en maakt u zich duurzaam onafhankelijk van de toekomstige prijsontwikkeling van netstroom.

Dit is, samen met de toegenomen vraag, de reden dat er zo veel orders zijn voor onze producten – en elke dag komen er meer aanvragen binnen. Maar door herhaaldelijk onderbroken leveringsketens, het aanhoudende tekort aan elektronische componenten, de mondiale pandemie en politieke onrust is de huidige aanvoersituatie wereldwijd in het slop geraakt.

Als gevolg daarvan zijn productie- en leveringsprocessen telkens weer gestagneerd, en dat is nog steeds het geval. Tegelijkertijd moet de bijbehorende materiaal- en productiecapaciteit worden vergroot en opnieuw worden vormgegeven om aan deze grote vraag te voldoen.

Wij laten geen middel onbeproefd

In deze tijden staan we elke dag voor nieuwe uitdagingen. En toch willen we aan uw verwachtingen voldoen. Daarom hebben we onze productieketens uitgebreid en zijn we van plan om verder uit te breiden. Ook hebben we in alle productgroepen moeilijk verkrijgbare onderdelen vervangen door alternatieven. Daarnaast hebben wij in een vroeg stadium maatregelen genomen om onderdelen aan te schaffen en een productiestop te voorkomen.

Waar mogelijk de aankoop van materiaal veiligstellen, de productiecapaciteit uitbreiden en de toeleveringsketens met onze partners ondersteunen: dit zijn de belangrijkste instrumenten om deze bottleneck gezamenlijk en met succes te overwinnen. Wij zijn er ook van overtuigd dat er nu meer stabiliteit in de materiaaltoevoer zal komen.

Duidelijkheid en transparantie

Daarom laten we geen middel onbeproefd om alles te doen wat in uw belang is. Ons hele team evalueert voortdurend alle inkoop-, productie- en distributiemogelijkheden in de handel en op de markt. Daarbij werken wij nauw samen met onze partners en leveranciers.

Wij geloven dat volledige openheid de sleutel tot wederzijds succes is en dat onze marktpartners op de hoogte gehouden moeten worden.

Wij vragen uw begrip voor eventuele wijzigingen op korte termijn. Onze medewerkers laten geen middel onbeproefd om uw bestellingen op weg te helpen. 

FAQ

Waarom zijn er momenteel lange levertijden?

Het tekort aan halfgeleiders en microchips is op dit moment de belangrijkste reden voor de lange levertijden. Ook productieknelpunten bij de toeleveranciers dragen hieraan bij. Andere redenen zijn vertragingen in de toeleveringsketens.

Waarom zijn halfgeleiders en microchips zo schaars?

De vraag naar halfgeleiders stijgt momenteel sneller dan de fabrikanten nieuwe capaciteit creëren. En vrijwel alle industrieën hebben deze speciale componenten nodig vanwege de voortschrijdende digitalisering. Bovendien hebben de gebeurtenissen van de afgelopen maanden geleid tot tijdelijke fabriekssluitingen en productie-onderbrekingen bij chipfabrikanten.

Wat doet KOSTAL tegen deze vertraging in de levering?

Als afzonderlijke componenten niet beschikbaar zijn bij gebrek aan halfgeleiders, worden ze aangepast. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de integratie van alternatieve componenten die een snellere bouwbaarheid en kortere levertijden mogelijk maken.

Wie kan mij informatie geven over mijn huidige bestelling?

Het centrale aanspreekpunt voor KOSTAL-klanten is altijd uw lokale KOSTAL-installateur.