2022-11-18

Dina varor kommer – även om det tar lite tid

Just nu är efterfrågan mycket hög för att installera en ny solcellsanläggning eller uppgradera med hithörande komponenter som växelriktare, energimätare, lagringssystem och wallbox.

Det finns goda skäl eftersom fördelarna med egenproducerad solel är enorma för privata och kommersiella användare.

Med el från egen solcellsanläggning bidrar du på ett meningsfullt sätt till att skydda miljön och klimatet, är en del av den viktiga energiomställningen, sänker dina elkostnader och blir varaktigt oberoende av den framtida prisutvecklingen på el.

Därför, eftersom efterfrågan är så stor, har vi många beställningar på våra produkter – och varje dag kommer fler förfrågningar. Dock gör det faktum att leveranskedjorna gång på gång bryts, den ständiga bristen på elektroniska komponenter, pandemirelaterade orsaker plus politisk oro att den aktuella försörjningssituationen kommer i obalans globalt sett.

Produktions- och leveransprocesser störs gång på gång och det här är något som bara fortsätter. Samtidigt måste motsvarande material- och produktionskapacitet utökas och konfigureras om för den här starka efterfrågan.

Vi försöker allt

I dessa tider stöter vi på nya utmaningar varje dag. Men vi vill ändå uppfylla era förväntningar. Vi har därför utökat våra tillverkningskedjor och planerar ytterligare utbyggnad. Komponenter som är svåra att få tag i har också produktgruppsövergripande ersatts av alternativ. Vi vidtog tidigt åtgärder för att få tag på komponenter och motverka ett produktionsstopp.

Säkra materialinköp, utöka produktionskapacitet och stötta leveranskedjor med våra partner där det bara går: Det är de viktigaste instrumenten för att gemensamt och med framgång övervinna situationen med flaskhalsar. Vi är dessutom övertygade om att materialflödet nu kommer att bli stabilare.

Tydlighet och transparens

Därför släpper vi inte taget och gör allt som står i vår makt för att göra verkligen allt som är möjligt. Hela vårt team utvärderar kontinuerligt samtliga inköps-, produktions- och fördelningschanser inom handel och marknad. Vi har ett nära samarbete med våra partner och leverantörer.

Vi anser att stor öppenhet är nyckeln till gemensam framgång och håller alltid våra marknadspartner uppdaterade.

Vi ber om förståelse om det uppstår ändringar med kort varsel. Våra medarbetare försöker verkligen allt för att få iväg era beställningar. 

FAQ

Varför är det så långa leveranstider just nu?

För närvarande är det framför allt bristen på halvledare och mikrochip som ger de långa leveranstiderna. Även flaskhalsar i produktionen inom underleverantörsindustrin bidrar. Andra anledningar är fördröjningar i leveranskedjorna.

Varför är det sådan brist på halvledare och mikrochip?

Efterfrågan på halvledare ökar just nu mer än tillverkarna kan få fram mer kapacitet. Och på grund av den genomgående digitaliseringen behöver nästan alla branscher de här speciella komponenterna. Händelserna de senaste månaderna har dessutom lett till temporära fabriksstängningar och produktionsstopp hos chiptillverkarna.

Vad gör KOSTAL för att motverka leveransförseningarna?

Om enskilda komponenter inte är tillgängliga på grund av bristen på halvledare anpassas de. Detta görs exempelvis genom att alternativa komponenter integreras som möjliggör en snabbare monteringsmöjlighet och kortare leveranstid.

Vem ger mig information om min aktuella beställning?

Central kontaktperson för KOSTAL-kunderna är alltid din lokala KOSTAL-installatör.